Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1187

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1187 оd 3. srpnja 2017. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća

C/2017/4428

OJ L 171, 4.7.2017, p. 134–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1187/oj

4.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 171/134


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1187

оd 3. srpnja 2017.

o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 18.,

budući da:

1.   POSTUPAK

1.1.   Mjere na snazi

(1)

Vijeće je nakon antisubvencijskog ispitnog postupka („početni ispitni postupak”) Provedbenom uredbom (EU) br. 452/2011 (2) uvelo konačnu kompenzacijsku pristojbu na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine („NRK” ili „predmetna zemlja”).

(2)

Nakon antidampinškog ispitnog postupka Vijeće je Provedbenom uredbom (EU) br. 451/2011 (3) uvelo i konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz NRK-a.

(3)

Kompenzacijske mjere bile su u obliku stope pristojbe ad valorem u rasponu od 4 % do 12 % za uvoz od pojedinačno navedenih izvoznika uz stopu preostale pristojbe od 12 %.

(4)

Kineski proizvođači Gold East Paper Co. Ltd. i Gold Huasheng Paper Co. Ltd. („grupacija APP”) podnijeli su 8. kolovoza 2011. zahtjeve za poništenje Provedbene uredbe (EU) br. 451/2011 i Provedbene uredbe (EU) br. 452/2011 u mjeri u kojoj se odnose na podnositelje zahtjeva (4). Treće vijeće Općeg suda odbilo je obje tužbe 11. rujna 2014.

1.2.   Zahtjev za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera

(5)

Nakon objave obavijesti o predstojećem isteku (5) kompenzacijskih mjera koje su na snazi za uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz NRK-a Komisija je zaprimila zahtjev za pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe.

(6)

Zahtjev je podnijelo pet proizvođača iz Unije (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group i Sappi Europe SA), koji se zajednički nazivaju „podnositelj zahtjeva” i čine više od 25 % ukupne proizvodnje premazanog finog papira u Uniji.

(7)

Zahtjev se temeljio na činjenici da bi istekom mjera vjerojatno došlo do nastavka subvencioniranja i ponavljanja štete industriji Unije.

1.3.   Pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera

(8)

Nakon što je utvrdila da postoje dostatni dokazi za pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera, Komisija je 13. svibnja 2016. objavljivanjem obavijesti u Službenom listu Europske unije  (6) („Obavijest o pokretanju postupka”) najavila pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe.

Usporedni ispitni postupak

(9)

Objavljivanjem obavijesti u Službenom listu Europske unije13. svibnja 2016. (7), Komisija je najavila i pokretanje revizije konačnih antidampinških mjera koje su na snazi za uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine u Uniju zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (8).

(10)

Komisija je prije početka revizije zbog predstojećeg isteka mjera i u skladu s člankom 10. stavkom 7. i člankom 33. točkom (a) Osnovne uredbe obavijestila kinesku vladu da je primila primjereno dokumentirani zahtjev za reviziju i pozvala kinesku vladu na savjetovanja radi pojašnjavanja situacije u pogledu sadržaja zahtjeva za reviziju i postizanja zajedničkog rješenja. Kineska vlada prihvatila je ponuđena savjetovanja te su savjetovanja kasnije održana 11. svibnja 2016. Tijekom savjetovanja primjereno su uzete u obzir primjedbe koje su dostavila tijela NRK-a. Međutim, nije bilo moguće postići zajedničko rješenje.

1.4.   Ispitni postupak

Razdoblje ispitnog postupka revizije i razmatrano razdoblje

(11)

Ispitnim postupkom o vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja subvencioniranja obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. („razdoblje ispitnog postupka revizije” ili „RIPR”). Ispitivanjem kretanja važnih za procjenu vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2012. do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije („razmatrano razdoblje”).

Strane na koje se odnosi postupak

(12)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka pozvala zainteresirane strane da joj se obrate radi sudjelovanja u ispitnom postupku. Osim toga, Komisija je posebno obavijestila podnositelja zahtjeva, ostale poznate proizvođače iz Unije, proizvođače izvoznike, uvoznike i korisnike iz Unije za koje se zna da se to na njih odnosi te kineska nadležna tijela o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka mjera i pozvala ih da sudjeluju.

(13)

Zainteresiranim stranama pružena je prilika da iznesu svoje stavove u pisanom obliku i zatraže saslušanje u roku utvrđenom u Obavijesti o pokretanju postupka. Svim zainteresiranim stranama koje su to zatražile odobreno je saslušanje pred Komisijom.

Odabir uzorka

(a)   Odabir uzorka proizvođača izvoznika u NRK-u

(14)

U Obavijesti o pokretanju postupka Komisija je navela da bi mogla provesti odabir uzorka zainteresiranih strana u skladu s člankom 27. Osnovne uredbe.

(15)

Kako bi odlučila je li odabir uzorka potreban i, ako jest, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od svih 36 proizvođača izvoznika u NRK-u koji su joj poznati zatražila da dostave podatke navedene u Obavijesti o pokretanju postupka. Uz to, Komisija je zatražila Misiju Narodne Republike Kine pri Europskoj uniji da utvrdi ostale proizvođače izvoznike, ako ih ima, koji bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje u ispitnom postupku i/ili da stupi u kontakt s njima.

(16)

Samo je jedna skupina proizvođača izvoznika u NRK-u dostavila podatke zatražene u Prilogu I. Obavijesti o pokretanju postupka u svrhu uzorkovanja (9). Na saslušanju održanom 8. lipnja 2016. ta je skupina proizvođača izvoznika obavijestila Komisiju da ne namjerava odgovoriti na upitnik. To je objasnila nepostojanjem izvozne prodaje na tržište Unije tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije i složenom strukturom grupacije.

(17)

Sve poznate proizvođače izvoznike na koje se odnosi postupak i nadležna tijela NRK-a obavijestilo se o posljedicama nesuradnje i da Komisija u skladu s člankom 28. Osnovne uredbe može donijeti nalaze na temelju raspoloživih podataka.

(b)   Odabir uzorka proizvođača iz Unije

(18)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka navela da je odabrala privremeni uzorak proizvođača iz Unije. U skladu s člankom 27. stavkom 1. Osnovne uredbe Komisija je odabrala uzorak na temelju najvećeg reprezentativnog obujma prodaje i proizvodnje pri čemu je uzela u obzir i zemljopisnu rasprostranjenost. Početni se uzorak sastojao od tri skupine proizvođača iz Unije. Komisija je pozvala zainteresirane strane da dostave primjedbe o privremenom uzorku. Jedan od proizvođača iz Unije iz privremenog uzorka obavijestio je Komisiju da neće moći odgovoriti na upitnik. Komisija je primila i pojašnjenje da su druge dvije stranke u uzorku skupine koje se sastoje od više proizvođača. U skladu s tim Komisija je preispitala uzorak i zamijenila proizvođača koji nije surađivao sljedećim najvećim proizvođačem s obzirom na obujam prodaje i proizvodnje te je odabrala najveće proizvođače iz ostalih dvaju skupina proizvođača iz privremenog uzorka. Budući da u zadanom roku nije primila primjedbe na preispitani uzorak, Komisija je potvrdila uzorak kao preispitani uzorak. Konačni uzorak činio je više od 30 % ukupne proizvodnje u Uniji tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije pa se smatrao reprezentativnim za industriju Unije.

(c)   Odabir uzorka nepovezanih uvoznika

(19)

Kako bi odlučila je li odabir uzorka potreban i, ako jest, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od svih poznatih nepovezanih uvoznika zatražila da dostave podatke navedene u Obavijesti o pokretanju postupka.

(20)

Komisija je stupila u kontakt s pet potencijalnih uvoznika, ali nijedan nije odgovorio na obrazac za odabir uzorka.

Upitnici

(a)   Upitnik – kineska vlada

(21)

Komisija je 13. svibnja 2016. poslala kineskoj vladi upitnik koji je uključivao posebne upitnike za Kinesku razvojnu banku, Kinesku izvozno-uvoznu banku („EXIM”), Poljoprivrednu banku Kine i Kinesko društvo za osiguranje izvoza i kredita („Sinosure”) na temelju činjenice da su, u skladu s informacijama u zahtjevu i/ili informacijama iz početnog ispitnog postupka, industriji premazanog finog papira pružili zajmove i financijske usluge. Uz to, kinesku vladu tražilo se da proslijedi upitnik za banke svim ostalim financijskim institucijama za koje kineska vlada zna da su pružale zajmove predmetnoj industriji.

(22)

Komisija je 24. lipnja 2016. od kineske vlade primila odgovor na upitnik. Komisija nije primila odgovor nijedne od prethodno navedenih financijskih institucija.

(23)

Komisija je 2. rujna 2016. kineskoj vladi poslala pismo za dopunu podataka. Kineska vlada zatražila je produljenje roka za odgovor na to pismo za dopunu podataka. Kineska vlada obavijestila je Komisiju 23. rujna 2016. kako je odlučila da neće dostaviti odgovor na pismo za dopunu podataka i potvrdila je da više neće sudjelovati u istrazi.

(24)

Verbalnom notom od 7. listopada 2016. Komisija je obavijestila nadležna tijela NRK-a da s je obzirom na nesuradnju kineske vlade Komisija namjeravala donijeti nalaze na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 28. Osnovne uredbe. Napomenula je i da nalazi koji se temelje na raspoloživim podacima mogu biti manje povoljni nego što bi bili da je kineska vlada surađivala.

(b)   Upitnik – proizvođači izvoznici

(25)

Proizvođačima izvoznicima koji nisu odgovorili na zahtjev Komisije iz Obavijesti o pokretanju postupka nije poslan upitnik. Komisija nije poslala upitnik ni kineskom proizvođaču izvozniku iz uvodne izjave 16. jer je on naveo da neće odgovoriti.

(c)   Upitnik – proizvođači iz Unije

(26)

Komisija je poslala upitnike trima proizvođačima iz Unije u uzorku i primila je odgovore na upitnik od sva tri proizvođača.

Posjeti radi provjere

(27)

Komisija je zatražila i provjerila sve podatke koje je u kontekstu revizije zbog predstojećeg isteka mjera smatrala potrebnima za utvrđivanje subvencioniranja, štete i interesa Unije. Posjeti radi provjere u skladu s člankom 26. Osnovne uredbe obavljeni su u prostorima sljedećih društava:

Burgo Group S.p.A., Altavilla Vicentina, Italija,

Condat (Lecta Group), Barcelona, Španjolska,

Sappi Europe SA, Bruxelles, Belgija za Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Austrija.

2.   PREDMETNI PROIZVOD I ISTOVJETNI PROIZVOD

2.1.   Predmetni proizvod

(28)

Predmetni je proizvod određeni premazani fini papir („PFP”), odnosno papir ili karton premazan s jedne ili obje strane (isključujući kraft papir ili kraft karton), bilo u listovima ili svitcima, težine 70 g/m2 ili više, a da ne prelazi 400 g/m2 i svjetline veće od 84 (izmjereno u skladu s normom ISO 2470-1), podrijetlom iz NRK-a („proizvod iz postupka revizije”), trenutačno obuhvaćen oznakama KN ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 i ex 4810 99 80 (oznake TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 i 4810998020).

(29)

Predmetni proizvod ne uključuje sljedeće:

svitke pogodne za korištenje u strojevima za tisak iz role. Svitci pogodni za korištenje u strojevima za tisak iz role definiraju se kao oni svitci koji, kad se u skladu s normom testiranja ISO 3783:2006 utvrđuje njihova otpornost na čupanje – metoda povećanja brzine korištenjem uređaja IGT (električni model), daju rezultat manji od 30 N/m kad se ispituje u poprečnom smjeru toka vlakanaca i rezultat manji od 50 N/m kad se ispituje u smjeru proizvodnje papira,

višeslojni papir i višeslojni karton.

2.2.   Istovjetni proizvod

(30)

U ispitnom postupku pokazalo se da sljedeći proizvodi imaju ista osnovna fizička i tehnička svojstva te iste osnovne namjene:

predmetni proizvod,

proizvod koji proizvođači izvoznici proizvode i prodaju na domaćem tržištu NRK-a,

proizvod koji u Uniji proizvodi i prodaje industrija Unije.

(31)

Komisija je zaključila da su ti proizvodi istovjetni proizvodi u smislu članka 2. točke (c) Osnovne uredbe.

3.   VJEROJATNOST NASTAVKA SUBVENCIONIRANJA

(32)

U skladu s člankom 18. Osnovne uredbe i kako je navedeno u Obavijesti o pokretanju postupka, Komisija je ispitala postoji li vjerojatnost da će zbog isteka postojećih pristojbi doći do nastavka subvencioniranja.

3.1.   Nesuradnja i upotreba najboljih raspoloživih podataka u skladu s člankom 28. stavkom 1. Osnovne uredbe

(33)

Kako je prethodno objašnjeno, kineska vlada u početku je surađivala s Komisijom i odgovorila na upitnik. Međutim, budući da je taj odgovor bio nepotpun, Komisija je 2. rujna 2016. poslala pismo za dopunu podataka. Nakon što je primila to pismo za dopunu podataka kineska vlada obavijestila je Komisiju 23. rujna 2016. o svojoj odluci da prekine suradnju. Komisija je stoga od kineske vlade primila samo ograničenu količinu neprovjerenih informacija.

(34)

Komisija nije primila nikakve odgovore na posebne upitnike namijenjene Kineskoj razvojnoj banci, EXIM-u, Poljoprivrednoj banci Kine, Sinesureu ili svim ostalim financijskim ili osiguravateljskim institucijama za koje kineska vlada zna da su pružale zajmove industriji premazanog finog papira.

(35)

Komisija je obavijestila sve zainteresirane strane o posljedicama nesuradnje i dala im je priliku da dostave primjedbe. Nije primila nikakve primjedbe u vezi s tim. U skladu s člankom 28. Osnovne uredbe Komisija je smatrala da je upotreba najboljih raspoloživih podataka nužna kako bi se ispitao nastavak subvencioniranja u industriji papira u NRK-u.

(36)

S obzirom na raspoložive podatke, Žalbeno tijelo podsjetilo je da se člankom 12.7. Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama dopušta upotreba elemenata iz spisa isključivo za potrebe zamjene informacija koje nedostaju kako bi se precizno odredilo subvencioniranje ili šteta. U skladu s tim, Žalbeno tijelo objasnilo je da „mora postojati veza između „potrebnih informacija” koje nedostaju i određenih „raspoloživih podataka” na kojima se temelji određivanje iz članka 12.7.”. Stoga „se tijelo koje provodi ispitni postupak mora koristiti onim „raspoloživim podacima” kojima se „objektivno zamjenjuju informacije koje zainteresirana strana nije dostavila” kako bi se došlo do preciznog određivanja”. Žalbeno tijelo dalje je objasnilo da se „raspoloživi podaci” odnose na podatke koje tijelo koje provodi ispitni postupak posjeduje i koje ima u svom spisu. Budući da se određivanja iz članka 12.7. vrše na temelju „raspoloživih podataka”, „ne može ih se donijeti na temelju nečinjeničnih pretpostavki ili spekulacija”. Nadalje, kada rasuđuje i procjenjuje kojim se raspoloživim podacima mogu objektivno zamijeniti informacije koje nedostaju, tijelo koje provodi ispitni postupak „mora uzeti u obzir sve potvrđene podatke iz spisa”. Žalbeno tijelo objasnilo je da utvrđivanje „objektivne zamjene za „potrebne informacije” koje nedostaju podrazumijeva proces rasuđivanja i procjene” koji provodi tijelo koje provodi ispitni postupak. Ako je tijelu koje provodi ispitni postupak na raspolaganju nekoliko podataka među kojima mora odabrati, „logično slijedi da proces rasuđivanja i procjene podrazumijeva usporedbu” kako bi se došlo do preciznog određenja. Procjena „raspoloživih podataka” koja je potrebna i njezin oblik ovise o posebnim okolnostima određenog slučaja, uključujući prirodu, kvalitetu i količinu dokaza u spisu te određenja koja treba donijeti. Priroda i stupanj potrebnog objašnjenja i analize razlikuju se od jednog određivanja do drugog (10).

