EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1475

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1475 оd 26. siječnja 2017. o klasifikaciji svojstva otpornosti na smrzavanje za glineni crijep iz norme EN 1304 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/0315

SL L 211, 17.8.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1475/oj

17.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 211/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1475

оd 26. siječnja 2017.

o klasifikaciji svojstva otpornosti na smrzavanje za glineni crijep iz norme EN 1304 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 1.,

budući da:

(1)

Ako Komisija nije utvrdila razrede svojstva u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda, u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 mogu ih utvrditi europska normirna tijela, ali samo na temelju revidiranog ovlaštenja.

(2)

Europska norma za proizvod EN 1304 o glinenom crijepu i pomoćnim dijelovima norma je koja je od 2005. usklađena u skladu s Direktivom Vijeća 89/106/EEZ (2).

(3)

Nova klasifikacija svojstva otpornosti na smrzavanje za glineni crijep iz norme EN 1304, ako je on namijenjen za vanjsku uporabu, uključena je u novu verziju te norme. Klasifikacija se temelji na postupnom razvoju usklađenih metoda ocjenjivanja i stoga predstavlja korak naprijed prema konsolidaciji unutarnjeg tržišta za predmetne proizvode.

(4)

Za tu novu klasifikaciju nije izdano revidirano ovlaštenje.

(5)

Stoga bi trebalo utvrditi novi klasifikacijski sustav kojim se treba koristiti za proizvode obuhvaćene normom EN 1304 ako su namijenjeni za vanjsku uporabu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Svojstvo glinenog crijepa namijenjenog za vanjsku uporabu povezano s njegovom bitnom značajkom otpornosti na smrzavanje razvrstava se u skladu s klasifikacijskim sustavom navedenim u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Direktiva Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na građevne proizvode (SL L 40, 11.2.1989., str. 12.).


PRILOG

Za proizvode obuhvaćene normom EN 1304 „glineni crijep i pomoćni dijelovi – definicije i specifikacije proizvoda” i namijenjene za vanjsku uporabu, nova klasifikacija koja se odnosi na njihovu bitnu značajku „otpornost na smrzavanje” utvrđuje se kako slijedi:

 

Razred 1 (150 ciklusa): najmanje 150 ciklusa. Ako nakon 150 ciklusa ni na jednom crijepu nema štete opisane kao neprihvatljive u skladu s EN 539-2:2013, tablicom 1.

 

Razred 2 (90 ciklusa): od 90 do 149 ciklusa. Ako nakon 90 ciklusa ni na jednom crijepu nema štete opisane kao neprihvatljive u skladu s EN 539-2:2013, tablicom 1.

 

Razred 3 (30 ciklusa): od 30 do 89 ciklusa. Ako nakon 30 ciklusa ni na jednom crijepu nema štete opisane kao neprihvatljive u skladu s EN 539-2:2013, tablicom 1.


Top