Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1798

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1798 оd 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (Tekst značajan za EGP. )

OJ L 259, 7.10.2017, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1798/oj

7.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 259/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1798

оd 2. lipnja 2017.

o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (1), a posebno njezin članak 11. stavak 1. točke (a), (c) i (d),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije 96/8/EZ (2) utvrđena su usklađena pravila o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne težine pri energetski ograničenim dijetama i obuhvaćeni su proizvodi definirani u Uredbi (EU) br. 609/2013 kao proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.

(2)

Uredbom (EU) br. 609/2013 stavljena je izvan snage Direktiva 96/8/EZ i utvrđeni opći zahtjevi u pogledu sastojaka i informacija za različite kategorije hrane, uključujući proizvode koji su definirani kao zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti. Kako bi Komisija mogla ispuniti obvezu donošenja posebnih propisa u pogledu sastojaka i informacija za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, potrebno je daljnje mjere temeljiti na odredbama Direktive 96/8/EZ jer je tim odredbama na zadovoljavajući način osigurano slobodno kretanje hrane koja se predstavlja kao zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, a ujedno je zajamčena visoka razina zaštite javnog zdravlja.

(3)

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti složen je proizvod koji je posebno oblikovan za odrasle osobe koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu i namjeravaju smanjiti tjelesnu težinu. Osnovni sastav proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti mora zadovoljavati dnevne prehrambene potrebe zdravih odraslih osoba koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu u okviru energetski ograničenih dijeta namijenjenih smanjenju tjelesne težine, kako je utvrđeno općeprihvaćenim znanstvenim podacima.

(4)

Kako bi se zajamčila sigurnost i primjerenost proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, trebalo bi utvrditi detaljne zahtjeve u pogledu njihova sastava, uključujući zahtjeve u pogledu energetske vrijednosti te sadržaja makronutrijenata i mikronutrijenata. Ti bi se zahtjevi trebali temeljiti na najnovijim znanstvenim savjetima Europske agencije za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) (3) na tu temu.

(5)

Kako bi se osigurale inovacije i razvoj proizvoda, trebalo bi omogućiti da se u proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti dobrovoljno dodaju sastojci, uz obraćanje posebne pozornosti na prehrambena vlakna, koji nisu obuhvaćeni posebnim zahtjevima ove Uredbe. Svi sastojci koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti trebali bi biti primjereni za zdrave odrasle osobe koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu, a njihovu je primjerenost, prema potrebi, trebalo dokazati odgovarajućim istraživanjima. Za dokazivanje te primjerenosti odgovorni su subjekti u poslovanju s hranom, a primjerenost u svakom slučaju zasebno razmatraju nacionalna nadležna tijela.

(6)

Proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti moraju biti u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Kako bi se u obzir uzela specifična priroda proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, trebalo bi, prema potrebi, utvrditi dodatke tim općim pravilima i iznimke od njih.

(7)

Nužno je navesti nutritivnu deklaraciju proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti kako bi se zajamčilo da je na primjereni način upotrebljavaju zdrave odrasle osobe koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu koje konzumiraju tu hranu i zdravstveni stručnjaci koji u određenim slučajevima mogu dati savjete o njezinoj primjerenosti. Stoga bi u cilju pružanja potpunijih informacija nutritivna deklaracija trebala sadržavati više podataka nego što je propisano Uredbom (EU) br. 1169/2011. Osim toga, navođenje nutritivne deklaracije moralo bi biti obvezno za sve proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, bez obzira na veličinu ambalaže ili spremnika, te se stoga ne bi trebala primjenjivati iznimka predviđena u točki 18. Priloga V. Uredbi (EU) br. 1169/2011.

(8)

Kako bi pružila odgovarajuće informacije i olakšala uspoređivanje proizvoda, nutritivna deklaracija proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti trebala bi biti izražena po obroku i/ili jedinici konzumacije te u odnosu na ukupni dnevni obrok. Te bi informacije usto trebale upućivati na proizvod koji je spreman za konzumaciju nakon pripreme u skladu s uputama proizvođača.