(37)

U skladu s tim, Komisija se u analizi koristila svim podacima koje je imala na raspolaganju, a osobito sljedećim:

(a)

zahtjevom za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe u vezi s antisubvencijskim pristojbama na uvoz premazanog finog papira iz Kine od 11. veljače 2016.;

(b)

odgovorom na antisubvencijski upitnik koji je kineska vlada dostavila 24. lipnja 2016. Budući je kineska vlada prekinula suradnju, informacije iz tog odgovora nisu provjerene niti dopunjene nakon slanja pisma za dopunu podataka;

(c)

podneskom koji je u okviru ovog ispitnog postupka podnesen u ime Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine;

(d)

informacijama koje su dostavili kineska vlada i proizvođači izvoznici u uzorku te nalazima početnog ispitnog postupka i

(e)

prethodnim antisubvencijskim ispitnim postupcima koje je Komisija provodila u vezi s drugim poticanim industrijama u NRK-u, kao što su kristalni silicijski fotonaponski moduli, uključujući početni ispitni postupak („početni ispitni postupak o solarnim pločama (11)”) i reviziju zbog predstojećeg isteka mjera („revizija zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče (12)”), proizvodi od filamentnih staklenih vlakana (13), solarno staklo (14) i organski prevučeni čelik (15).

3.2.   Subvencije i programi subvencija koji se ispituju u trenutačnom ispitnom postupku

(38)

S obzirom na izostanak suradnje kineske vlade i prethodno navedenih proizvođača izvoznika Komisija je odlučila ispitati je li se subvencioniranje nastavilo na sljedeći način. Komisija je prvo ispitala je li industrija premazanog finog papira i dalje ostvarivala koristi od subvencija protiv kojih su u početnom ispitnom postupku uvedene kompenzacijske mjere. Komisija je zatim analizirala je li industrija premazanog finog papira ostvarivala koristi od novih subvencija kako je navedeno u zahtjevu (tj. od subvencija protiv kojih u početnom ispitnom postupku nisu uvedene kompenzacijske mjere). S obzirom da je utvrdila da se subvencioniranje nastavilo za većinu subvencija protiv kojih su u početnom ispitnom postupku uvedene kompenzacijske mjere te za nove subvencije, Komisija je odlučila da nije potrebno ispitivati sve ostale subvencije za koje je podnositelj pritužbe tvrdio da postoje. Doista, u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe Komisija bi trebala ispitivati postoje li dokazi o nastavku subvencioniranja neovisno o njegovu iznosu.

3.3.   Subvencije protiv kojih su u početnom ispitnom postupku uvedene kompenzacijske mjere

I.   Davanje povlaštenih zajmova

(39)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da je iznos subvencije ad valorem s obzirom na tu mjeru iznosio 5,37 % za grupaciju APP (16) i 1,26 % za grupaciju Chenming (17).

(a)   Vladine intervencije u korist industrije premazanog finog papira

(40)

Komisija je prvo ispitala je li davanje povlaštenih zajmova dio provedbe središnjeg planiranja kineske vlade kojim se nastoji potaknuti razvoj industrije proizvodnje papira, kao što je to bio slučaj u početnom ispitnom postupku.

(41)

Industrija premazanog finog papira koja je bila predmet ispitnog postupka Komisije dio je šire kategorije industrije papira, koju se naziva i industrijom proizvodnje papira. Podnositelj zahtjeva tvrdio je da kineska vlada i dalje subvencionira svoju industriju papira i naveo je niz dokumenata o politici i planovima te zakonodavstvo na kojima se temelji nastavak državne potpore toj industriji.

(42)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da postoje posebni planovi politike za industriju papira. U tim se planovima određivalo da državne vlasti pomno prate uspješnost industrije papira i provode posebne politike (npr. provedbenim dekretima) za ostvarenje ciljeva planova politike. Nadalje, ispitnim postupkom utvrdilo se i da se posebnim planovima politike predviđa davanje povlaštenih zajmova industriji proizvodnje papira.

(43)

Komisija je u trenutačnom ispitnom postupku utvrdila da se financijsko tržište u NRK-u i dalje narušava intervencijama kineske vlade. Nalazi početnog ispitnog postupka doneseni na temelju vladinih planova koji su tada bili na snazi ovim se ispitnim postupkom revizije zbog predstojećeg isteka mjera potvrđuju. I 12. petogodišnji plan (18) primjenjiv tijekom RIPR-a i prethodni 11. petogodišnji plan ukazuju na to da je industrija papira „poticana industrija”.

(44)

Trinaesti petogodišnji plan (2016. – 2020.) odnosi se na razdoblje nakon razdoblja ispitnog postupka revizije, ali njime se potvrđuje nastavak subvencioniranja i u budućnosti. Doista, u 13. petogodišnjem planu industriju papira izdvaja se kao „poticanu industriju”.

(45)

Komisija je u početnom ispitnom postupku u odnosu na Odluku br. 40 Državnog vijeća (19) („Odluka br. 40”) utvrdila da je taj akt nalog Državnog vijeća, tj. najvišeg administrativnog tijela u NRK-u, te je stoga pravno obvezujuć za ostala javna tijela i gospodarske subjekte. Odlukom su industrijski sektori bili razvrstani u „poticane, ograničene i isključene projekte”. Taj je akt bio obvezujući dokument industrijske politike koji pokazuje kako kineska vlada održava politiku poticanja skupina poduzeća ili industrija, kao što je industrija papira, koje su razvrstane u kataloškom popisu kao „poticana industrija”. Na temelju podneska kineske vlade u ovom ispitnom postupku Komisija je potvrdila da je Odluka br. 40 još uvijek na snazi.

(46)

U pogledu broja industrija navedenih kao „poticane”, navodi se da ih ima ukupno 26, što čini samo dio kineskoga gospodarstva. Nadalje, samo određenim aktivnostima unutar tih 26 sektora daje se status „poticane”. Člankom 17. Odluke br. 40 određuje se i da „poticani projekti ulaganja” dobivaju određene povlastice i poticaje (financijsku potporu, izuzeće od uvozne carine, izuzeće od PDV-a, izuzeće od poreza). U odnosu na „ograničene i isključene projekte”, Odlukom br. 40 državna tijela ovlašćuju se da provode izravne intervencije radi uređenja tržišta. Člancima 18. i 19. zapravo se od odgovarajućih tijela zahtijeva onemogućivanje financijskih institucija u davanju zajmova, dok se državnom upravnom odjelu za cijene nalaže da podigne cijenu električne energije, a društvima koja isporučuju električnu energiju da je prestanu isporučivati takvim „ograničenim i isključenim projektima”. Iz prethodno navedenoga očito je da Odluka br. 40 sadržava obvezujuća pravila i upute za sve gospodarske institucije i subjekte u obliku uputa o poticanju poticanih industrija i potporama za njih, a industrija proizvodnje papira jedna je od njih.

(47)

Komisija je u trenutačnom ispitnom postupku utvrdila da se u nekoliko dokumenata o politici industriju papira izričito navodi kao „poticanu industriju”. To se osobito odnosi na 12. petogodišnji plan za industriju papira. Taj se plan provodi 12. petogodišnjim programom za industrijske tehnološke inovacije koji je izdalo Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije. Program se odnosi i na „industrijsko restrukturiranje i modernizaciju […] industrije papira i povezanih industrija”. Slično tome, u prethodno navedenoj Odluci br. 40 navodi se potpora razvoju i modernizaciji industrije papira. Ti planovi politike stoga ne čine opće izjave o poticanju, već se njima subjekte usmjerava da poštuju cilj javne politike kojom se potiče razvoj industrije premazanog finog papira.

(48)

Uz to, Politikom razvoja industrije proizvodnje papira 2007. („Plan proizvodnje papira 2007.”) predviđaju se posebni uvjeti, smjernice i ciljevi za industriju proizvodnje papira. Kako je utvrđeno u početnom ispitnom postupku, u Planu proizvodnje papira 2007. opisuje se stanje industrije proizvodnje papira u Kini (npr. broj poduzeća, proizvodnja, potrošnja i izvoz, statistički podaci o vrsti sirovina koje se upotrebljavaju). Utvrđuju se politike i ciljevi industrije proizvodnje papira s obzirom na organizaciju industrije, upotrebu sirovina, upotrebu tehnologije i opreme, strukturu proizvoda i organizacijsku strukturu proizvođača papira. U tekstu se utvrđuju i „kriteriji za prihvaćanje” u industriju jer se određuju posebni zahtjevi omjera između imovine i obveza za industriju proizvodnje papira, utvrđuju se posebni kreditni rejtinzi za industriju proizvodnje papira i posebni ciljevi ekonomije razmjera, omjeri tržišnih udjela te potrošnja energije i vode koju društva trebaju ostvariti. Od poduzeća se traži da izrade planove razvoja na temelju Plana proizvodnje papira 2007. I lokalnim provincijama i regijama nalaže se sudjelovanje u provedbi Plana te je i cijelo jedno poglavlje posvećeno „ulaganju i financiranju” industrije proizvodnje papira. U tom je smislu važno napomenuti da se u Planu jasno navodi da financijske institucije neće davati zajmove za bilo koji projekt koji nije u skladu s njegovim odredbama. Ukratko, Plan proizvodnje papira 2007. poseban je državni instrument usmjeren na uređenje industrije proizvodnje papira u Kini i može se smatrati samo obveznim alatom industrijske politike koji odgovarajuće zainteresirane strane u Kini moraju konkretno provoditi (državna tijela, financijske institucije i proizvođači). Budući da se u 12. i 13. petogodišnjem planu industriju papira i dalje navodi kao „poticanu” industriju te da Komisiji nije stavljen na raspolaganje niti je uspjela pronaći nikakav dokument koji je uslijedio nakon Plana proizvodnje papira 2007. ili kojim se on mijenja, Komisija je zaključila da je Plan proizvodnje papira 2007. i dalje na snazi.

(49)

Uz to, člankom 34. Zakona o poslovnim bankama [2015.] br. 34 na općoj se razini navodi da „poslovne banke odobravaju zajmove u skladu s potrebama nacionalnoga gospodarskog i socijalnog razvoja te industrijskim politikama države”. Time se upućuje na činjenicu da se zajmovi koje proizvođači PFP-a primaju od banaka u državnom vlasništvu i ostalih financijskih institucija daju u skladu s vladinim direktivama i javnim ciljevima.

(50)

Konačno, Komisija je podsjetila na svoje nalaze o ulozi Komisije za nacionalni razvoj i reformu („NDRC”) iz početnog ispitnog postupka. NDRC je agencija Državnog vijeća koja koordinira makroekonomsku politiku i upravlja ulaganjima vlade. Državno vijeće, najviše administrativno tijelo vlade, izdalo je, među ostalim, Plan proizvodnje papira 2007. koji NDRC mora poštovati. Početnim ispitnim postupkom utvrđeno je i da NDRC trajno prikuplja detaljne informacije društava. Postojanje sustavnog mehanizma za prikupljanje podataka o društvima za upotrebu u vladinim planovima i projektima otkriva da se ti planovi i projekti smatraju važnim elementom državne industrijske politike.

(51)

Iz prethodno navedenoga proizlazi da se u odlukama koje financijske institucije donose o industriji papira (a time i industriji premazanog finog papira koja je njezin dio) i dalje uzima u obzir potreba ostvarivanja navedenih ciljeva odgovarajućih planova o politici.

(52)

S obzirom na prethodno navedeno Komisija je utvrdila da je veza između posebnih ciljeva politike sadržanih u tim planovima i dokumentima te potpore industriji premazanog finog papira postojala i tijekom RIPR-a. Industriju premazanog finog papira smatra se ključnom/strateškom industrijom koju država aktivno razvija kao cilj javne politike, među ostalim i davanjem povlaštenih zajmova.

(b)   Banke u državnom vlasništvu koje djeluju kao javna tijela

(53)

Komisija je u početnom ispitnom postupku (20) zaključila da je financijsko tržište u Kini narušeno intervencijama vlade te da je vjerojatno da se kamatne stope koje naplaćuju nevladine banke i ostale financijske institucije usklađuju s vladinim stopama. Tijekom ispitnog postupka nisu utvrđeni nikakvi elementi kojima bi se osporio prethodni nalaz, a ni kineska vlada tijekom trenutačnog ispitnog postupka nije dostavila nikakve dokaze da se ta situacija promijenila.

Zahtjev je sadržavao navode da je kineska vlada nastavila subvencionirati svoju industriju premazanog finog papira u okviru politike davanja povlaštenih zajmova. Komisija podsjeća da je prema Žalbenom tijelu WTO-a važeći test za utvrđivanje je li poduzeće u državnom vlasništvu javno tijelo sljedeći: „Važno je je li subjektu povjerena ovlast za izvršavanje javnih funkcija, a ne kako se to postiže. Postoje brojni različiti načini na koje bi vlada u užem smislu mogla subjektima dati ovlast. U skladu s tim, različite vrste dokaza mogu biti relevantne kako bi se pokazalo da je ta ovlast dodijeljena konkretnom subjektu. Dokaz da subjekt, de facto, izvršava javne funkcije može služiti kao dokaz da posjeduje ili da su mu povjerene javne ovlasti, posebno ako se tim dokazom upućuje na stalnu i sustavnu praksu. Smatramo da iz toga proizlazi da dokaz da vlada provodi znatnu kontrolu nad subjektom i njegovim postupanjem može, u određenim okolnostima, poslužiti kao dokaz da odgovarajući subjekt ima javne ovlasti i te ovlasti izvršava pri obnašanju javnih funkcija. Međutim, naglašavamo da, osim izričite delegacije ovlasti u okviru pravnog instrumenta, postojanje samo službenih veza između subjekta i vlade u užem smislu vjerojatno nije dovoljno za utvrđivanje nužnog posjedovanja javnih ovlasti. Stoga se, na primjer, samom činjenicom da je vlada većinski dioničar subjekta ne dokazuje da vlada izvršava znatnu kontrolu nad ponašanjem tog subjekta, a još manje da mu je vlada dodijelila javne ovlasti. Međutim, u nekim slučajevima, kad se dokazima upućuje na to da su formalni pokazatelji vladine kontrole višestruki te pritom postoje dokazi da se takav nadzor provodio u znatnoj mjeri, tada se na temelju tih dokaza može zaključiti da predmetni subjekt izvršava javne ovlasti (21).” U ovom slučaju, kako se objašnjava u nastavku, zaključak da su bankama u državnom vlasništvu koje su davale povlaštene zajmove dodijeljene ovlasti za izvršavanje javnih funkcija temelji se na najboljim raspoloživim podacima o državnom vlasništvu, formalnim pokazateljima vladine kontrole te dokazima o tome da kineska vlada i dalje provodi znatnu kontrolu nad ponašanjem tih banaka.

(54)

Komisija je na temelju raspoloživih informacija utvrdila da je većina velikih banaka i dalje u državnom vlasništvu. Kineska vlada dostavila je informacije koje ukazuju na to da je kineska vlada većinski dioničar u četirima najvećim bankama u NRK-u: Industrijskoj i poslovnoj banci Kine („ICBC”), Banci Kine („BOC”), Kineskoj banci za izgradnju („CCB”) i Poljoprivrednoj banci Kine („ABC”). Kineska vlada tvrdila je da ima manje od 50 % udjela u Komunikacijskoj banci. Komisija je u nedavnim ispitnim postupcima, kao što je revizija zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, utvrdila da je Komunikacijska banka pod kontrolom države zahvaljujući neizravnim vlasničkim udjelima (22).

