Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0762

Uredba Vijeća (EU) 2017/762 od 25. travnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 479/2013 o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora

OJ L 114, 3.5.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/762/oj

3.5.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 114/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/762

od 25. travnja 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 479/2013 o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 4. točkom (a) Uredbe Vijeća (EU) br. 479/2013 (1) predviđa se oslobođenje od zahtjeva za podnošenje ulazne i izlazne skraćene deklaracije za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora ako ukupna vrijednost pošiljke robe Unije ne premašuje 10 000 EUR i ako robu Unije prate računi ili prijevozne isprave koji ispunjavaju uvjete iz točke (b) tog članka („oslobođenje”).

(2)

Prag od 10 000 EUR utvrđen je upućivanjem na prag jednake vrijednosti koji je bio utvrđen u članku 317. stavku 4. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (2).

(3)

Slijedom stupanja na snagu Carinskog zakonika Unije u Uredbi (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), članak 317. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 zamijenjen je člankom 126. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (4) koji predviđa prag od 15 000 EUR. Radi osiguranja jedinstvene primjene carinskog zakonodavstva Unije, primjereno je uskladiti opseg oslobođenja s tim pragom.

(4)

Radi pravne sigurnosti i pravne jasnoće, određena upućivanja iz Uredbe (EU) br. 479/2013 trebalo bi ažurirati.

(5)

Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti Uredbu (EU) br. 479/2013,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 479/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. točka (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

‚roba Unije’ znači ‚roba Unije’ kako je definirana u članku 5. točki 23. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

(*1)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).”;"

2.

članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) iznos „10 000 eura” zamjenjuje se iznosom „15 000 EUR”:

(b)

u točki (b) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

uključuju barem podatke iz članka 126. stavka 2. prvog podstavka Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (*2);

(*2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).”."

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. travnja 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

I. BORG


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 479/2013 od 13. svibnja 2013. o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora (SL L 139, 25.5.2013., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).


Top