EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1142

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1142 оd 27. lipnja 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 u pogledu popisa hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla koja podliježe povećanoj razini službenih kontrola uvoza (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/4335

OJ L 165, 28.6.2017, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Implicitno stavljeno izvan snage 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1142/oj

28.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1142

оd 27. lipnja 2017.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 u pogledu popisa hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla koja podliježe povećanoj razini službenih kontrola uvoza

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 15. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 669/2009 (2) utvrđuju se pravila o povećanoj razini službenih kontrola koje se provode pri uvozu hrane za životinje i hrane neživotinjskog podrijetla navedene u njezinu Prilogu I. („popis”) na ulaznim mjestima u državna područja navedena u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 882/2004.

(2)

Člankom 2. Uredbe (EZ) br. 669/2009 utvrđeno je da je popis potrebno redovito revidirati, i to najmanje dva puta godišnje, uzimajući u obzir barem izvore informacija iz tog članka.

(3)

Pojava i važnost nedavnih incidenata u vezi s hranom prijavljenih s pomoću sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, nalazi revizija u trećim zemljama koje je provela Uprava za revizije i analize u području zdravlja i hrane Komisijine Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane te izvješća o pošiljkama hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla koja države članice podnose Komisiji dva puta godišnje u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 669/2009 upućuju na to da bi taj popis trebalo izmijeniti.

(4)

Naime, za pošiljke grožđica iz Turske i Irana, paprike (Capsicum spp.) iz Šri Lanke, kikirikija i proizvoda od kikirikija iz Senegala i sezamovog sjemena iz Nigerije i Sudana relevantni izvori informacija upućuju na pojavu novih rizika koji opravdavaju uvođenje povećane razine službenih kontrola. Stoga bi popisu trebalo dodati unose koji se odnose na te pošiljke.

(5)

Popis bi trebalo izmijeniti i povećanjem učestalosti službenih kontrola za robu za koju dostupne informacije pokažu višu razinu neusklađenosti s relevantnim zakonodavstvom Unije, čime se povećana razina službenih kontrola opravdava. Stoga bi unos za sušene marelice iz Turske trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Osim toga, popis bi trebalo izmijeniti smanjenjem broja službenih kontrola za robu za koju relevantni izvori informacija upućuju na sveukupno poboljšanje u pogledu usklađenosti s relevantnim sigurnosnim zahtjevima predviđenima zakonodavstvom Unije i za koje trenutačna razina službenih kontrola stoga više nije primjerena. Stoga bi unose na popisu koji se odnose na grašak u mahuni iz Kenije i Brassica oleracea („kineska brokula”) iz Kine trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Osim toga, popis bi trebalo izmijeniti brisanjem unosâ za robu za koju raspoložive informacije upućuju na sveukupno zadovoljavajući stupanj usklađenosti s relevantnim sigurnosnim zahtjevima predviđenima zakonodavstvom Unije i za koje povećana razina službenih kontrola stoga više nije opravdana. Stoga bi unose na popisu za patlidžan iz Kambodže i enzime iz Indije trebalo izbrisati.

(8)

Radi osiguravanja dosljednosti i jasnoće primjereno je Prilog I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 zamijeniti tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

(9)

Uredbu (EZ) br. 669/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.s

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ (SL L 194, 25.7.2009., str. 11.).


PRILOG

PRILOG I.

Hrana za životinje i hrana neživotinjskoga podrijetla koja podliježe povećanoj razini službenih kontrola na određenom ulaznom mjestu

Hrana za životinje i hrana

(namjena)

Oznaka KN (1)

Pododjeljak TARIC

Zemlja podrijetla

Opasnost

Učestalost fizičkih i identifikacijskih pregleda (%)

Ananas

(Hrana – svježa ili rashlađena)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Rezidue pesticida (2)  (3)

20

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Bolivija (BO)

Aflatoksini

50

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana za životinje i hrana)

 

Južnoamerički grah

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Hrana – svježe, rashlađeno ili zamrznuto povrće)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Rezidue pesticida (2)  (4)

50

Lišće celera (Apium graveolens)