(55)

Komisija ja nadalje na istoj osnovi zaključila da postoje dokazi o formalnim pokazateljima vladine kontrole nad bankama u državnom vlasništvu. Na primjer, zadaća EXIM-a u području javne politike utvrđena je Obavješću o osnivanju Kineske izvozno-uvozne banke koju je izdalo Državno vijeće i Statutom EXIM-a. Država, kao 100-postotni vlasnik EXIM-a, kontrolira EXIM imenovanjem članova njegova nadzornog odbora. Ti članovi na sastancima EXIM-a zastupaju interese države, uključujući ciljeve politike. Upravni odbor ne postoji. Država izravno imenuje upravu EXIM-a (23). Na njegovu web-mjestu (24) navodi se da je EXIM „posvećen pružanju potpore kineskoj vanjskoj trgovini, ulaganjima i međunarodnoj gospodarskoj suradnji” te „da je posvećen jačanju financijske potpore ključnim sektorima i slabim karikama u kineskom gospodarstvu kako bi se osigurao održiv i zdrav gospodarski i socijalni razvoj”.

(56)

Iako kineska vlada tvrdi da banke u državnom vlasništvu nisu javna tijela te da je tržište zajmova i kamatnih stopa liberalizirano, ne postoje dokazi o velikoj reformi bankarskog sektora u NRK-u kojom bi se stvorilo sustav davanja zajmova koji je u većoj mjeri usmjeren na tržište. Štoviše, Komisija je u nedavnim ispitnim postupcima zaključila upravo suprotno (25).

(57)

Ni kineska vlada u svom neprovjerenom odgovoru ni banke i ostale financijske institucije u državnom vlasništvu koje su trebale dobiti upitnik nisu dostavile dostatne dokaze o tome da se zajmovi društvima daju u skladu s primjerenim procjenama kreditnog rejtinga. Komisija stoga nema informacije kojima bi se osporio prethodni nalaz da banke u državnom vlasništvu potiču poticane industrije i/ili provode nacionalne politike, kako je prethodno navedeno u uvodnim izjavama 40. i 52.

(58)

Na osnovi prethodno navedenoga, Komisija je zaključila da banke u državnom vlasništvu pri izvršavanju svoje javne funkcije u pogledu industrije papira provode posebne ciljeve javne politike, kako su predviđeni prethodno utvrđenim pravnim okvirom, čime djeluju kao javna tijela u smislu članka 2. točke (b) Osnovne uredbe u vezi s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i. Osnovne uredbe i u skladu s relevantnom sudskom praksom WTO-a.

(59)

Uz to, čak i kada se banke u državnom vlasništvu ne bi smatrale javnim tijelima, Komisija je utvrdila da bi se one i dalje smatrale bankama kojima je kineska vlada povjerila i kojima nalaže izvršavanje funkcija koje su obično dane vladi u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke iv. Osnovne uredbe s obzirom na normativni okvir prethodno opisan u uvodnim izjavama 40. i 52. Stoga bi se njihovo ponašanje u svakom slučaju pripisalo kineskoj vladi. Iz istih bi se razloga zajmovi koje su ostale financijske institucije dale društvima iz industrije papira pripisali kineskoj vladi.

(c)   Korist

(60)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da je industrija papir imala koristi od povlaštenih zajmova. Komisija je utvrdila da je iznos koristi razlika između iznosa koji društvo plaća za vladin zajam i iznosa koji bi društvo platilo za usporedivi komercijalni zajam dostupan na tržištu. Taj je iznos potom raspoređen na ukupni promet proizvođača izvoznika koji surađuju. Iznos subvencije ad valorem utvrđen na temelju te mjere iznosio je 5,37 % za grupaciju APP i 1,26 % za grupaciju Chenming.

(61)

U trenutačnom ispitnom postupku Komisija na temelju raspoloživih informacija nije pronašla naznake da je obustavljeno davanje povlaštenih zajmova za proizvođače premazanog finog papira u NRK-u.

(62)

Komisija napominje da je podnositelj u svom zahtjevu i naknadnim podnescima dao primjere daljnjih zajmova koje su dobili proizvođači izvoznici, među ostalim i tijekom RIPR-a, osobito sljedeće:

grupa APP dobila je od Kineske razvojne banke zajmove od 1,8 milijardi USD u listopadu 2013. i od 1,5 milijardi USD u ožujku 2015., i

na temelju njezinih godišnjih izvješća, grupacija Chenming imala je krajem 2014. otvorena zaduženja u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi CNY (od čega je većina bila bankama u državnom vlasništvu). Nadalje, Chenming je 2015. primio velike kratkoročne zajmove (u iznosu od više od 6 milijardi CNY) i obveznice bez dospijeća (otprilike 2,5 milijardi CNY), a društvo je sklopilo i strateški sporazum o suradnji u vrijednosti od 20 milijardi CNY s Bankom Kine.

(63)

Zbog izostanka suradnje kineske vlade i kineskih proizvođača izvoznika Komisija nije imala informacije o pojedinim društvima na osnovi kojih bi utvrdila da su zajmovi koje je naveo podnositelj zahtjeva dani u uobičajenim tržišnim uvjetima. Međutim, Komisija je na temelju raspoloživih informacija utvrdila da su kineski proizvođači izvoznici nastavili ostvarivati korist od povlaštenih zajmova. Doista, industriju papira i dalje se navodi kao „poticanu industriju”. Uz to, Komisija je u nedavnim ispitnim postupcima utvrdila da su se povlašteni zajmovi za poticane industrije davali po kamatnim stopama koje su bile znatno niže od stopa koje bi se naplaćivale da financijsko tržište nije narušeno, uključujući i izostankom valjanih kreditnih rejtinga (26).

(64)

Stoga je Komisija bez potrebe izračuna iznosa subvencija dodijeljenih davanjem povlaštenih zajmova zaključila da je kineska vlada nastavila davati povlaštene zajmove po povoljnim kamatnim stopama u skladu s politikom navedenom u posebnim planovima i direktivama koji se odnose na industriju papira. Izravan prijenos sredstava u obliku povlaštenih zajmova i dalje je bio dostupan društvima iz industrije papira tijekom RIPR-a.

(d)   Specifičnost

(65)

Kako je prethodno navedeno u uvodnim izjavama 40. i 52., financijske institucije usmjerava se s pomoću nekoliko pravnih dokumenata koji su posebno usmjereni na društva iz sektora papira. Na temelju tih dokumenata vidljivo je da financijske institucije daju povlaštene zajmove samo ograničenom broju industrija/društava koja postupaju u skladu s relevantnim politikama kineske vlade.

(66)

Komisija je stoga zaključila da subvencije u obliku povlaštenih zajmova nisu općenito dostupne, već su specifične u smislu članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe. Štoviše, nijedna zainteresirana strana nije podnijela dokaze kojima se upućuje na to da se davanje povlaštenih zajmova temelji na objektivnim kriterijima ili uvjetima na temelju članka 4. stavka 2. točke (b) Osnovne uredbe.

(e)   Zaključak

(67)

S obzirom na prethodno navedeno Komisija je zaključila da je industrija premazanog finog papira nastavila ostvarivati korist od subvencija u obliku povlaštenih zajmova. S obzirom na postojanje financijskog doprinosa, koristi za proizvođače izvoznike i specifičnosti, tu se subvenciju i dalje smatra subvencijom protiv koje se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

II.   Programi poreza na dohodak

II.A   Povlaštena porezna politika za društva koja su priznata kao poduzeća visoke ili nove tehnologije

(68)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da je iznos subvencije ad valorem s obzirom na tu mjeru iznosio 1,22 % za grupaciju APP i 0,58 % za grupaciju Chenming.

(69)

Tom se subvencijom društvu koje stekne Potvrdu o poduzeću visoke i nove tehnologije omogućava ostvarivanje koristi od smanjene stope poreza na dohodak od 15 %, u usporedbi s uobičajenom stopom od 25 %.

(a)   Pravna osnova

(70)

Subvencija je predviđena kao povlašteni porezni tretman člankom 28. Zakona NRK-a o porezu na dohodak poduzeća (br. 63, proglašen 16. ožujka 2007.) zajedno s Administrativnim mjerama za određivanje poduzeća visoke i nove tehnologije. Na taj se program odnosi i Obavijest državne porezne uprave o pitanjima plaćanja poreza na dohodak za poduzeća visoke i nove tehnologije (Guo Shui Han [2008.] br. 985) kojom se pružaju dodatni detalji o njegovoj provedbi.

(b)   Prihvatljivost

(71)

U članku 10. Administrativnih mjera za određivanje poduzeća visoke i nove tehnologije navode se kriteriji prihvatljivosti za društva koja žele biti korisnici te smanjene stope poreza na dohodak. Ako društvo ispunjava sve uvjete utvrđene člankom 10., mora podnijeti zahtjev nadležnim tijelima u skladu s postupkom iz članka 11. istoga akta.

(c)   Praktična provedba

(72)

Svako društvo koje se namjerava prijaviti za tu smanjenu stopu poreza na dohodak mora podnijeti internetski zahtjev lokalnom Uredu za znanost i tehnologiju koji će ga privremeno razmotriti. Nakon toga lokalni Ured za znanost i tehnologiju dat će preporuku provincijskom Odjelu za znanost i tehnologiju. Prije bilo kakve odluke o izdavanju potvrde o poduzeću visoke i nove tehnologije, Odjel može odlučiti provesti ispitni postupak neposredno u poslovnim prostorima podnositelja zahtjeva.

(d)   Nalazi trenutačnog ispitnog postupka

(73)

Kako je utvrđeno u početnom ispitnom postupku, smanjenu stopu poreza na dohodak trebalo bi se smatrati subvencijom u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i članka 3. stavka 2. Osnovne uredbe u obliku prihoda kojih se vlada odriče, čime društva primatelji ostvaruju korist. Ta je subvencija i dalje specifična u smislu članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe jer je samim zakonodavstvom, u skladu s kojim tijelo nadležno za odobravanje djeluje, pristup toj smanjenoj stopi poreza na dohodak ograničen samo na određena poduzeća i industrije koji su određeni kao poticani, kao što su oni koji pripadaju industriji premazanog finog papira.

(74)

Ni kineska vlada ni proizvođači izvoznici nisu dostavili dokaze kojima bi se upućivalo na to da je industrija premazanog finog papira prestala ostvarivati korist od smanjene stope poreza na dohodak. Komisija je na temelju informacija koje je podnositelj dostavio u zahtjevu te informacija iz nedavnih ispitnih postupaka (27) i javno dostupnih informacija (28) utvrdila da je industrija premazanog finog papira nastavila ostvarivati korist od povlaštene porezne politike za društva koja su priznata kao poduzeća visoke ili nove tehnologije (a time uključujući i industriju premazanog finog papira).

(75)

Zbog izostanka suradnje kineske vlade i kineskih proizvođača izvoznika Komisija nije imala informacije o pojedinim društvima na osnovi kojih bi izračunala iznos subvencija dodijeljenih tijekom RIPR-a. Međutim, s obzirom na konačne nalaze u kontekstu trenutačnog ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera Komisija je smatrala da izračun tih iznosa nije potreban.

(e)   Zaključak

(76)

U skladu s tim, Komisija je zaključila da se tu subvenciju i dalje smatra subvencijom protiv koje se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

II.B   Povlaštena porezna politika za istraživanje i razvoj

(77)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da je iznos subvencije ad valorem s obzirom na taj povlašteni porezni tretman iznosio 0,02 % za grupaciju APP i 0,05 % za grupaciju Chenming.

(78)

Kineska vlada pruža povlašteni porezni tretman od kojega korist ostvaruju sva društva kojima se priznaje da provode projekte istraživanja i razvoja. Tom se kvalifikacijom u svrhu razvoja novih tehnologija društvima koja imaju rashode za istraživanje i razvoj omogućava da za nove proizvode i nove obrte dodatnih 50 % svojih troškova za istraživanje i razvoj prebiju sa svojom obvezom poreza na dohodak. Osim toga, na temelju rashoda za nematerijalnu imovinu u području istraživanja i razvoja prihvatljiva društva ostvaruju pravo na 150-postotni odbitak stvarnih troškova koje snose.

(a)   Pravna osnova

(79)

Povlašteni porezni tretman predviđen je člankom 30. stavkom 1. Zakona NRK-a o porezu na dohodak poduzeća (br. 63, proglašen 16. ožujka 2007.), člankom 95. Uredbi o provedbi Zakona NRK-a o porezu na dohodak poduzeća, Dekretom br. 512 Državnog vijeća NRK-a, proglašenog 6. prosinca 2007. i Vodičem o ključnim područjima (Obavijest br. 6, 2007.).

(b)   Prihvatljivost

(80)

Od ovog povlaštenog poreznog tretmana korist ostvaruju društva kojima se priznaje da provode projekte istraživanja i razvoja. Za program su prihvatljivi samo projekti istraživanja i razvoja društava iz sektora novih i visokih tehnologija koja dobivaju prvenstvenu potporu države i projekti navedeni u Vodiču o ključnim područjima visokotehnološke industrijalizacije prema trenutačnom Prioritetu razvoja koji je objavila Komisija za nacionalni razvoj i reformu.

(c)   Praktična provedba

(81)

Svako društvo koje se želi prijaviti za ovaj povlašteni porezni tretman mora podnijeti detaljne podatke o projektima istraživanja i razvoja lokalnom Uredu za znanost i tehnologiju. Nakon razmatranja, porezni ured izdat će potvrdu o odobrenju. Iznos koji podliježe porezu na dobit smanjuje se za 50 % stvarnih troškova za odobrene projekte.

(d)   Nalazi trenutačnog ispitnog postupka

(82)

Kako je utvrđeno u početnom ispitnom postupku, povlašteni porezni tretman trebalo bi se smatrati subvencijom u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i članka 3. stavka 2. Osnovne uredbe u obliku prihoda kojih se vlada odriče, čime društva primatelji ostvaruju korist. Ta je subvencija i dalje specifična u smislu članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe jer je samim zakonodavstvom, u skladu s kojim tijelo nadležno za odobravanje djeluje, pristup tom programu ograničen samo na određena poduzeća i industrije koji su određeni kao poticani, kao što su oni koji pripadaju industriji premazanog finog papira.

(83)

Ni kineska vlada ni proizvođači izvoznici nisu dostavili dokaze kojima bi se upućivalo na to da je industrija premazanog finog papira prestala ostvarivati korist od tog povlaštenog poreznog tretmana. Komisija je na temelju informacija koje je podnositelj dostavio u zahtjevu utvrdila da je industrija premazanog finog papira tijekom RIPR-a nastavila ostvarivati korist od povlaštene porezne politike za istraživanje i razvoj. Doista, društva koja su formalno priznata kao društva visoke i nove tehnologije i dalje ostvaruju korist od povlaštenog poreznog tretmana.

(84)

Zbog izostanka suradnje kineske vlade i kineskih proizvođača izvoznika Komisija nije imala informacije o pojedinim društvima na osnovi kojih bi izračunala iznos subvencija dodijeljenih tijekom RIPR-a. Međutim, s obzirom na konačne nalaze u kontekstu trenutačnog ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera Komisija je smatrala da izračun tih iznosa nije potreban.

(e)   Zaključak

(85)

U skladu s tim, Komisija je zaključila da se tu subvenciju i dalje smatra subvencijom protiv koje se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

II.C   Oslobađanje od poreza na prihode od dividende za kvalificirana rezidentna poduzeća

(86)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da je iznos subvencije ad valorem s obzirom na taj program iznosio 1,34 % za grupaciju APP i 0,21 % za grupaciju Chenming.

(87)

Oslobađanje od poreza na prihode od dividende odnosi se na poduzeća u NRK-u koja su dioničari u drugim rezidentnim poduzećima u NRK-u. Prvo navedena imaju pravo na izuzeće od poreza na dohodak od određenih dividendi koje plaćaju drugo navedena poduzeća.

(a)   Pravna osnova

(88)

Ovo oslobađanje od poreza na prihode od dividende predviđeno je člankom 26. Zakona NRK-a o porezu na dohodak poduzeća i detaljnije objašnjen u članku 83. Uredbe o provedbi Zakona NRK-a o porezu na dohodak poduzeća, Dekretu br. 512 Državnog vijeća NRK-a, proglašenog 6. prosinca 2007.