(9)

U članku 30. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011 naveden je ograničen broj hranjivih tvari koje se mogu dobrovoljno navesti na nutritivnoj deklaraciji hrane. U Prilogu Uredbi (EU) br. 609/2013 navodi se niz tvari koje se mogu dodati proizvodima za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, od kojih neki nisu obuhvaćeni člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011. Kako bi se osigurala pravna jasnoća, trebalo bi eksplicitno utvrditi da se na nutritivnoj deklaraciji proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti smiju navesti te tvari. Osim toga, u određenim bi slučajevima detaljnije informacije o ugljikohidratima i mastima u proizvodu mogle biti korisne potrošačima i zdravstvenim stručnjacima. Subjektima u poslovanju s hranom stoga bi se trebalo dopustiti da dobrovoljno navedu te informacije.

(10)

Zdrave odrasle osobe koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu mogu imati drugačije prehrambene potrebe od opće populacije. Osim toga, zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti hrana je koja u potpunosti zamjenjuje ukupan dnevni unos hrane. Iz tih razloga, navođenjem nutritivnih informacija o energetskoj vrijednosti i količini hranjivih tvari u proizvodima za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u obliku postotka vrijednosti dnevnog preporučenog unosa utvrđenog za opću populaciju u Uredbi (EU) br. 1169/2011 obmanulo bi se potrošače i stoga se ono ne bi smjelo dopustiti.

(11)

Izjave u vezi s „vrlo niskim” ili „niskim” kalorijskim vrijednostima proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti mogu potrošačima pružiti korisne informacije. Stoga je potrebno utvrditi pravila u pogledu takvih dobrovoljnih izjava.

(12)

Prehrambene i zdravstvene tvrdnje promotivni su alati koje subjekti u poslovanju s hranom dobrovoljno upotrebljavaju u poslovnoj komunikaciji u skladu s pravilima iz Uredbe (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (5). S obzirom na posebnu ulogu proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u prehrani osoba koje ih konzumiraju, za te se proizvode ne bi smjelo dopustiti navođenje prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji. No, uzimajući u obzir činjenicu da informacije o prisutnosti prehrambenih vlakana u proizvodima za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti mogu potrošačima biti korisne, trebalo bi donijeti odredbu kojom se uz određene uvjete dopušta navođenje prehrambenih tvrdnji o dodatku prehrambenih vlakana.

(13)

Direktivom 96/8/EZ propisano je da se prehrambena vlakna dodaju proizvodima za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti. Zbog nepostojanja znanstvenih dokaza Agencija u svojem posljednjem mišljenju nije mogla utvrditi minimalni sadržaj prehrambenih vlakana. Iz tih je razloga potrebno zadržati minimalnu količinu prehrambenih vlakana propisanu Direktivom 96/8/EZ ako ih se dodaje proizvodima za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.

(14)

U članku 17. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (6) od država članica se zahtijeva da izvršavaju propise o hrani te prate i provjeravaju ispunjavaju li subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje zahtjeve u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije. U tom kontekstu, kako bi se olakšao učinkovit službeni nadzor hrane za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, subjekti u poslovanju s hranom koji na tržište stavljaju takve proizvode trebali bi nadležnim nacionalnim tijelima dostaviti model korištene oznake i sve relevantne informacije koje nadležna tijela smatraju potrebnima za provjeru usklađenosti s ovom Uredbom, osim ako države članice imaju drugačiji učinkovit sustav nadzora.

(15)

Kako bi se subjektima u poslovanju s hranom omogućila prilagodba novim zahtjevima koja može uključivati tehničku prilagodbu postupka proizvodnje predmetnih proizvoda, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma pet godina nakon njezina stupanja na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju sljedeći posebni zahtjevi u pogledu proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti:

(a)

zahtjevi u pogledu sastojaka;

(b)

zahtjevi u pogledu označivanja, predstavljanja i oglašavanja;

(c)

zahtjevi za obavješćivanje radi stavljanja proizvoda na tržište.

Članak 2.