(Hrana – svježe ili rashlađeno začinsko bilje)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Rezidue pesticida (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(ostale jestive kupusnjače, ‚kineska brokula’) (6)

(Hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Rezidue pesticida (2)

20

Čaj, aromatiziran ili nearomatiziran

(Hrana)

0902

 

Kina (CN)

Rezidue pesticida (2)  (7)

10

Slatka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikanska Republika (DO)

Rezidue pesticida (2)  (8)

20

Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Južnoamerički grah (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

(Hrana – svježa, rashlađena ili zamrznuta)

 

 

Jagode

(Hrana – svježa ili rashlađena)

0810 10 00

 

Egipat (EG)

Rezidue pesticida (2)  (9)

10

Slatka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egipat (EG)

Rezidue pesticida (2)  (10)

10

Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Hrana – svježa, rashlađena ili zamrznuta)

 

 

Stolno grožđe

(Hrana – svježa ili rashlađena)

0806 10 10

 

Egipat (EG)

Rezidue pesticida (2)  (3)

20

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Gambija (GM)

Aflatoksini

50

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana za životinje i hrana)

 

Lješnjaci, u ljusci

0802 21 00

 

Gruzija (GE)

Aflatoksini

20

Lješnjaci, oljušteni

0802 22 00

(Hrana)

 

Palmino ulje

(Hrana)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Gana (GH)

Sudan bojila (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Grožđice

(Hrana)

0806 20

 

Iran (IR)

Okratoksin A

5

Grašak u mahuni (neoljušten)

(Hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Rezidue pesticida (2)  (13)

5

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksini

50

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana za životinje i hrana)

 

Sezamovo sjeme

(Hrana – svježa ili rashlađena)

1207 40 90

 

Nigerija (NG)

Salmonela (12)

50

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksini

50

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana za životinje i hrana)

 

Maline

(Hrana – zamrznuta)

0811 20 31 ;

 

Srbija (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Sjemenke lubenice (Egusi, Citrullus spp.) i proizvodi dobiveni od njih

(Hrana)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sijera Leone (SL)

Aflatoksini

50

Paprika (slatka i ostala) (Capsicum spp.)

(Hrana – sušena, pržena, izmrvljena ili mljevena)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Šri Lanka (LK)

Aflatoksini

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksini

50

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana za životinje i hrana)

 

Sezamovo sjeme

(Hrana – svježa ili rashlađena)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonela (12)

50

Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.)

(Hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0709 60 99

20

Tajland (TH)

Rezidue pesticida (2)  (14)

10

Južnoamerički grah (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Tajland (TH)

Rezidue pesticida (2)  (15)

20

Patlidžan (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Hrana – svježe, rashlađeno ili zamrznuto povrće)

 

 

Grožđice

(Hrana)

0806 20

 

Turska (TR)

Okratoksin A

5

Sušene marelice

0813 10 00

 

Turska (TR)

Sulfiti (16)

20

Marelice, drukčije pripremljene ili konzervirane

2008 50 61

(Hrana)

 

Limuni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Hrana – svježa, rashlađena ili suha)

0805 50 10

 

Turska (TR)

Rezidue pesticida (2)

20

Slatka paprika (Capsicum annuum)

(Hrana – svježa, rashlađena ili zamrznuta)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turska (TR)

Rezidue pesticida (2)  (17)

10

Lišće vinove loze

(Hrana)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Turska (TR)

Rezidue pesticida (2)  (18)

50

Nar

(Hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0810 90 75

30

Turska (TR)

Rezidue pesticida (2)  (19)

20

Patlidžan (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Uganda (UG)

Rezidue pesticida (2)

20

ex 0710 80 95

72

Etiopski patlidžan (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Hrana – svježe, rashlađeno ili zamrznuto povrće)

 

 

Sezamovo sjeme

(Hrana – svježa ili rashlađena)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonela (12)

50

Pistacije, u ljusci

0802 51 00

 

Sjedinjene Američke Države (US)

Aflatoksini

10

Pistacije, oljuštene

0802 52 00

(Hrana)

 

Sušene marelice

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiti (16)