(b)   Prihvatljivost

(89)

Od ovog oslobađanja od poreza na prihode od dividende korist ostvaruju sva rezidentna poduzeća koja su dioničari u drugim rezidentnim poduzećima u Kini.

(c)   Praktična provedba

(90)

Društva se mogu koristiti ovim oslobađanjem od poreza na prihode od dividende izravno preko prijave poreza na dodanu vrijednost.

(d)   Nalazi trenutačnog ispitnog postupka

(91)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da bi se to oslobađanje od poreza na prihode od dividende trebalo smatrati subvencijom u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i članka 3. stavka 2. Osnovne uredbe u obliku prihoda kojih se vlada odriče, čime društva primatelji ostvaruju korist. Ta je subvencija i dalje specifična u smislu članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe jer je samim zakonodavstvom, u skladu s kojim tijelo nadležno za odobravanje djeluje, pristup tom programu ograničen samo na rezidentna poduzeća u NRK-u koja imaju prihod od dividenda od drugih rezidentnih poduzeća u NRK-u, nasuprot onim poduzećima koja ulažu u strana poduzeća.

(92)

Ni kineska vlada ni proizvođači izvoznici nisu dostavili dokaze kojima bi se upućivalo na to da je industrija premazanog finog papira prestala ostvarivati korist od tog oslobađanja od poreza na prihode od dividende. Komisija je na temelju informacija koje je podnositelj dostavio u zahtjevu te informacija iz nedavnih ispitnih postupaka (29) utvrdila da industrija premazanog finog papira i dalje ostvaruje korist od oslobađanja od poreza na prihode od dividende.

(93)

Zbog izostanka suradnje kineske vlade i kineskih proizvođača izvoznika Komisija nije imala informacije o pojedinim društvima na osnovi kojih bi izračunala iznos subvencija dodijeljenih tijekom RIPR-a. Međutim, s obzirom na konačne nalaze u kontekstu trenutačnog ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera Komisija je smatrala da izračun tih iznosa nije potreban.

(e)   Zaključak

(94)

U skladu s tim, Komisija je zaključila da se tu subvenciju i dalje smatra subvencijom protiv koje se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

III.   Programi za neizravne poreze i uvozne carine

III.A   Izuzeće od poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i carina na uvezenu opremu

(95)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da je iznos subvencije ad valorem s obzirom na tu mjeru iznosio 1,17 % za grupaciju APP i 0,61 % za grupaciju Chenming.

(96)

Tom se mjerom daju povlastice u obliku izuzeća od PDV-a i uvoza kapitalnih dobara oslobođenog od carine za poduzeća sa stranim kapitalom („FIE-ovi”) ili domaća društva koja dobiju Potvrdu o državno poticanim projektima koju izdaju kineska tijela u skladu s odgovarajućim investicijskim, poreznim i carinskim zakonodavstvom.

(a)   Pravna osnova

(97)

Izuzeća od PDV-a i carine temelje se na nekoliko pravnih odredaba, tj. Okružnici Državnog vijeća o prilagodbi porezne politike za uvezenu opremu br. 37/1997, Objavi Ministarstva financija, Opće carinske uprave i Državne porezne uprave [2008.] br. 43, Obavijesti NDRC-a o važnim pitanjima o postupanju s pismom potvrde za domaće ili strano financirane projekte poticane od strane države, br. 316/2006 od 22. veljače 2006. i na Katalogu o uvezenoj robi koja se ne može osloboditi od carine za poduzeća sa stranim kapitalom ili domaća poduzeća – 2008.

(b)   Prihvatljivost

(98)

Prihvatljivost je ograničena na podnositelje zahtjeva, bilo poduzeća sa stranim kapitalom ili domaća poduzeća, koja mogu dobiti Potvrdu o državno poticanom projektu.

(c)   Praktična provedba

(99)

U skladu s člankom I.1. Obavijesti NDRC-a o važnim pitanjima o postupanju s pismom potvrde za domaće ili strano financirane projekte poticane od strane države, br. 316/2006 od 22. veljače 2006., projekte sa stranim ulaganjem koji su usklađeni s „poticanim projektima sa stranim ulaganjem s prijenosom tehnike iz Kataloga smjernica za industrije sa stranim kapitalom i Industrijskog kataloga za strana ulaganja u središnjem i zapadnom dijelu Kine izuzima se od carinskih pristojbi te poreza na dodanu vrijednost za uvoz, osim one koji su navedeni u Katalogu uvozne robe koja ne uživa oslobođenje od poreza za projekte sa stranim ulaganjem”. Pismo o potvrdi projekata za projekte sa stranim ulaganjem poticane kategorije s ukupnim ulaganjem od 30 milijuna USD ili većim izdaje NDRC. Pismo o potvrdi projekta za projekte sa stranim ulaganjem poticane kategorije s ukupnim ulaganjem manjim od 30 milijuna USD izdaju komisije ili gospodarske općine na razini provincije. Nakon što dobiju pismo o potvrdi projekta poticane kategorije, društva predočavaju potvrde i druge dokumente za prijavu svojim lokalnim carinskim tijelima kako bi mogla dobiti izuzeće od carine i PDV-a na uvoz opreme.

(d)   Nalazi trenutačnog ispitnog postupka

(100)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da bi se izuzeća od PDV-a i carine trebalo smatrati subvencijom u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i članka 3. stavka 2. Osnovne uredbe u obliku prihoda kojih se vlada odriče, čime društva primatelji ostvaruju korist. Ta je subvencija i dalje specifična u smislu članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe jer je samim zakonodavstvom, u skladu s kojim tijelo nadležno za odobravanje djeluje, pristup tom programu ograničen samo na poduzeća koja ulažu u okviru posebnih poslovnih kategorija taksativno definiranih zakonom (tj. katalog za usmjeravanje industrija za strana ulaganja i katalog ključnih industrija, proizvoda i tehnologija koje država trenutačno potiče).

(101)

Ni kineska vlada ni proizvođači izvoznici nisu dostavili dokaze kojima bi se upućivalo na to da je industrija premazanog finog papira prestala ostvarivati korist od tih izuzeća od PDV-a i carina. Komisija je na temelju najboljih raspoloživih podataka, a osobito na temelju zaključaka Komisije o subvencijama u nedavnim ispitnim postupcima (30), utvrdila da industrija premazanog finog papira i dalje ostvaruje korist od izuzeća od PDV-a i carina na uvezenu opremu.

(102)

Zbog izostanka suradnje kineske vlade i kineskih proizvođača izvoznika Komisija nije imala informacije o pojedinim društvima na osnovi kojih bi izračunala iznos subvencija dodijeljenih tijekom RIPR-a. Međutim, s obzirom na konačne nalaze u kontekstu trenutačnog ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera Komisija je smatrala da izračun tih iznosa nije potreban.

(e)   Zaključak

(103)

U skladu s tim, Komisija je zaključila da se tu subvenciju i dalje smatra subvencijom protiv koje se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

III.B   Smanjenje PDV-a na domaće proizvedenu opremu

(104)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da je iznos subvencije ad valorem s obzirom na tu subvenciju iznosio 0,03 % za grupaciju APP i 0,05 % za grupaciju Chenming.

(105)

Tom se mjerom daju povlastice u obliku smanjenja PDV-a ako poduzeća sa stranim kapitalom kupe domaće proizvedenu opremu.

(a)   Pravna osnova

(106)

Smanjenja PDV-a temelje se na nekoliko pravnih odredbi:

privremenim mjerama za upravljanje povratom poreza za opremu domaće proizvodnje koju kupuju poduzeća sa stranim kapitalom,

pokusnim mjerama za upravljanje poreznim rabatom od kupnje opreme proizvedene u Kini za poduzeća sa stranim kapitalom, i

Obavijesti Ministarstva financija i Državne porezne uprave o ukidanju politika rabata za domaću opremu koju kupuju poduzeća sa stranima kapitalom.

(b)   Prihvatljivost

(107)

Prihvatljivost je ograničena na poduzeća sa stranim kapitalom koja kupuju opremu domaće proizvodnje i pripadaju poticanoj kategoriji.

(c)   Praktična provedba

(108)

Program ima za cilj povrat PDV-a plaćenog za kupnju domaće proizvedene opreme koju kupuju poduzeća sa stranim kapitalom ako oprema nije obuhvaćena Katalogom opreme koja nije izuzeta od plaćanja te ako vrijednost opreme ne prelazi ukupnu granicu ulaganja u poduzeća sa stranim kapitalom prema „probnim administrativnim mjerama za kupnju domaće proizvedene opreme”.

(109)

U početnom ispitnom postupku utvrđeno je da su svi proizvođači koji su surađivali imali koristi od te mjere.

(d)   Nalazi trenutačnog ispitnog postupka

(110)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da bi se smanjenja PDV-a trebalo smatrati subvencijom u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i članka 3. stavka 2. Osnovne uredbe u obliku prihoda kojih se vlada odriče, čime društva primatelji ostvaruju korist. Ta je subvencija i dalje specifična u smislu članka 4. stavka 4. točke (b) Osnovne uredbe, s obzirom na to da subvencija ovisi o upotrebi domaće, a ne uvezene robe.

(111)

Ni kineska vlada ni proizvođači izvoznici nisu dostavili dokaze kojima bi se upućivalo na to da je industrija premazanog finog papira prestala ostvarivati korist od tih smanjenja PDV-a i izuzeća od carina. Komisija je na temelju nedavnih ispitnih postupaka (31) utvrdila da industrija premazanog finog papira i dalje ostvaruje korist od smanjenja PDV-a na kupnju domaće proizvedene opreme.

(112)

Zbog izostanka suradnje kineske vlade i kineskih proizvođača izvoznika Komisija nije imala informacije o pojedinim društvima na osnovi kojih bi izračunala iznos subvencija dodijeljenih tijekom RIPR-a. Međutim, s obzirom na konačne nalaze u kontekstu trenutačnog ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera Komisija je smatrala da izračun tih iznosa nije potreban.

(e)   Zaključak

(113)

U skladu s tim, Komisija je zaključila da se tu subvenciju i dalje smatra subvencijom protiv koje se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

IV.   Programi bespovratnih sredstava

(a)   Uvod

(114)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da industrija premazanog finog papira ostvaruje koristi od različitih programa bespovratnih sredstava. Točnije, Komisija je u početnom ispitnom postupku procijenila pet programa koje su naveli proizvođači izvoznici koji su surađivali i utvrdila je da se protiv svih programa mogu uvesti kompenzacijske mjere. Komisija je primila na znanje i dodatnih šest programa koje su naveli proizvođači izvoznici koji su surađivali, ali nije ih procjenjivala jer se radilo o malenim iznosima povlastica.

(b)   Nalazi trenutačnog ispitnog postupka

(115)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da su proizvođači premazanog finog papira u okviru planova kineske vlade kojima se potiče industriju papira ostvarili korist od nekoliko programa bespovratnih sredstava koje bi se trebalo smatrati subvencijom u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i članka 3. stavka 2. Osnovne uredbe u obliku pružanja sredstava od kojih društva primatelji ostvaruju korist.

(116)

Ni kineska vlada ni proizvođači izvoznici nisu dostavili dokaze kojima bi se upućivalo na to da je industrija premazanog finog papira prestala ostvarivati korist od tih bespovratnih sredstava. Komisija je na temelju informacija koje je podnositelj dostavio u zahtjevu te informacija iz nedavnih ispitnih postupaka (32) utvrdila da industrija premazanog finog papira kao poticana industrija i dalje ostvaruje korist od bespovratnih sredstava.

(117)

Na primjer, Komisija je na temelju godišnjeg izvješća grupacije Chenming za 2015. utvrdila da je ta grupacija 2015. primila vladina bespovratna sredstva u iznosu od 245 milijuna CNY prikazana na računu dobiti i gubitka. Dodatnih 150 milijuna CNY prijavljeno je kao „posebna sredstva Kineske razvojne banke”, koja je u državnom vlasništvu. Komisija nije primila daljnju raščlambu o prirodi primljenih bespovratnih sredstava ili posebnim iznosima. Ta su bespovratna sredstva ukupno iznosila više od 1 % prometa grupacije Chenming u 2015. godini. Podnositelj je u zahtjevu pružio i dokaze o tome da je grupacija Chenming 2014. primila subvencije za plaćanje usluga u području otpadnih voda od Financijskog ureda grada Shouguang.

(118)

Na temelju prethodno navedenoga i bez potrebe izračuna točnog iznosa ostvarene koristi, Komisija je zaključila da kineska vlada i dalje pruža različita bespovratna sredstva industriji premazanog finog papira i da proizvođači premazanog finog papira u NRK-u i dalje ostvaruju koristi od tih bespovratnih sredstava. Ta se bespovratna sredstva smatraju specifičnima u smislu članka 4. stavka 2. Osnovne uredbe, a čini se i da su dodijeljena na ad hoc osnovi.

(c)   Zaključak

(119)

U skladu s tim, Komisija je zaključila da se tu subvenciju i dalje smatra subvencijom protiv koje se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

V.   Roba i usluge koje osigurava vlada uz naknadu manju od primjerene

—   Ustupanje zemljišta uz naknadu manju od primjerene

(120)

Primjenom cijena zemljišta u Tajvanu kao referentne vrijednosti Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da je iznos subvencije ad valorem s obzirom na tu mjeru iznosio 2,81 % za grupaciju APP i 0,69 % za grupaciju Chenming.

(121)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da je industrija premazanog finog papira u NRK-u ostvarila koristi od ustupanja zemljišta, a osobito od prava korištenja zemljištem uz naknadu manju od primjerene.

(a)   Pravna osnova i prihvatljivost

(122)

Podnositelj je u zahtjevu pružio dokaze o tome da je kineska vlada nastavila industriji premazanog finog papira davati prava korištenja zemljištem uz naknade manje od primjerene. Pravnu osnovu te tvrdnje čine sljedeći dokumenti koje je dostavila kineska vlada:

Zakon o imovini,

Zakon o upravljanju zemljištem,

Zakon o upravljanju nekretninama u urbanim područjima,

Privremeni pravilnik o ustupanju i prijenosu prava korištenja državnim zemljištem u urbanim područjima,

Uredba o provedbi Zakona o upravljanju zemljištem, i

Odredbe o ustupanju prava korištenja državnim građevinskim zemljištem na temelju poziva na podnošenje ponuda, dražbe i kotiranja, br. 39, od 28. rujna 2007.

(123)

Kineska vlada odbila je pružiti bilo kakve podatke o stvarnim cijenama prava korištenja zemljištem, o urednom i konkurentnom tržištu zemljišta za koje tvrdi da je uspostavljeno u Kini te metodologiji koju se primjenjuje kada država izvlašćuje zemljište od bivših vlasnika.

(b)   Praktična provedba

(124)

U skladu s člankom 2. Zakona o upravljanju zemljištem država je vlasnik cjelokupnog zemljišta jer u skladu s kineskim ustavom i relevantnim pravnim odredbama zemljište pripada svim kineskim državljanima. Zemljište se ne može prodavati, već se u skladu sa zakonom mogu ustupati prava korištenja zemljištem: državna tijela ustupaju prava na temelju javnog podnošenja ponuda, kotiranja ili dražbe.

(c)   Nalazi ispitnog postupka

(125)

Komisija je u početnom ispitnom postupku utvrdila da bi se ustupanje prava korištenja zemljištem koje osigurava kineska vlada trebalo smatrati subvencijom u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke iii. i članka 3. stavka 2. Osnovne uredbe u obliku osiguravanja robe na temelju kojeg društva primatelji ostvaruju korist.