Stavljanje na tržište

1.   Naziv proizvoda pod kojim se prodaje hrana obuhvaćena člankom 2. stavkom 2. točkom (h) Uredbe (EU) br. 609/2013 jest „zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti”.

2.   Proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti smiju se stavljati na tržište samo ako su u skladu s ovom Uredbom.

Članak 3.

Zahtjevi u pogledu sastojaka

1.   Proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti moraju biti u skladu sa zahtjevima u pogledu sastojaka utvrđenima u Prilogu I., uzimajući u obzir specifikacije u Prilogu II.

2.   Zahtjevi u pogledu sastojaka utvrđeni u Prilogu I. primjenjuju se na hranu koja je spremna za konzumaciju i stavljena na tržište kao takva ili nakon pripreme u skladu s uputama proizvođača.

3.   Proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti smiju sadržavati druge sastojke osim tvari navedenih u Prilogu I. samo ako je njihova primjerenost utvrđena općeprihvaćenim znanstvenim podacima.

Članak 4.

Posebni zahtjevi u pogledu informacija o hrani

1.   Uz obvezne podatke navedene u članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011, dodatni obvezni podaci za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti jesu sljedeći:

(a)

izjava da je proizvod namijenjen samo zdravim odraslim osobama koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu i namjeravaju smanjiti tjelesnu težinu;

(b)

izjava da bez stručnog medicinskog mišljenja proizvod ne bi trebale upotrebljavati trudnice ili dojilje, adolescenti ili osobe koji imaju zdravstvenih problema;

(c)

izjava o važnosti dovoljnog dnevnog unosa tekućine;

(d)

izjava da proizvod pruža odgovarajuće dnevne količine svih osnovnih hranjivih tvari ako se upotrebljava u skladu s uputama za uporabu;

(e)

izjava da bez stručnog medicinskog mišljenja zdrave odrasle osobe koje su pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu proizvod ne bi trebale upotrebljavati duže od osam tjedana ili u više kraćih razdoblja;

(f)

upute za pravilnu pripremu, prema potrebi, i izjava o važnosti pridržavanja tih uputa;

(g)

ako proizvod, ako se upotrebljava prema uputama proizvođača, pruža dnevni unos veći od 20 g poliola dnevno, izjava da ta hrana može imati laksativni učinak;

(h)

ako proizvodu nisu dodana prehrambena vlakna, izjava da se mora zatražiti stručno medicinsko mišljenje u pogledu mogućnosti da se proizvodu dodaju prehrambena vlakna.

2.   Ako se nalaze na ambalaži ili na njoj pričvršćenoj oznaci, obvezni podaci navedeni u stavku 1. navode se na način da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 13. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

3.   Pri označivanju, predstavljanju i oglašavanju proizvoda za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti ni na koji se način ne smije upućivati na brzinu ili količinu smanjenja tjelesne težine koje može biti posljedica njezine uporabe.

Članak 5.

Posebni zahtjevi u pogledu nutritivne deklaracije

1.   Osim informacija iz članka 30. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011, na obveznoj nutritivnoj deklaraciji za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti navodi se količina svih mineralnih tvari i svih vitamina navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi koji su prisutni u proizvodu.

Obvezna nutritivna deklaracija za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti uključuje i količinu prisutnog kolina te, ako su dodana, prehrambenih vlakana.

2.   Uz podatke iz članka 30. stavka 2. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 1169/2011, sadržaju obvezne nutritivne deklaracije za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti može se dodati sljedeće:

(a)

količine sastavnih dijelova masti i ugljikohidrata;

(b)

količine bilo koje tvari navedene u Prilogu Uredbi (EU) br. 609/2013, ako navođenje tih tvari nije obuhvaćeno stavkom 1. ovog članka;

(c)

količina bilo koje tvari dodane proizvodu na temelju članka 3. stavka 3.

3.   Odstupajući od članka 30. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011, informacije navedene na obveznoj nutritivnoj deklaraciji za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti ne navode se ponovno na oznaci.