50

Marelice, drukčije pripremljene ili konzervirane

2008 50 61

(Hrana)

 

Listovi korijandra

ex 0709 99 90

72

Vijetnam (VN)

Rezidue pesticida (2)  (20)

50

Bosiljak (sveti bosiljak, obični bosiljak)

ex 1211 90 86

20

Metvica

ex 1211 90 86

30

Peršin

ex 0709 99 90

40

(Hrana – svježe ili rashlađeno začinsko bilje)

 

 

Bamija

ex 0709 99 90

20

Vijetnam (VN)

Rezidue pesticida (2)  (20)

50

Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Hrana – svježa ili rashlađena)

 

 

Pitaja

(Hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0810 90 20

10

Vijetnam (VN)

Rezidue pesticida (2)  (20)

10


(1)  Ako je potrebno ispitati samo određene proizvode pod oznakom KN, a ne postoji nikakva posebna potpodjela pod tom oznakom, oznaka KN obilježava se s ‚ex’.

(2)  Rezidue barem onih pesticida koji su navedeni u programu kontrole donesenom u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.) koji se mogu analizirati multirezidualnim metodama temeljenima na tehnici GC-MS i LC-MS (pesticidi se prate samo u/na proizvodima biljnog podrijetla).

(3)  Rezidue etefona.

(4)  Rezidue klorbufama.

(5)  Rezidue fentoata.

(6)  Vrste iz roda Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Poznate i kao ‚Kai Lan’, ‚Gai Lan’, ‚Gailan’, ‚Kailan’, ‚Chinese kale’, ‚Jie Lan’.

(7)  Rezidue trifluralina.

(8)  Rezidue acefata, aldikarba (zbroj aldikarba, njegova sulfoksida i njegova sulfona, izražen kao aldikarb), amitraza (amitraz uključujući metabolite koji sadržavaju udio 2,4–dimetilanilina izražen kao amitraz), diafentiurona, dikofola (zbroj p, p′ i o,p′ izomera), ditiokarbamata (ditiokarbamati izraženi kao CS2, uključujući maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram) i metiokarba (zbroj metiokarba i metiokarb sulfoksida i sulfona, izražen kao metiokarb).

(9)  Rezidue heksaflumurona, metiokarba (zbroj metiokarba i metiokarb sulfoksida i sulfona, izražen kao metiokarb), fentoata i tiofanat-metila.

(10)  Rezidue dikofola (zbroj p, p′ i o,p′ izomera), dinotefurana, folpeta, prokloraza (zbroj prokloraza i njegovih metabolita koji sadržavaju udio 2,4,6-triklorofenola, izražen kao prokloraz), tiofanat-metila i triforina.

(11)  Za potrebe ovog priloga izraz ‚sudan bojila’ odnosi se na sljedeće kemijske tvari: i. Sudan I (CAS broj 842-07-9); ii. Sudan II (CAS broj 3118-97-6); iii. Sudan III (CAS broj 85-86-9); iv. grimizno crvena; ili Sudan IV (CAS broj 85-83-6).

(12)  Referentna metoda EN/ISO 6579-1 ili metoda validirana u odnosu na nju u skladu s posljednjom verzijom EN/ISO 16140 ili drugim sličnim međunarodno prihvaćenim protokolima.

(13)  Rezidue acefata i diafentiurona.

(14)  Rezidue formetanata (zbroj formetanata i njegovih soli izražen kao formetanat (hidroklorid)), protiofosa i triforina.

(15)  Rezidue acefata, dikrotofosa, protiofosa, kvinalfosa i triforina.

(16)  Referentne metode: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ili ISO 5522:1981.

(17)  Rezidue diafentiurona, formetanata (zbroj formetanata i njegovih soli izražen kao formetanat (hidroklorid)) i tiofanat-metila.

(18)  Rezidue ditiokarbamata (ditiokarbamati izraženi kao CS2, uključujući maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram) i metrafenona.

(19)  Rezidue prokloraza.

(20)  Rezidue ditiokarbamata (ditiokarbamati izraženi kao CS2, uključujući maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram), fentoata i kvinalfosa.


Top