(126)

Ni kineska vlada ni proizvođači izvoznici nisu dostavili dokaze kojima bi se upućivalo na to da je industrija premazanog finog papira prestala ostvarivati korist od ustupanja prava korištenja zemljištem. Komisija je na temelju informacija koje je podnositelj dostavio u zahtjevu, informacija iz nedavnih ispitnih postupaka (33) i neprovjerenih informacija koje je dostavila kineska vlada u odgovoru na upitnik utvrdila da je industrija premazanog finog papira tijekom RIPR-a nastavila ostvarivati koristi od ustupanja zemljišta uz naknadu manju od primjerene. Na temelju raspoloživih informacija Komisija je zaključila da se stope koje se plaćaju za korištenje zemljištem i dalje subvencioniraju jer se sustavom koji je uvela kineska vlada ne poštuju tržišna načela. Budući da je industrija papira u okviru 12. petogodišnjeg plana i dalje bila „poticana industrija” tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije te je i dalje „poticana industrija” u okviru 13. petogodišnjeg plana, Komisija je na temelju raspoloživih informacija utvrdila da se povlašteno ustupanje zemljišta nastavlja. Ustupanje prava korištenja zemljištem koje kineska vlada osigurava industriji papira kao jednoj od poticanih industrija ukazuje na to da je subvencija specifična u smislu članka 4. stavka 2. Osnovne uredbe.

(127)

Zbog izostanka suradnje kineske vlade i kineskih proizvođača izvoznika Komisija nije imala informacije o pojedinim društvima na osnovi kojih bi izračunala iznos subvencija dodijeljenih tijekom RIPR-a. Međutim, s obzirom na konačne nalaze u kontekstu trenutačnog ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera Komisija je smatrala da izračun tih iznosa nije potreban.

(d)   Zaključak

(128)

U skladu s tim, Komisija je zaključila da se tu subvenciju i dalje smatra subvencijom protiv koje se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

3.4.   Nove subvencije protiv kojih u početnom ispitnom postupku nisu uvedene kompenzacijske mjere

I.   Programi osiguranja izvoza za industriju premazanog finog papira

(a)   Pravna osnova

(129)

Pravne osnove ovog programa čine sljedeći dokumenti:

Obavijest o provedbi strategije promicanja trgovine s pomoću znanosti i tehnologije korištenjem osiguranja izvoznih kredita (Shang Ji Fa [2004.] br. 368), koju su zajednički izdali MOFCOM i Sinosure,

Imenik izvoza kineskih proizvoda visoke i nove tehnologije iz 2006.,

takozvani Plan 840 uključen u Obavijest Državnog vijeća od 27. svibnja 2009.,

takozvani Plan 421 uključen u Obavijest o pitanjima provedbe posebnih dogovora za financiranje osiguranja izvoza velikih kompletnih setova opreme koju su 22. lipnja 2009. zajednički izdali Ministarstvo trgovine i Ministarstvo financija.

(b)   Sinosure je javno tijelo

(130)

Na temelju informacija koje je Komisija imala na raspolaganju i s obzirom na nesuradnju kineske vlade i Sinosurea Komisija je zaključila da je Sinosure javno tijelo u smislu članka 2. točke (b) Osnovne uredbe. Točnije, kao i u kontekstu prethodno opisanog davanja povlaštenih zajmova, zaključak da su Sinosureu dodijeljene ovlasti za izvršavanje javnih funkcija temelji se na najboljim raspoloživim podacima o državnom vlasništvu, formalnim pokazateljima vladine kontrole te dokazima o tome da kineska vlada i dalje provodi znatnu kontrolu nad ponašanjem Sinosurea.

(131)

Kako je na temelju raspoloživih informacija potvrđeno u trenutačnom ispitnom postupku, vlada ima potpuno vlasništvo i provodi financijsku kontrolu nad društvom Sinosure. Država je jedini vlasnik društva Sinosure, odnosno ono je u 100-postotnom vlasništvu Državnog vijeća. Registrirani kapital od 4 milijarde CNY potječe iz fonda rizičnog kapitala za osiguranje izvoznih kredita u skladu s državnim financijskim proračunom. Nadalje, država je 2011. dokapitalizirala 20 milijardi CNY s pomoću Kineskog investicijskog društva (China Investment Corporation), kineskog državnog fonda (34). U Statutu se navodi da je odjel odgovoran za poslovanje društva Ministarstvo financija i da je Sinosure dužan predati financijska i knjigovodstvena izvješća te fiskalno proračunsko izvješće Ministarstvu financija na provjeru i odobrenje.

(132)

U pogledu vladine kontrole društvo Sinosure, čiji je jedini vlasnik država, nema upravni odbor. Što se tiče nadzornog odbora, Državno vijeće imenuje sve njegove članove koji svoje zadaće izvršavaju u skladu s „Privremenom uredbom o nadzornom odboru u važnim financijskim institucijama u državnom vlasništvu”. Vlada imenuje i više rukovodstvo društva Sinosure. Na web-mjestu Sinosurea (35) navodi se da je predsjednik Sinosurea tajnik odbora partije i da većinu višeg rukovodstva čine članovi odbora partije.

(133)

Sinosure već nekoliko godina nije objavio svoje godišnje izvješće (36), uključujući i godišnje izvješće tijekom RIPR-a. No iz njegovog Godišnjeg izvješća za 2011. („GI 2011”) vidjeti se da Sinosure izvršava javne funkcije i politike tako da se može zaključiti da je taj subjekt izravni izraz same vlade. Godišnje izvješće društva Sinosure za 2011. sadržava nekoliko izjava u tom pogledu: Sinosure „je proaktivno izvršavao političku funkciju društva za osiguranje izvoznih kredita … i postigao dobar početni rezultat u razdoblju prve godine 12. petogodišnjeg plana” (GI 2011., str. 4.); „poticanje reforme poslovanja pojačalo je političku funkciju Sinosurea kao društva za osiguranje izvoznih kredita. Konferencija Središnjeg odbora Komunističke partije Kine o gospodarstvu stavila je naglasak na takvu funkciju i postavila jasne zahtjeve u vezi s osiguranjem kredita koji su zacrtali naš put rasta” (GI 2011., str. 5.); „Godine 2011. Sinosure je proveo strategije, odluke i dogovore Središnjeg odbora Komunističke partije Kine i Državnog vijeća te državne politike o diplomaciji, vanjskoj trgovini, industriji i financijama, u potpunosti provodio svoju političku funkciju i postigao brzi rast” (GI 2011., str. 11.); „Sinosure je u potpunosti proveo državnu politiku „Posebnog dogovora za osiguranje financiranja izvoza za velike kompletne setove opreme” i ispunio svoje obveze koje je odredila država” (GI 2011., str. 11.).

(134)

U reviziji zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče utvrđeno je da je u godišnjem izvješću društva Sinosure za 2014. potvrđeno stanje opisano u GI-ju 2011. jer se navodi da je „Sinosure uložio najveće napore u pružanju potpore kineskim nacionalnim politikama te je to nastojao ostvariti istraživanjem novih ideja i koncepata, poboljšanjem metoda rada, unapređenjem proizvoda i usluga te povećanjem učinkovitosti u izvršavanju svojih funkcija u okviru politike” ili da ima ulogu „tijela koje pruža potporu politici” (37).

(135)

Institucionalni okvir i ostali dokumenti koje je izdala kineska vlada, a na temelju kojih Sinosure djeluje, dalje dokazuju da su Sinosureu povjerene ovlasti za izvršavanje vladinih politika. MOFCOM i Sinosure zajednički su 2004. izdali Obavijest o provedbi strategije promicanja trgovine s pomoću znanosti i tehnologije korištenjem osiguranja izvoznih kredita (Shang Ji Fa [2004.] br. 368 od 26. srpnja 2004.), koja je i dalje mjerodavna za djelatnosti Sinosurea. Promicanje izvoza visoke i nove tehnologije te proizvoda s visokom dodanom vrijednošću s pomoću osiguranja izvoznih kredita ubraja se u ciljeve te obavijesti.

(136)

Kao što je navedeno u prethodnim uvodnim izjavama 40. – 52., Komisija je utvrdila da kineska vlada industriju premazanog finog papira smatra ključnom/strateškom industrijom koju država aktivno razvija kao cilj javne politike. Podsjeća se da je industrija papira jedna od 26 industrija koje su određene kao „poticane”, kako je navedeno u prethodnoj uvodnoj izjavi 46. Komisija je napomenula da je djelatnost osiguranja izvoznih kredita koju provodi Sinosure sastavni dio šireg financijskog sektora u kojem je utvrđeno uplitanje vlade koje izravno utječe na financijsko tržište NRK-a i narušava njegovo normalno funkcioniranje (vidjeti prethodnu uvodnu izjavu 53.).

(137)

Komisija je svjesna drugih dokumenata koji dokazuju da Sinosure izravno provodi vladine politike koje među ostalim donose korist proizvođačima izvoznicima. Takozvani Plan 840 opisan je u Obavijesti Državnog vijeća od 27. svibnja 2009. (38) Ime se odnosi na upotrebu 84 milijardi USD u obliku osiguranja izvoza i jedna je od šest mjera koje je Državno vijeće pokrenulo 2009. kako bi stabiliziralo potražnju izvoza nakon globalne gospodarske krize i naknadne povećane potražnje za osiguranjem izvoznih kredita. Šest mjera uključuje osobito povećanu pokrivenost osiguranja izvoznih kredita, davanje kratkoročnog osiguranja izvoznih kredita u visini od 84 milijarde USD u 2009. te smanjenje stope premije. Kao jedina politička institucija koja preuzima rizik osiguranja izvoznih kredita, Sinosure se navodi kao izvršitelj plana. U pogledu smanjenja premija osiguranja od Sinosurea se zahtijevalo da osigura smanjenje prosječne stope kratkoročnog osiguranja izvoznih kredita za 30 % na osnovi ukupne prosječne stope u 2008.

(138)

Takozvani Plan 421 uključen je u Obavijest o pitanjima provedbe posebnih dogovora za financiranje osiguranja izvoza velikih kompletnih setova opreme koju su 22. lipnja 2009. zajednički izdali Ministarstvo trgovine i Ministarstvo financija. To je bila i važna politika kojom se podržavala kineska politika „izlaska prema van” kao odgovor na globalnu financijsku krizu iz 2009. i kojom su se osigurala sredstva u iznosu od 42,1 milijarde USD za financiranje osiguranja radi potpore izvoza velikih kompletnih setova opreme. Sinosure i neke druge financijske institucije davali bi ta sredstva i upravljali njima. Poduzeća koja su obuhvaćena tim dokumentom mogla su se koristiti tim povlaštenim financijskim mjerama, uključujući osiguranje izvoznih kredita. Zbog nesuradnje kineske vlade Komisija nije mogla dobiti dodatne pojedinosti o primjeni te obavijesti. Zbog nedostatka dokaza o suprotnome, Komisija je smatrala da je i industrija papira obuhvaćena tim dokumentom.

(139)

Na temelju prethodno navedenih elemenata Komisija je zaključila da je Sinosure javno tijelo jer su mu povjerene vladine ovlasti za izvršavanje javnih funkcija. Do istih se zaključaka došlo i u prethodnim antisubvencijskim ispitnim postupcima o poticanim industrijama u NRK-u (39).

(140)

Budući da je Sinosure javno tijelo kojem su povjerene javne ovlasti i koje provodi zakone i planove vlade, odobravanje osiguranja izvoznih kredita proizvođačima premazanog finog papira predstavlja financijski doprinos u obliku mogućih izravnih prijenosa sredstava vlade u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke i. Osnovne uredbe.

(c)   Korist

(141)

Zbog izostanka suradnje kineske vlade i kineskih proizvođača izvoznika Komisija nije imala informacije o pojedinim društvima na osnovi kojih bi izračunala iznos subvencija dodijeljenih tijekom RIPR-a. Međutim, s obzirom na konačne nalaze u kontekstu trenutačnog ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera Komisija je smatrala da izračun tih iznosa nije potreban. U svakom slučaju, Komisija je na temelju raspoloživih informacija iz žalbe i nedavnih ispitnih postupaka (40) zaključila da postoji korist u smislu članka 3. stavka 2. i članka 6. točke (c) Osnovne uredbe jer Sinosure pruža osiguranje izvoznih kredita uz povoljnije uvjete nego što bi ih primatelj mogao stvarno ostvariti na tržištu ili pruža osiguranje koje inače uopće ne bi bilo dostupno na tržištu.

(142)

Doista, člankom 11. Statuta koji je kineska vlada dostavila u odgovoru na upitnik predviđa se da društvo posluje na pragu profitabilnosti. Drugim riječima, u skladu sa Statutom društvu Sinosure nije cilj ostvariti razumnu dobit nego samo poslovati na pragu profitabilnosti u skladu s njegovom ulogom jedinog službenog osiguravatelja izvoznih kredita u NRK-u. Kako je prethodno objašnjeno, iz dokaza u spisu vidljivo je da se u pravnom i političkom okruženju u kojem Sinosure djeluje zahtjeva da to društvo u državnom vlasništvu izvršava vladine politike i planove pri ispunjavanju svoje zadaće u području javne politike. Kao jedna od „poticanih industrija” koje država posebno podupire proizvođači premazanog finog papira imali su puni pristup osiguranju izvoznih kredita koje je Sinosure pružao po povlaštenim stopama. Stoga Sinosure pruža neograničenu raspoloživost osiguranja sektoru papira, a niske premije osiguranja koje nudi ne odražavaju stvarne rizike koji nastaju osiguranjem izvoza u tom sektoru.

(143)

Nadalje, u ispitnom postupku o solarnim pločama utvrđeno je da je Sinosure 2015., tj. tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije trenutačnog ispitnog postupka (41), zabilježio gubitke i da bi poslovao uz gubitke i u 2013. i 2014. da nije knjižen određeni ostali prihod (42). Na temelju svih tih elemenata iz spisa već se može zaključiti da stope premija koje zaračunava Sinosure i dalje nisu primjerene za pokrivanje njegova dugoročnog poslovanja.

(144)

Na temelju prethodno navedenoga Komisija je utvrdila da postoji korist koja inače ne bi bila dostupna industriji premazanog finog papira.

(d)   Specifičnost

(145)

Te subvencije ovise o realizaciji izvoza u smislu članka 4. stavka 4. točke (a) Osnovne uredbe te su stoga specifične.

(e)   Zaključak

(146)

Komisija je na temelju raspoloživih informacija zaključila da su proizvođači premazanog finog papira u NRK-u ostvarili korist od osiguranja izvoznih kredita koje je pružao Sinosure tijekom RIPR-a.

II.   Smanjenje PDV-a za proizvode koji sadržavaju najmanje 70 % recikliranih vlakana i poljoprivrednih ostataka

(a)   Pravna osnova

(147)

Od 1. srpnja 2015. program povrata ili izuzeća od PDV-a za proizvodnju i usluge rada u kojima se sveobuhvatno iskorištavaju resursi konsolidiran je u Obavijesti Ministarstva financija i Državne porezne uprave o tiskanju i izdavanju kataloga proizvoda i usluga rada sa sveobuhvatnim iskorištavanjem resursa (CaiShui [2015.] br. 78). Domaća prodaja premazanog finog papira podliježe stopi PDV-a od 17 %. U skladu s Obavijesti, društva imaju pravo na smanjenje PDV-a od 50 % za proizvode koji sadržavaju najmanje 70 % recikliranih vlakana i poljoprivrednih ostataka kao što su otpaci šećerne trske, otpadni papir i slama.

(b)   Prihvatljivost

(148)

Prema neprovjerenim informacijama koje je dostavila kineska vlada, na temelju prethodno navedene Obavijesti politika povrata PDV-a primjenjiva je na prodaju proizvoda u čijoj su se proizvodnji upotrebljavali reciklirani, ponovno upotrijebljeni ili suvišni materijali ili energija iz drugih proizvodnih postupaka.

(c)   Praktična provedba

(149)

Prema neprovjerenim informacijama koje je dostavila kineska vlada, programom upravlja Državna porezna uprava Narodne Republike Kine uz pomoć ostalih nadležnih tijela, a provode ga lokalna porezna tijela u njihovim nadležnostima. Poduzeća koja se prijavljuju za povrat PDV-a moraju podnijeti zahtjev i ostalu relevantnu dokumentaciju poreznom tijelu na provjeru. Podnositelj može primiti povlastice nakon odobrenja zahtjeva.