4.   Nutritivna deklaracija obvezna je za sve proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, bez obzira na veličinu najveće površine ambalaže ili spremnika.

5.   Sve hranjive tvari obuhvaćene nutritivnom deklaracijom za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti moraju ispunjavati zahtjeve iz članaka 31. do 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

6.   Odstupajući od članka 31. stavka 3., članka 32. stavka 2. i članka 33. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011, energetska vrijednost i količine hranjivih tvari u proizvodima za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti izražavaju se u odnosu na ukupni dnevni obrok i po obroku i/ili jedinici konzumacije hrane spremne za uporabu nakon pripreme u skladu s uputama proizvođača. Ako je potrebno, podaci se usto mogu navesti i za 100 g ili 100 ml hrane kako se prodaje.

7.   Odstupajući od članka 32. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1169/2011, energetska vrijednost i količina hranjivih tvari u proizvodima za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti ne izražavaju se u obliku postotka preporučenih unosa iz Priloga XIII. toj uredbi.

8.   Podaci navedeni na nutritivnoj deklaraciji za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti koji nisu navedeni u Prilogu XV. Uredbi (EU) br. 1169/2011 navode se nakon najrelevantnijeg unosa u tom prilogu kojem pripadaju ili čiji su sastavni dio.

Podaci koji nisu navedeni u Prilogu XV. Uredbi (EU) br. 1169/2011, a koji ne pripadaju ili nisu sastavni dijelovi ni jednog unosa iz tog priloga, navode se na nutritivnoj deklaraciji nakon posljednjeg unosa u tom prilogu.

Količina natrija navodi se zajedno s ostalim mineralima i može se ponoviti uz oznaku sadržaja soli kako slijedi: „Sol: X g (od čega natrij: Y mg)”.

9.   Izjava „prehrana s vrlo niskim unosom kalorija” smije se koristiti za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti uz uvjet da je sadržaj energije proizvoda manji od 3 360 kJ na dan (800 kcal na dan).

10.   Izjava „prehrana s niskim unosom kalorija” smije se koristiti za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti uz uvjet da je sadržaj energije proizvoda između 3 360 kJ na dan (800 kcal na dan) i 5 040 kJ na dan (1 200 kcal na dan).

Članak 6.

Prehrambene i zdravstvene tvrdnje

1.   Prehrambene i zdravstvene tvrdnje ne navode se na proizvodima za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.

2.   Odstupajući od stavka 1., prehrambena tvrdnja „dodana vlakna” smije se koristiti za proizvode za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti uz uvjet da sadržaj prehrambenih vlakana u proizvodu nije manji od 10 g.

Članak 7.

Obavješćivanje

Kad se proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti stavljaju na tržište, subjekti u poslovanju s hranom obavješćuju nadležno tijelo svake države članice u kojoj je predmetni proizvod stavljen na tržište o informacijama na oznaci tako da mu pošalju model oznake koja se upotrebljava na proizvodu te o svim ostalim informacijama koje nadležno tijelo može razumno zatražiti radi utvrđivanja usklađenosti s ovom Uredbom, osim ako država članica izuzme subjekt u poslovanju s hranom od te obveze u okviru nacionalnog sustava kojim se jamči učinkovit nadzor nad predmetnim proizvodom.

Članak 8.

Upućivanja na Direktivu 96/8/EZ

Upućivanja na Direktivu 96/8/EZ u drugim aktima tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Počinje se primjenjivati 27. listopada 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 181, 29.6.2013., str. 35.

(2)  Direktiva Komisije 96/8/EZ od 26. veljače 1996. o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne težine pri energetski ograničenim dijetama (SL L 55, 6.3.1996., str. 22.).

(3)  Znanstveni odbor EFSA-e za dijetetske proizvode, prehranu i alergije, 2015. Znanstveno mišljenje o osnovnom sastavu zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, EFSA Journal 2015;13(1):3957 i Znanstveni odbor EFSA-e za dijetetske proizvode, prehranu i alergije, 2016. Znanstveno mišljenje o referentnim prehrambenim vrijednostima za unos kolina, EFSA Journal 2016;14(8):4484.

