Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2241

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2241 оd 6. prosinca 2017. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz uredaba (EU) br. 575/2013 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/8073

OJ L 322, 7.12.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2241/oj

7.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 322/27


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2241

оd 6. prosinca 2017.

o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz uredaba (EU) br. 575/2013 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 497. stavak 3.,

budući da:

(1)

Kako bi se izbjeglo narušavanje međunarodnih financijskih tržišta i spriječilo kažnjavanje institucija povisivanjem kapitalnih zahtjeva tijekom postupaka priznavanja postojećih središnjih drugih ugovornih strana iz trećih zemalja, člankom 497. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 utvrđeno je prijelazno razdoblje tijekom kojeg institucije s poslovnim nastanom u Uniji središnje druge ugovorne strane iz trećih zemalja s kojima obavljaju poravnanje transakcija mogu smatrati kvalificiranim središnjim drugim ugovornim stranama.

(2)

Uredbom (EU) br. 575/2013 izmijenjena je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) u pogledu određenih ulaznih podataka za izračun kapitalnih zahtjeva institucija za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz trećih zemalja. U skladu s time, člankom 89. stavkom 5.a Uredbe (EU) br. 648/2012 od određenih se središnjih drugih ugovornih strana iz trećih zemalja zahtijeva da u ograničenom razdoblju izvješćuju o ukupnom iznosu inicijalne marže koju su primile od svojih članova sustava poravnanja. To prijelazno razdoblje odgovara razdoblju utvrđenom člankom 497. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3)

Utvrđeno je da će oba prijelazna razdoblja isteći 15. lipnja 2014.

(4)

Člankom 497. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Komisija se ovlašćuje za donošenje provedbenog akta kojim bi se u iznimnim situacijama prijelazno razdoblje za kapitalne zahtjeve produžilo za šest mjeseci. To bi produženje trebalo primjenjivati i u odnosu na rokove utvrđene člankom 89. stavkom 5.a Uredbe (EU) br. 648/2012. Ta su prijelazna razdoblja zadnji put produžena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/954 (3), do 15. prosinca 2017.

(5)

Od središnjih drugih ugovornih strana s poslovnim nastanom u trećim zemljama koje su dosad podnijele zahtjev za priznavanje u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala priznalo je njih 29. Od toga je jedna središnja druga ugovorna strana iz Novog Zelanda priznata na temelju Provedbene odluke Komisije (EU) 2016/2774 (4). Nadalje, tri dodatne središnje druge ugovorne strane iz Indije bilo je moguće priznati na temelju Provedbene odluke Komisije (EU) 2016/2269 (5). Preostale središnje druge ugovorne strane iz trećih zemalja i dalje čekaju priznavanje i postupak njihovapriznavanja neće biti dovršen do 15. prosinca 2017. Ako se prijelazno razdoblje ne produži, institucije s poslovnim nastanom u Uniji (ili njihova društva kćeri s poslovnim nastanom izvan Unije) koje su izložene prema preostalim drugim ugovornim stranama iz trećih zemalja trebale bi znatno povećati svoj regulatorni kapital za te izloženosti, što bi moglo rezultirati povlačenjem tih institucija kao izravnih sudionika u tim središnjim drugim ugovornim stranama ili, barem privremeno, prestankom pružanja usluge poravnanja klijentima tih institucija i tako uzrokovati ozbiljno narušavanje tržišta na kojima spomenute središnje druge ugovorne strane posluju.

(6)

Stoga bi potreba da se izbjegne narušavanje tržišta izvan Unije, koja je bila razlog prethodnih produženja prijelaznog razdoblja utvrđenog člankom 497. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, postojala i nakon isteka produženja prijelaznog razdoblja utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2017/954. Dodatnim produženjem prijelaznog razdoblja trebalo bi se institucijama s poslovnim nastanom u Uniji (ili njihovim društvima kćerima s poslovnim nastanom izvan Unije) omogućiti izbjegavanje znatnog povećanja kapitalnih zahtjeva zbog nezavršenog postupka priznavanja za središnje druge ugovorne strane koje na održiv i pristupačan način pružaju posebne vrste usluge poravnanja koje su institucijama s poslovnim nastanom u Uniji (ili njihovim društvima kćerima s poslovnim nastanom izvan Unije) potrebne. Stoga je primjereno prijelazna razdoblja produžiti za dodatnih šest mjeseci.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za bankarstvo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Razdoblja od 15 mjeseci iz članka 497. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno iz članka 89. stavka 5.a drugog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012, kako su zadnji put produžena Provedbenom uredbom (EU) 2017/954, produžuju se za dodatnih šest mjeseci do 15. lipnja 2018.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/954 оd 6. lipnja 2017. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 144, 7.6.2017., str. 14.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2274 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane na Novom Zelandu u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 342, 16.12.2016., str. 54.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2269 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane u Indiji u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 342, 16.12.2016., str. 38.).


Top