(d)   Nalazi ispitnog postupka

(150)

Komisija je utvrdila da bi se smanjenja PDV-a koja kineska vlada daje za proizvode koji sadržavaju najmanje 70 % recikliranih vlakana i poljoprivrednih ostataka trebalo smatrati subvencijom u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i članka 3. stavka 2. Osnovne uredbe u obliku prihoda kojih se vlada odriče, čime društva primatelji ostvaruju korist. Na temelju raspoloživih informacija Komisija je nadalje zaključila da je subvencija bila specifična u skladu s člankom 4. stavkom 2. Osnovne uredbe.

(151)

Ni kineska vlada ni proizvođači izvoznici nisu dostavili dokaze kojima bi se upućivalo na to da industrija premazanog finog papira nije ostvarivala korist od tih smanjenja PDV-a, kako je naveo podnositelj pritužbe. Doista, u Obavijesti iz prethodne uvodne izjave 147. papir se posebno navodi kao proizvod za koji se iskorištavaju resursi kao što su otpaci šećerne trske, otpadni papir i slama te da proizvođači moraju poštovati tehničke propise specifične za industriju papirne mase i papira. Na temelju prethodno navedenoga Komisija je zaključila da kineska vlada industriji premazanog finog papira daje subvencije u obliku smanjenja PDV-a za proizvode koji sadržavaju najmanje 70 % recikliranih vlakana i poljoprivrednih ostataka i da su proizvođači premazanog finog papira u NRK-u ostvarivali korist od tih smanjenja tijekom RIPR-a.

(e)   Zaključak

(152)

Komisija je na temelju raspoloživih informacija zaključila da su proizvođači premazanog finog papira u NRK-u tijekom RIPR-a ostvarili korist od ove subvencije.

3.5.   Glavni zaključak o nastavku subvencioniranja

(153)

Na temelju svega navedenoga Komisija je zaključila da su proizvođači premazanog finog papira u NRK-u tijekom RIPR-a nastavili ostvarivati korist od subvencija protiv kojih se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

3.6.   Kretanje uvoza u slučaju stavljanja mjera izvan snage

—   Proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u NRK-u

(154)

S obzirom na nesuradnju, proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u NRK-u utvrđeni su na temelju raspoloživih podataka, a osobito informacija koje je dostavio podnositelj zahtjeva koje su uključivale podatke neovisnih pružatelja informacija o industriji u skladu s člankom 28. Osnovne uredbe.

(155)

Proizvodni kapacitet premazanog bezdrvnog papira u NRK-u iznosio je u razdoblju ispitnog postupka revizije 7 629 000 tona (43), od čega je 40 % činila proizvodnja PFP-a (44). Iskorištenost kapaciteta ukupne proizvodnje premazanih bezdrvnih proizvoda u NRK-u iznosila je 85 % (45) u razdoblju ispitnog postupka revizije, što je dovelo do rezervnog kapaciteta od 1 167 000 tona ili 32 % ukupne potrošnje PFP-a u Uniji. Uz pretpostavku da bi se samo 40 % tog kapaciteta upotrijebilo za PFP, utvrđeno je da bi kineski rezervni kapacitet predmetnog proizvoda iznosio otprilike 13 % ukupne potrošnje u Uniji.

(156)

Nadalje, Komisija je utvrdila da je proizvođačima jednostavno prebaciti se s proizvodnje ostalih premazanih bezdrvnih proizvoda na proizvodnju predmetnog proizvoda (46). Ako bi se kineski proizvođači prebacili na PFP, to bi dovelo do povećanja proizvodnog kapaciteta od 3 877 000 tona, što je više od 100 % ukupne potrošnje u Uniji (koja je utvrđena u iznosu od 3 589 694 tona).

(157)

Iako se očekuje da će se razina rezervnog kapaciteta premazanog bezdrvnog papira blago smanjiti za 4 %, očekuje se da će se kineska domaća potražnja smanjiti za više od 10 % do 2021 (47).

(158)

Na temelju prethodno navedenoga Komisija je zaključila da kineski proizvođači izvoznici imaju znatan rezervni kapacitet koji bi mogli upotrijebiti za proizvodnju PFP-a za izvoz na tržište Unije ako bi se mjere stavile izvan snage. Komisija je utvrdila i da bi se ta mogućnost izvoza mogla povećati kao rezultat očekivanog smanjenja domaće potražnje u NRK-u.

3.7   Privlačnost tržišta Unije

(159)

Ispitnim postupkom pokazalo se da je potražnja Unije za PFP-om ostala znatna. Iako se potrošnja Unije u razmatranom razdoblju smanjila, tržište Unije i dalje je najveće na svijetu i čini od 25 % do 30 % globalne potražnje.

(160)

Na temelju raspoloživih podataka, kineske cijene izvoza u treće zemlje u blizini Unije bile su tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije u prosjeku 7 % niže od cijena u Uniji. Takva je razlika u cijeni znatna s obzirom na to da je tržište za PFP konkurentno i vrlo osjetljivo na cijenu.

(161)

Nadalje, predviđa se smanjenje domaće potražnje u NRK-u, što upućuje na snažan poticaj kineskim proizvođačima da pronađu alternativna tržišta koja će apsorbirati kineski višak kapaciteta. Tržište SAD-a još je jedno važno tržište za PFP, ali i dalje nije privlačno NRK-u jer su u SAD-u na snazi antidampinške i antisubvencijske mjere protiv NRK-a s obzirom na predmetni proizvod.

(162)

U tom pogledu vlada NRK-a tvrdila je da niska razina uvoza iz NRK-a dokazuje da tržište Unije uopće nije bilo privlačno kineskim proizvođačima izvoznicima. Nadalje je tvrdila da je u skladu s kineskim statističkim podacima o izvozu NRK 2015. izvezao više PFP-a u druge tri zemlje (Indiju, Japan, Tajland) i europske zemlje koje nisu članice Europske unije, čime se pokazuje da su te zemlje, u kojima nisu na snazi mjere za zaštitu trgovine, bile privlačnije. Vlada NRK-a tvrdila je i da je NRK trenutačno stranka u 14 sporazuma o slobodnoj trgovini s različitim trgovinskim partnerima i da pregovara o dodatnim sporazumima. To bi dovelo do većeg izvoza PFP-a u predmetne partnerske zemlje.

(163)

S obzirom na učinak sporazuma o slobodnoj trgovini, tvrdnja je iznesena u odnosu na kineske proizvode općenito i nije sadržavala nikakve dokaze o predmetnom proizvodu. Tvrdnju se smatralo preopćenitom i bez dokaza koji bi je potkrijepili. U svakom slučaju, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 166. u nastavku, informacije koje je Komisija imala na raspolaganju upućuju na suprotno.

(164)

Štoviše, kineski izvoz PFP-a u Uniju pao je gotovo na nulu nakon uvođenja početnih mjera 2010., što upućuje da je tržište Unije postalo neprivlačno kineskim izvoznicima upravo zbog tih mjera. Ukidanjem mjera tržište Unije ponovno bi postalo privlačno. Stoga se te tvrdnje odbijaju.

(165)

Grupacija APP priznala je da je europsko tržište tradicionalno važno tržište za PFP, ali je tvrdila da se njegova važnost smanjuje zbog stalnog smanjenja potražnje, dok je istodobno potražnja u ostalim zemljama u posljednjih nekoliko godina ostala stabilna ili se povećala. Tvrdila je i da neprivlačnost tržišta Unije dokazuju smanjenje uvoza iz ostalih zemalja nakon uvođenja mjera i visoka razina izvoza PFP-a koju proizvodi industrija Unije.

(166)

Unatoč sve manjoj potrošnji PFP-a u Uniji, tržište Unije i dalje je najveće tržište PFP-a na svijetu. Iz informacija iz spisa proizlazi da će tržište Unije barem u bliskoj budućnosti ostati najveće tržište za PFP (48). Na temelju raspoloživih podataka iz spisa predviđa se da će se potražnja za PFP-om u NRK-u smanjiti, a mogući porast potražnje na ostalim tržištima, ako do njega dođe, neće biti dovoljan da bi se smanjila privlačnost tržišta Unije jer su ta tržišta mala u usporedbi s tržištem Unije. Tijekom razdoblja početnog ispitnog postupka obujam i tržišni udio uvoza u Uniju iz zemalja koje nisu NRK doista je bio veći nego tijekom razmatranog razdoblja trenutačnog ispitnog postupka. Međutim, uvoz PFP-a iz trećih zemalja tijekom razdoblja početnog ispitnog postupka većinom je bio uvoz PFP-a iz Švicarske, gdje je jedan od proizvođača iz Unije bio vlasnik društva koje proizvodi PFP. U trenutačnom ispitnom postupku utvrđeno je da je taj proizvođač prestao proizvoditi PFP 2011. pa je stoga uvoz iz Švicarske gotovo nestao. Smanjenje uvoza iz trećih zemalja stoga nije povezano s navodnom neprivlačnošću tržišta Unije te se tvrdnju odbacuje.

(167)

Nadalje, relativno visoka razina izvoza industrije Unije ne dovodi u pitanje zaključak da je tržište Unije privlačno jer su tijekom najvećeg dijela razmatranog razdoblja prosječne cijene ostvarene izvan Unije, gdje se Unija morala natjecati sa subvencioniranim izvozom PFP-a iz NRK-a, bile manje od prosječnih cijena ostvarenih u Uniji. Tvrdnja se stoga odbacuje.

(168)

S obzirom na prethodna razmatranja Komisija je zaključila da je vjerojatno da bi se uvoz iz NRK-a usmjerio na tržište Unije u slučaju stavljanja postojećih mjera izvan snage.

3.8.   Zaključak o vjerojatnosti nastavka subvencioniranja

(169)

Komisija je na temelju najboljih raspoloživih podataka zaključila da postoji dovoljno dokaza o tome da se subvencioniranje industrije premazanog finog papira u NRK-u nastavilo tijekom razmatranog razdoblja i da je vjerojatno da će se nastaviti i u budućnosti.

(170)

Subvencioniranjem industrije premazanog finog papira kineskim se proizvođačima omogućilo da održe svoje proizvodne kapacitete na razini koja u velikoj mjeri viša od domaće potražnje unatoč smanjenja tržišta u Kini i cijelom svijetu.

(171)

Stoga je Komisija utvrdila da bi stavljanje kompenzacijskih mjera izvan snage vjerojatno dovelo do vraćanja znatnog obujma subvencioniranog uvoza predmetnog proizvoda na tržište Unije. Kineska vlada nastavila je industriji premazanog finog papira nuditi različite programe subvencioniranja i Komisija ima dovoljno dokaza o tome da je industrija premazanog finog papira tijekom RIPR-a ostvarila korist od nekoliko takvih programa.

4.   VJEROJATNOST PONAVLJANJA ŠTETE

4.1.   Definicija industrije Unije i proizvodnje u Uniji

(172)

Tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije istovjetni proizvod proizvodilo je deset poznatih proizvođača, a neki su od njih grupacije koje posjeduju nekoliko tvornica papira. Oni čine „industriju Unije” u smislu članka 9. stavka 1. Osnovne uredbe.

(173)

Utvrđeno je da je ukupna proizvodnja u Uniji tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije iznosila otprilike 4 606 000 tona. Društva koja su podržala zahtjev za reviziju činila su više od 70 % ukupne proizvodnje u Uniji u razdoblju ispitnog postupka revizije. Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 18., proizvođači iz Unije odabrani u uzorku činili su više od 30 % ukupne proizvodnje istovjetnog proizvoda u Uniji.

(174)

Makroekonomske podatke koje je dostavio podnositelj zahtjeva pružio je Euro-Graph (49) te su propisno provjereni.

4.2.   Potrošnja u Uniji

(175)

Komisija je utvrdila potrošnju u Uniji dodavanjem obujma prodaje industrije Unije na tržištu Unije i uvoza iz trećih zemalja na temelju baze podataka iz članka 14. stavka 6.

(176)

Potrošnja u Uniji razvijala se kako slijedi:

Tablica 1.

Potrošnja u Uniji

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Ukupna potrošnja u Uniji (u tonama)

3 972 818

3 643 010

3 626 277

3 589 694

Indeks (2012. = 100)

100

92

91

90

Izvor: Euro-Graph i baza podataka iz članka 14. stavka 6.

(177)

Tijekom razmatranog razdoblja potrošnja u Uniji smanjila se za 10 %. Smanjila se za 8 % 2013. u usporedbi sa 2012., a zatim se nastavila sporije smanjivati. Procijenjena potrošnja u Uniji tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije bila je 21 % manja od one utvrđene tijekom razdoblja početnog ispitnog postupka (4 572 057 tona). Smanjenje potrošnje odražava općenito smanjenje potražnje grafičkog papira, koje je uglavnom rezultat brzog rasta digitalnih medija koji zamjenjuju tradicionalne tiskovne medije.

4.3.   Uvoz iz predmetne zemlje

4.3.1.   Obujam i tržišni udio uvoza iz predmetne zemlje

(178)

Uvoz u Uniju iz NRK-a razvijao se kako slijedi:

Tablica 2.

Obujam uvoza i tržišni udio

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Obujam uvoza iz predmetne zemlje (u tonama)

701

905

452

389

Indeks (2012. = 100)

100

129

64

55

Tržišni udio (%)

0,02

0,02

0,01

0,01

Indeks (2012. = 100)

100

141

71

61

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6.

(179)

Tijekom razmatranog razdoblja obujam uvoza u Uniju iz NRK-a bio je zanemariv.

4.3.2.   Cijene uvoza iz predmetne zemlje i sniženje cijena

(180)

Zbog zanemarivog obujma uvoza PFP-a iz NRK-a u Uniju, činjenice da je on činio manje od 0,5 % ukupnog uvoza obuhvaćenog relevantnim oznakama KN prema Eurostatu i službenim statističkim podacima NRK-a o izvozu te zbog nepouzdanosti cijena te male količine prodaje nije bilo moguće koristiti se statističkim podacima Unije o uvozu za donošenje zaključaka o cijenama uvoza iz NRK-a. Komisija je zaključila da bi se umjesto toga kao zamjena trebali upotrijebiti podaci o prodaji PFP-a iz NRK-a drugim zemljama kako bi se utvrdilo koliko bi bilo smanjenje cijena da su kineska društva po tim cijenama prodavala proizvode Uniji.

(181)

Komisija je utvrdila teoretsku razinu smanjenja cijena tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije usporedbom ponderirane prosječne prodajne cijene industrije Unije koja se naplaćuje nezavisnim kupcima na tržištu Unije, prilagođene na razinu franko tvornica, s ponderiranom prosječnom kineskom izvoznom cijenom za zemlje koje se nalaze u blizini Unije, prilagođene kako bi se došlo na razinu CIF vrijednosti Unije i uzelo u obzir troškove uvoza. Budući da nijedan kineski proizvođač izvoznik nije surađivao, kineske izvozne cijene u ostale zemlje temeljile su se na raspoloživim podacima u skladu s člankom 28. Osnovne uredbe. Kako bi utvrdila izvoznu cijenu Komisija se koristila različitim izvorima informacija. Utvrđeno je da najprimjereniju osnovu čine računi kineskih proizvođača izvoznika trećim zemljama koje se nalaze u blizini Unije, tj. Egiptu, Rusiji i Turskoj, koje je dostavio podnositelj zahtjeva, izračunano na temelju ponderirane prosječne vrijednosti. Usporedbom cijena pokazalo se da bi kineski proizvođači smanjili cijene industrije Unije za 5,4 % da su tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije prodavali Uniji po tim cijenama.