(4)  Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani (SL L 404, 30.12.2006., str. 9.).

(6)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).


PRILOG I.

Zahtjevi u pogledu sastojaka iz članka 3.

1.   ENERGIJA

Energija koju pružaju proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti ne smije biti manja od 2 510 kJ (600 kcal) i ne smije premašivati 5 020 kJ (1 200 kcal) za ukupni dnevni obrok.

2.   BJELANČEVINE

2.1.   Količina bjelančevina koje sadržavaju proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti ne smije biti manja od 75 g i ne smije premašivati 105 g za ukupni dnevni obrok.

2.2.   Za potrebe točke 2.1. „bjelančevina” se tumači kao bjelančevina čiji stupanj probavljivosti proteina temeljen na aminokiselinskom omjeru (Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score) iznosi 1,0 u usporedbi s referentnom bjelančevinom utvrđenom u Prilogu II.

2.3.   Dodavanje aminokiselina dopušteno je isključivo za poboljšanje hranjive vrijednosti bjelančevina koje sadržavaju proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti i samo u količinama koje su potrebne za tu namjenu.

3.   KOLIN

Količina kolina koji sadržavaju proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti ne smije biti manja od 400 mg za ukupni dnevni obrok.

4.   MASTI

4.1.   Linolna kiselina

Količina linolne kiseline koju sadržavaju proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti ne smije biti manja od 11 g za ukupni dnevni obrok.

4.2.   Alfa-linolenska kiselina

Količina alfa-linolenske kiseline koju sadržavaju proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti ne smije biti manja od 1,4 g za ukupni dnevni obrok.

5.   UGLJIKOHIDRATI

Količina ugljikohidrata koje sadržavaju proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti ne smije biti manja od 30 g za ukupni dnevni obrok.

6.   VITAMINI I MINERALI

Proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti moraju sadržavati najmanje one količine vitamina i minerala koje su navedene u tablici 1. za ukupni dnevni obrok.

Proizvodi za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti ne smiju sadržavati više od 250 mg magnezija za ukupni dnevni obrok.

Tablica 1.

Vitamin A

(μg RE (1))

700

Vitamin D

(μg)

10

Vitamin E (2)

(mg)

10

Vitamin C

(mg)

110

Vitamin K

(μg)

70

Tiamin

(mg)

0,8

Riboflavin

(mg)

1,6

Niacin

(mg-NE (3))

17

Vitamin B6

(mg)

1,6

Folat

(μg-DFE (4))

330

Vitamin B12

(μg)

3

Biotin

(μg)

40

Pantotenska kiselina

(mg)

5

Kalcij

(mg)

950

Fosfor

(mg)

730

Kalij

(g)

3,1

Željezo

(mg)

9

Cink

(mg)

9,4

Bakar

(mg)

1,1

Jod

(μg)

150

Molibden

(μg)

65

Selen

(μg)

70

Natrij

(mg)

575

Magnezij

(mg)

150

Mangan

(mg)

3

Klorid

(mg)

830


(1)  Ekvivalenti retinola.

(2)  Aktivnost vitamina E u obliku RRR-α-tokoferola.

(3)  Ekvivalenti niacina.

(4)  Ekvivalenti prehrambenog folata: 1 μg DFE = 1 μg folat iz hrane = 0,6 μg folne kiseline iz zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.


PRILOG II.

Pregled potreba za aminokiselinama  (1)

 

g/100 g bjelančevina

Cistin + metionin

2,2

Histidin

1,5

Izoleucin

3,0

Leucin

5,9

Lizin

4,5

Fenilalanin + tirozin

3,8

Treonin

2,3

Triptofan

0,6

Valin

3,9


(1)  Svjetska zdravstvena organizacija/Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu/Sveučilište Ujedinjenih naroda), 2007. Potrebe za bjelančevinama i aminokiselinama u ljudskoj prehrani. Izvješće sa zajedničkog stručnog savjetovanja WHO-a/FAO-a/UNU-a. (Tehničko izvješće WHO-a br. 935, 284 str.).


Top