4.4.   Uvoz iz ostalih trećih zemalja

(182)

U sljedećoj tablici prikazan je razvoj uvoza u Uniju iz ostalih trećih zemalja osim NRK-a tijekom razmatranog razdoblja u odnosu na obujam i tržišni udio te prosječnu cijenu tog uvoza. Tablica se temelji na podacima iz baze podataka iz članka 14. stavka 6.

Tablica 3.

Uvoz iz trećih zemalja

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Obujam (u tonama)

35 864

29 264

50 958

45 282

Indeks (2012. = 100)

100

82

142

126

Tržišni udio (%)

0,9

0,8

1,4

1,3

Prosječna cijena (EUR/tona)

952

964

827

889

Indeks (2012. = 100)

100

101

87

93

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6.

(183)

Ukupni obujam uvoza u Uniju iz ostalih zemalja osim NRK-a bio je malen tijekom cijelog razmatranog razdoblja, a njihov ukupni tržišni udio kretao se oko 1 %. U prosjeku su cijene tog uvoza bile više od prosječnih cijena industrije Unije. Tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije nijedna od trećih zemalja pojedinačno nije imala tržišni udio veći od 0,4 %.

4.5.   Gospodarsko stanje industrije Unije

4.5.1.   Opće napomene

(184)

Komisija je u skladu s člankom 8. stavkom 4. Osnovne uredbe ispitala sve gospodarske pokazatelje koji su tijekom razmatranog razdoblja utjecali na stanje industrije Unije. Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 18., za industriju Unije proveden je odabir uzorka.

(185)

Za utvrđivanje štete Komisija je razlikovala makroekonomske i mikroekonomske pokazatelje štete. Komisija je procijenila makroekonomske pokazatelje povezane s cijelom industrijom Unije na temelju informacija koje je podnositelj dostavio u zahtjevu za reviziju. Komisija je mikroekonomske pokazatelje koji se odnose samo na društva u uzorku procijenila na temelju provjerenih podataka iz odgovora na upitnik. Utvrđeno je da su oba skupa podataka reprezentativna za gospodarsko stanje industrije Unije.

(186)

Makroekonomski su pokazatelji sljedeći: proizvodnja, proizvodni kapacitet, iskorištenost kapaciteta, obujam prodaje, tržišni udio, rast, zaposlenost, produktivnost, visina iznosa subvencioniranja i oporavak od prethodnog subvencioniranja.

(187)

Mikroekonomski su pokazatelji sljedeći: prosječne jedinične cijene, jedinični trošak, troškovi rada, zalihe, profitabilnost, novčani tok, ulaganja, povrat ulaganja i sposobnost prikupljanja kapitala.

4.5.2.   Makroekonomski pokazatelji

4.5.2.1.   Proizvodnja, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta

(188)

Ukupna proizvodnja u Uniji, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta tijekom razmatranog razdoblja razvijali su se kako slijedi:

Tablica 4.

Poizvodnja, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Obujam proizvodnje (u tonama)

5 211 487

4 833 511

4 737 310

4 606 000

Indeks (2012. = 100)

100

93

91

88

Proizvodni kapacitet (u tonama)

5 889 216

5 636 892

5 380 258

4 988 000

Indeks (2012. = 100)

100

96

91

85

Iskorištenost kapaciteta (%)

88,5

85,7

88

92,3

Indeks (2012. = 100)

100

97

100

104

Izvor: Euro-Graph

(189)

Tijekom razmatranog razdoblja proizvodnja se smanjila za 12 %. Smanjila se za 7 % 2013. u usporedbi sa 2012., a zatim se nastavila sporije smanjivati.

(190)

Proizvođači iz Unije već su prije razmatranog razdoblja poduzeli velike napore u pogledu restrukturiranja usmjerene na rješavanje problema strukturnog viška kapaciteta i tijekom razmatranog razdoblja nastavili su s tim naporima. Kao rezultat zatvaranja određenih tvornica i prenamjene drugih tvornica tako da proizvode papirne proizvode koji nisu PFP, industrija Unije smanjila je svoj proizvodni kapacitet PFP-a za otprilike 901 216 tona, tj. za 15 %, između 2012. i razdoblja ispitnog postupka revizije.

(191)

Stalno smanjenje proizvodnog kapaciteta omogućilo je industriji Unije da tijekom razmatranog razdoblja održi iskorištenost kapaciteta relativno stabilnom i da dosegne čak 92,3 % u razdoblju ispitnog postupka revizije, što je gotovo četiri postotna boda više nego 2012.

(192)

Ispitnim postupkom utvrđeno je da je visoka iskorištenost kapaciteta važan čimbenik dugoročne održivosti industrije papira zbog visokih ulaganja u trajna sredstva i njihova učinka na prosječne troškove proizvodnje.

4.5.2.2.   Obujam prodaje i tržišni udio

(193)

Obujam prodaje industrije Unije i tržišni udio tijekom razmatranog razdoblja razvijali su se kako slijedi:

Tablica 5.

Obujam prodaje i tržišni udio

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Ukupni obujam prodaje na tržištu Unije (u tonama)

3 936 253

3 612 841

3 574 868

3 544 023

Indeks (2012. = 100)

100

92

91

90

Tržišni udio (%)

99,1

99,2

98,6

98,7

Indeks (2012. = 100)

100

100

99

100

Izvor: Euro-Graph

(194)

Obujam prodaje na tržištu Unije tijekom razmatranog razdoblja smanjio se za 10 %. Smanjio se za 8 % 2013. u usporedbi sa 2012., a zatim se nastavio sporije smanjivati.

(195)

Budući da tijekom razmatranog razdoblja gotovo nije bilo uvoza PFP-a, tržišni udio industrije Unije ostao je stabilan na otprilike 99 %.

4.5.2.3.   Rast

(196)

Tijekom razmatranog razdoblja u industriji Unije nije došlo do rasta proizvodnje i prodaje. Naprotiv, ti su gospodarski pokazatelji blisko pratili pad potrošnje u Uniji.

4.5.2.4.   Zaposlenost i produktivnost

(197)

Zaposlenost i produktivnost tijekom razmatranog razdoblja razvijale su se kako slijedi:

Tablica 6.

Zaposlenost i produktivnost

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Broj zaposlenika (ekvivalent punog radnog vremena)

9 808

8 896

7 782

7 418

Indeks (2012. = 100)

100

91

79

76

Produktivnost (u tonama po zaposleniku)

531

543

609

621

Indeks (2012. = 100)

100

102

115

117

Izvor: Euro-Graph

(198)

Tijekom razmatranog razdoblja broj zaposlenika smanjio se za 24 %, a do smanjenja je dolazilo svake godine. To odražava dio napora koji industrija Unije ulaže u dugoročnije restrukturiranje kako bi riješila probleme strukturnog viška kapaciteta, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 190.

(199)

Ta znatna smanjenja radne snage dovela su do znatnog povećanja produktivnosti, koja se mjeri kao proizvodnja (u tonama) po zaposleniku godišnje, a porasla je za 17 % tijekom razmatranog razdoblja.

4.5.2.5.   Visina iznosa subvencije i oporavak od prethodnog subvencioniranja

(200)

Tijekom razmatranog razdoblja gotovo nije bilo uvoza PFP-a iz NRK-a pa se može zaključiti da visina iznosa subvencija nije utjecala na industriju Unije koja je bila na putu oporavka od prethodnog subvencioniranja.

4.5.3.   Mikroekonomski pokazatelji

4.5.3.1.   Cijene i čimbenici koji utječu na cijene

(201)

Prosječne prodajne cijene industrije Unije nepovezanim kupcima u Uniji tijekom razmatranog razdoblja razvijale su se kako slijedi:

Tablica 7.

Prodajne cijene u Uniji i jedinični trošak proizvodnje

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Prosječna jedinična prodajna cijena na tržištu Unije (EUR/tona)

723

709

688

680

Indeks (2012. = 100)

100

98

95

94

Jedinični trošak proizvodnje (EUR/tona)

672

664

609

631

Indeks (2012. = 100)

100

99

91

94

Izvor: provjereni odgovori proizvođača iz Unije u uzorku na upitnik.

(202)

Jedinična prodajna cijena industrije Unije prema nepovezanim kupcima u Uniji smanjila se tijekom razmatranog razdoblja za 6 %. Kretanje cijena pratilo je kretanje troškova proizvodnje uz malenu vremensku razliku.

(203)

Jedinični trošak proizvodnje industrije Unije također se smanjio za 6 % tijekom razmatranog razdoblja, a najveće je smanjenje zabilježeno u razdoblju od 2013. do 2014. (smanjenje od 8 %).

4.5.3.2.   Troškovi rada

(204)

Prosječni troškovi rada tijekom razmatranog razdoblja razvijali su se kako slijedi:

Tablica 8.

Prosječni troškovi rada po zaposleniku

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Prosječni troškovi rada po zaposleniku (EUR/zaposlenik)

68 405

65 812

67 716

70 973

Indeks (2012. = 100)

100

96

99

104

Izvor: provjereni odgovori proizvođača iz Unije u uzorku na upitnik.

(205)

Prosječni troškovi rada po zaposleniku smanjili su se 2013. za 4 % u usporedbi sa 2012., a zatim su se stabilizirali te su tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije dosegli razinu koja je bila za 4 % viša nego 2012.

4.5.3.3   Zalihe

(206)

Razine zaliha tijekom razmatranog razdoblja razvijale su se kako slijedi:

Tablica 9.

Zalihe

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Završne zalihe (u tonama)

112 957

122 545

119 642

122 264

Indeks (2012. = 100)

100

108

106

108

Završne zalihe kao postotak proizvodnje (%)

7

8

8

8

Indeks (2012. = 100)

100

114

115

114

Izvor: provjereni odgovori proizvođača iz Unije u uzorku na upitnik.

(207)

Završne zalihe industrije Unije povećale su se za 8 % u razdoblju od 2012. do 2013., a zatim su ostale relativno stabilne u ostatku razmatranog razdoblja. Pad obujma proizvodnje doveo je tijekom razmatranog razdoblja do ukupnog povećanja razine završnih zaliha kao postotka proizvodnje od 14 %.

4.5.3.4   Profitabilnost, novčani tok, ulaganja, povrat ulaganja i sposobnost prikupljanja kapitala

(208)

Profitabilnost, novčani tok, ulaganja i povrat ulaganja tijekom razmatranog razdoblja razvijali su se kako slijedi:

Tablica 10.

Profitabilnost, novčani tok, ulaganja i povrat ulaganja

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Profitabilnost prodaje u Uniji nepovezanim kupcima (% prodajnog prometa)

0,7

– 0,4

5

2,3

Indeks (2012. = 100)

100

– 58

693

319

Novčani tok (EUR)

58 381 268

51 220 769

102 223 699

75 644 423

Indeks (2012. = 100)

100

88

175

130

Ulaganja (EUR)

20 414 097

23 120 553

18 603 022

17 369 221

Indeks (2012. = 100)

100

113

91

85

Povrat ulaganja (%)

1,8

– 6,7

9,6

9,1

Indeks (2012. = 100)

100

– 380

546

518

Izvor: provjereni odgovori proizvođača iz Unije u uzorku na upitnik.

(209)

Komisija je utvrdila profitabilnost industrije Unije iskazivanjem neto dobiti prije oporezivanja od prodaje PFP-a nepovezanim kupcima u Uniji kao postotka prometa od te prodaje. Tijekom razmatranog razdoblja profitabilnost industrije Unije povećala se s otprilike 0,7 % na 2,3 %. Napominje se da je u početnom ispitnom postupku ciljna dobit za industriju utvrđena na 8 % (50). Najbolja je godina bila 2014. kada je profitabilnost industrije Unije dosegla 5 %, uglavnom zbog manjeg troška sirovina, osobito papirne mase, ali i zbog pozitivnog učinka napora uloženih u restrukturiranje te zbog porasta učinkovitosti. Tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije na profitabilnost je negativno utjecao pad tečaja britanske funte u odnosu na euro.

(210)

Neto novčani tok sposobnost je industrije Unije da samostalno financira svoje djelatnosti. Tijekom razmatranog razdoblja novčani tok bio je pozitivan i njegovo je kretanje u velikoj mjeri odražavalo razvoj profitabilnosti, pri čemu je 2014. bila najbolja godina.

(211)

S obzirom na pad potražnje za PFP-om u Uniji i izvan nje, industrija Unije tijekom razmatranog razdoblja nije ulagala u nove kapacitete i ukupna razina ulaganja smanjila se za 15 %. Ulaganja su bila usmjerena na održavanje, zamjenu kapitala, poboljšanje energetske učinkovitosti i na mjere usmjerene na usklađivanje s normama za zaštitu okoliša.

(212)

Povrat ulaganja sastoji se od dobiti izražene kao postotak neto knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine. Na njegov razvoj tijekom razmatranog razdoblja utjecali su smanjenje neto vrijednosti imovine i razvoj profitabilnosti, što objašnjava negative rezultate 2013., a zatim mnogo bolje rezultate 2014. i u razdoblju ispitnog postupka revizije.

(213)

S obzirom na trošak postojećeg duga, relativno nisku profitabilnost industrije Unije i stalan pad potražnje za PFP-om, sposobnost prikupljanja kapitala industrije Unije poboljšala se u usporedbi s početnim postupkom, ali je i dalje ograničena.

4.5.4.   Zaključak o stanju industrije Unije

(214)

Tijekom razmatranog razdoblja pokazatelji štete upućivali su na mješovitu sliku. Dok su se pokazatelji financijskih rezultata kao što su profitabilnost, novčani tok i povrat ulaganja poboljšali, pokazatelji obujma kao što su proizvodnja i prodaja nastavili su se smanjivati.

(215)

Poboljšanje pokazatelja financijskih rezultata bilo je rezultat smanjenja cijena sirovina 2014. i napora koje su proizvođači iz Unije uložili u restrukturiranje usmjereno na smanjenje proizvodnog kapaciteta i poboljšanje učinkovitosti. Negativna kretanja u obujmu proizvodnje i prodaje bila su rezultat stalnog pada potražnje za PFP-om u Uniji i inozemstvu zbog kojih je industrija Unije morala nastaviti s restrukturiranjem, što je uključivalo i zatvaranje određenih tvornica papira i pretvaranje drugih u tvornice za proizvodnju drugih vrsta papira.

(216)

Predviđeno daljnje smanjenje potražnje za PFP-om u sljedećih 5 – 10 godina ide u prilog zaključku da će stanje industrije Unije i dalje biti izazovno i da će se morati dodatno smanjiti proizvodnju i proizvodni kapacitet.

(217)

Ispitnim postupkom potvrdilo se da su mjere uvedene početnim ispitnim postupkom imale pozitivan učinak na industriju Unije koja je vratila svoj tržišni udio i uspjela podići cijene PFP-a iznad razine kojom se pokrivaju troškovi te financirati svoje aktivnosti restrukturiranja.

(218)

Na temelju prethodno navedenoga Komisija zaključuje da industrija Unije nije pretrpjela materijalnu štetu u smislu članka 8. stavka 4. Osnovne uredbe. Unatoč tome, industrija Unije u osjetljivom je stanju zbog stalnog pada potražnje za PFP-om i povezanih visokih troškova restrukturiranja, što je znatno utjecalo na profitabilnost.

4.6.   Vjerojatnost ponavljanja štete

(219)

U prethodnoj uvodnoj izjavi 171. Komisija je zaključila da bi stavljanje mjera izvan snage dovelo do ponavljanja subvencioniranog izvoza PFP-a iz NRK-a u Uniju.

(220)

U uvodnoj izjavi 181. Komisija je utvrdila da su tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije cijene kineskog izvoza PFP-a na tržišta koja se nalaze u blizini Unije bile niže nego cijene koje je industrija Unije naplaćivala u Uniji. Kao rezultat toga, Komisija je zaključila da će kineski proizvođači izvoznici vjerojatno sniziti cijene industrije Unije na tržištu Unije ako se dopusti istek mjera.

(221)

Uz to, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 166., tržište Unije najveće je tržište PFP-a na svijetu. Doista, zbog njegove ukupne veličine i postojanja velikih kupaca PFP-a privlačno je kineskim proizvođačima PFP-a jer bi im takve velike isporuke omogućile veće iskorištavanje (trenutačno rezervnog) proizvodnog kapaciteta, čime bi se smanjili jedinični troškovi proizvodnje. U skladu s tim, ako bi se mjere stavile izvan snage, s obzirom na gospodarske koristi iskorištavanja rezervnog proizvodnog kapaciteta u NRK-u (vidjeti uvodne izjave od 154. do 158.), vjerojatno je da bi kineski proizvođači nudili PFP po subvencioniranim cijenama na tržištu Unije, čime bi se stvorio pritisak na cijene i profitabilnost industrije Unije.

(222)

Ispitnim se postupkom pokazalo (vidjeti uvodnu izjavu 218.) da je industrija Unije u ranjivom stanju.

(223)

Ispitnim postupkom potvrđeni su i nalazi početnog ispitnog postupka o tome kako je visoka iskorištenost kapaciteta važan čimbenik dugoročne održivosti proizvođača papira jer je postupak proizvodnje kapitalno intenzivan. Izostanak subvencioniranog uvoza tijekom razmatranog razdoblja omogućio je industriji Unije da podigne cijene PFP-a iznad razina pokrivanja troškova kako bi financirala restrukturiranje i povećala stopu iskorištavanja proizvodnog kapaciteta. Bilo kakvim ponavljanjem subvencioniranog uvoza i pritiskom koji bi on stvorio na cijene poništila bi se ta pozitivna kretanja jer bi se industriju Unije lišilo novčanog toka potrebnog za napore koje ulaže u restrukturiranje za prilagodbu padu potražnje za PFP-om na globalnoj razini. Poništili bi se i pozitivni učinci prethodnih napora uloženih u restrukturiranje i došlo bi do pogoršanja svih pokazatelja štete.

(224)

Stoga Komisija zaključuje da bi stavljanjem kompenzacijskih mjera na uvoz PFP-a iz NRK-a izvan snage najvjerojatnije došlo do ponavljanja štete.

5.   INTERES UNIJE

(225)

U skladu s člankom 31. Osnovne uredbe Komisija je ispitala bi li zadržavanje postojećih mjera protiv NRK-a bilo protivno interesu Unije u cjelini. Pri utvrđivanju interesa Unije u obzir su uzeti interesi svih uključenih strana, uključujući interese industrije Unije, uvoznika i korisnika.

5.1.   Interes industrije Unije

(226)

Ispitnim postupkom utvrđeno je da se postojećim mjerama industriji Unije omogućilo da se oporavi od prethodnog subvencioniranja, da održi cijene PFP-a iznad razine kojom se pokrivaju troškovi i da poboljša svoje financijske rezultate. Ta su pozitivna kretanja omogućila industriji Unije da savlada izazove nastale stalnim padom potražnje za PFP-om provođenjem dugoročnih planova restrukturiranja, uključujući zatvaranje određenih tvornica papira i pretvaranje drugih u tvornice za proizvodnju drugih vrsta papira.

(227)

Bez pritiska subvencioniranog uvoza iz NRK-a na cijene industrija Unije moći će održati cijene PFP-a iznad razina kojima se pokrivaju troškovi, stvoriti potreban prihod za financiranje napora koje ulaže u restrukturiranje i prilagoditi se izazovima koje stvara stalan pad u potražnji za PFP-om.

(228)

Komisija je stoga zaključila da bi održavanje kompenzacijskih mjera na snazi bilo u interesu industrije Unije.

5.2.   Interes nepovezanih uvoznika/trgovaca

(229)

Nije uspostavljena suradnja s uvoznicima/trgovcima. Na temelju činjenice da tijekom razmatranog razdoblja gotovo nije bilo uvoza PFP-a iz NRK-a, Komisija je zaključila da uvoz predmetnog proizvoda ne čini velik dio poslovnih aktivnosti uvoznika/trgovaca i da nema čimbenika koji bi upućivali na to da bi se održavanjem mjera na njih nerazmjerno utjecalo.

5.3.   Interes korisnika

(230)

Nije uspostavljena suradnja s pojedinačnim korisnicima. Komisija je primila pisani podnesak udruženja grafičke industrije (Intergraf) koji su podržala još tri udruženja (BPIF, Gratkom i Bundesverband Druck und Medien).

(231)

U podnesku se objašnjava da grafička industrija Unije trpi zbog zamjene tiskovnih medija digitalnim i zbog velikog uvoza tiskanih proizvoda, osobito iz NRK-a. Implikacija te tvrdnje bila je da se antidampinškim mjerama narušava konkurentnost tiskara Unije kojima je potreban pristup papiru bez pristojbi. Jedini dokaz tvrdnje o velikom uvozu koji su podnijeli bila je procjena ukupnog uvoza tiskanih proizvoda podrijetlom iz NRK-a koji uključuju i veliki broj različitih tiskanih proizvoda koji se ne tiskaju na PFP-u. Na temelju raspoloživih informacija Komisija nije mogla procijeniti koji se udio proizvoda uvezenih iz NRK-a tiska na PFP-u, a koji se tiska na drugim vrstama papira.

(232)

U početnom ispitnom postupku utvrđeno je da je većina proizvoda koji se tiskaju na PFP-u „osjetljiva na vrijeme”, npr. časopisi, brošure, izravna pošta i umetci čiji je uvoz iz NRK-a manje vjerojatan zbog vremena potrebnog za prijevoz. Informacijama koje je podnositelj zahtjeva dostavio u ovoj reviziji potvrđuje se da su nalazi početnog ispitnog postupka i dalje valjani.

(233)

U skladu s tim Komisija je zaključila da iako je vjerojatno da se dio tiskanih materijala tiska na PFP-u izvan Unije zbog antidampinških i kompenzacijskih mjera, njihov je učinak na gospodarsko stanje grafičke industrije Unije ograničen.

5.4.   Zaključak o interesu Unije

(234)

Na temelju prethodno navedenoga Komisija je zaključila da ne postoje uvjerljivi razlozi u interesu Unije protiv zadržavanja postojećih kompenzacijskih mjera na uvoz iz NRK-a.

6.   ZAKLJUČAK I OBJAVA

(235)

Sve su zainteresirane strane bile obaviještene o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se namjeravalo zadržati kompenzacijske mjere na snazi. Dan im je i rok od 11 dana u kojem su nakon te objave mogle podnijeti primjedbe. Samo je podnositelj zahtjeva poslao primjedbe koje su potkrijepile nalaze Komisije i prijedlog da kompenzacijske mjere ostanu na snazi.

(236)

Iz prethodno navedenih razmatranja proizlazi da je, u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe, antidampinške mjere koje se primjenjuju na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz NRK-a, uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 452/2011, potrebno zadržati.

(237)

Ova je Uredba u skladu s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća (51),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Uvodi se konačna kompenzacijska pristojba na premazani fini papir, odnosno papir ili karton premazan s jedne ili obje strane (isključujući kraft papir ili kraft karton), bilo u listovima ili svitcima, težine 70 g/m2 ili više, a da ne prelazi 400 g/m2 i svjetline veće od 84 (izmjereno u skladu s normom ISO 2470-1), trenutačno obuhvaćen oznakama KN ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 i ex 4810 99 80 (oznake TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 i 4810998020) i podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

Konačna kompenzacijska pristojba ne odnosi se na svitke pogodne za korištenje u strojevima za tisak iz role. Svitci pogodni za korištenje u strojevima za tisak iz role definiraju se kao oni svitci koji, kad se u skladu s normom testiranja ISO 3783:2006 utvrđuje njihova otpornost na čupanje – metoda povećanja brzine korištenjem uređaja IGT (električni model), daju rezultat manji od 30 N/m kad se ispituje u poprečnom smjeru toka vlakanaca i rezultat manji od 50 N/m kad se ispituje u smjeru proizvodnje papira. Osim toga, konačna kompenzacijska pristojba ne odnosi se na višeslojni papir i višeslojni karton.

2.   Stopa pristojbe koja se primjenjuje na neto cijenu franko granica Unije, neocarinjeno, za proizvode opisane u stavku 1. koje proizvode u nastavku navedena društva jest sljedeća:

Društvo

Stopa pristojbe

Dodatna oznaka TARIC

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, grad Zhenjiang, provincija Jiangsu, NRK; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, grad Suzhou, provincija Jiangsu, NRK

12 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, grad Shouguang, provincija Shandong, NRK; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, grad Shouguang, provincija Shandong, NRK

4 %

B013

Sva ostala društva

12 %

B999

3.   Ako nije drukčije navedeno, primjenjuju se važeće odredbe o carinskim pristojbama.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 55.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 452/2011 od 6. svibnja 2011. o uvođenju konačne antisubvencijske pristojbe na uvoz premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 128, 14.5.2011., str. 18.).

(3)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 451/2011 od 6. svibnja 2011. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 128, 14.5.2011., str. 1.).

(4)  Predmet T-443/11 i predmet T-444/11.

(5)  SL C 280, 25.8.2015., str. 8.

(6)  Obavijest o pokretanju postupka revizije zbog predstojećeg isteka kompenzacijskih mjera koje se primjenjuju na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL C 172, 13.5.2016., str. 19.).

(7)  Obavijest o pokretanju postupka revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL C 172, 13.5.2016., str. 9.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 343, 22.12.2009., str. 51.).

(9)  Grupacija Sinar Mas koja se sastoji od sljedećih društava: Gold East Paper Co., Ltd, Gold Huasheng Paper co., Ltd. i Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.

(10)  WT/DS437/AB/R, Sjedinjene Američke Države – kompenzacijske pristojbe na određene proizvode iz Kine, Izvješće Žalbenog tijela od 18. prosinca 2014., stavci 4.178 – 4.179. U ovom su Izvješću Žalbenog tijela citirani sljedeći dokumenti: WT/DS295/AB/R, Meksiko – konačne antidampinške mjere na govedinu i rižu, Izvješće Žalbenog tijela od 29. studenoga 2005., stavak 293. te WT/DS436/AB/R, Sjedinjene Američke Države – kompenzacijske mjere na određene toplovaljane plosnate proizvode od ugljičnog čelika iz Indije, Izvješće Žalbenog tijela od 8. prosinca 2014., stavci 4.416 – 4.421.

(11)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1239/2013 od 2. prosinca 2013. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine (SL L 325, 5.12.2013., str. 66.).

(12)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/366 оd 1. ožujka 2017. o uvođenju konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća i o prekidu ispitnog postupka djelomične privremene revizije u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1037 (SL L 56, 3.3.2017., str. 1.).

(13)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1379/2014 оd 16. prosinca 2014. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određenih proizvoda od filamentnih staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine i izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 248/2011 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih proizvoda od beskonačnih staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 367, 23.12.2014., str. 22.).

(14)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 471/2014 od 13. svibnja 2014. o uvođenju konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz solarnog stakla podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 142, 14.5.2014., str. 23.).

(15)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 215/2013 od 11. ožujka 2013. o uvođenju privremene kompenzacijske pristojbe na uvoz organski prevučenih proizvoda od čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 73, 15.3.2013., str. 16.).

(16)  Grupacija APP: Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd., Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd., Gold Huasheng Paper (SuZhou Industrial Park) Co., Ltd., Ningbo Zhonghua Paper Industry Co., Ltd., Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd.

(17)  Grupacija Chenming: Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang Chenming Art Paper Co. Ltd.

(18)  Kineski 12. petogodišnji plan (2011. – 2015.) donesen 14. ožujka 2011.

(19)  Odluka br. 40 Državnog vijeća o proglašavanju i provedbi privremenih odredaba o poticanju prilagodbe industrijske strukture.

(20)  Vidjeti uvodne izjave od 82. do 89. Provedbene uredbe (EU) br. 452/2011.

(21)  WT/DS379/AB/R (Sjedinjene Američke Države – antidampinške i kompenzacijske pristojbe na određene proizvode iz Kine), Izvješće Žalbenog tijela od 11. ožujka 2011., Nagodba br. 379, stavak 318. Vidjeti i WT/DS436/AB/R (Sjedinjene Američke Države – ugljični čelik (Indija)), Izvješće Žalbenog tijela od 8. prosinca 2014., stavci 4.9 – 4.10, 4.17 – 4.20 i WT/DS437/AB/R (Sjedinjene Američke Države – kompenzacijske pristojbe na određene proizvode iz Kine) Izvješće Žalbenog tijela od 18. prosinca 2014., stavak 4.92.

(22)  Vidjeti reviziju zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodnu izjavu 106.

(23)  Vidjeti reviziju zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodne izjave od 112. do 136.

(24)  http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index_617.html, pristup na dan 31. svibnja 2017.

(25)  Vidjeti npr. reviziju zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodne izjave 458. i 459.

(26)  Vidjeti reviziju zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodne izjave 87. i od 245. do 260., filamentna staklena vlakna, uvodne izjave od 67. do 76. i od 140. do 143.

(27)  Vidjeti ispitni postupak o filamentnim staklenim vlaknima, uvodne izjave 158. i dalje; solarnom staklu, uvodne izjave 143. i dalje; početni ispitni postupak o solarnim pločama, uvodnu izjavu 321.

(28)  Godišnje izvješće grupacije Chenming za 2015., str. 14.

(29)  Vidjeti ispitni postupak o solarnom staklu, uvodne izjave od 153. do 160. i ispitni postupak o organski prevučenom čeliku, uvodne izjave od 284. do 289.

(30)  Početni ispitni postupak o solarnim pločama, uvodne izjave od 336. do 342.; organski prevučenom čeliku, uvodne izjave od 293. do 298.

(31)  Revizija zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodne izjave od 384. do 392.; organski prevučeni čelik, uvodne izjave od 247. do 252.

(32)  Vidjeti ispitni postupak o organski prevučenom čeliku, uvodne izjave od 349. do 389.; reviziju zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodne izjave od 460. do 488.

(33)  Vidjeti ispitni postupak o filamentnim staklenim vlaknima, uvodne izjave od 188. do 205.; reviziju zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodne izjave od 417. do 444.; ispitni postupak o solarnom staklu, uvodne izjave od 172. do 195.; ispitni postupak o organski prevučenom čeliku, uvodne izjave od 107. do 126. i od 432. do 437.

(34)  Izvori: http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526 i http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation, pristup na dan 31. svibnja 2017.

(35)  http://www.sinosure.com.cn/sinosure/english/Top%20Management.htm, pristup na dan 31. svibnja 2017.

(36)  http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, pristup na dan 31. svibnja 2017.

(37)  Revizija zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodna izjava 284.

(38)  http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm, pristup na dan 31. svibnja 2017.

(39)  Vidjeti reviziju zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodnu izjavu 284. i početni ispitni postupak o solarnim pločama, uvodne izjave od 225. do 235.

(40)  Vidjeti reviziju zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodne izjave od 276. do 305.

(41)  Revizija zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodna izjava 289.

(42)  Revizija zbog predstojećeg isteka mjera za solarne ploče, uvodna izjava 291.

(43)  Na temelju podataka RISI-ja (http://www.risiinfo.com) koje je dostavio podnositelj zahtjeva.

(44)  Na temelju zahtjeva.

(45)  Na temelju podataka RISI-ja.

(46)  Na temelju zahtjeva.

(47)  Na temelju podataka RISI-ja.

(48)  Na temelju podataka RISI-ja koje je dostavio podnositelj zahtjeva.

(49)  Europsko udruženje proizvođača grafičkog papira (Euro-Graph) osnovano je 2012. spajanjem CEPIPRINT-a (Udruženje europskih proizvođača papira za publikacije) i CEPIFINE-a (Europsko udruženje proizvođača finog papira), a njegovi članovi uključuju sve proizvođače premazanog finog papira u Uniji.

(50)  Uvodna izjava 158. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 451/2011, SL L 128, 14.5.2011., str. 15.

(51)  Uredba (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL L 176, 30.6.2016., str. 21.).


Top