Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0345

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/345 od 27. veljače 2017. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

OJ L 50, 28.2.2017, p. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/345/oj

28.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/59


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/345

od 27. veljače 2017.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. svibnja 2016. donijelo Odluku (ZVSP) 2016/849 (1) o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje („DNRK”), kojom su, među ostalim, provedene rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („RVSUN-ovi”) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) i 2270 (2016).

(2)

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je 30. studenoga 2016. RVSUN 2321 (2016), u kojoj izražava najdublju zabrinutost zbog nuklearnog pokusa koji je DNRK izvela 9. rujna 2016., kršeći relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, te je ujedno osudilo tekuće aktivnosti DNRK-a povezane s nuklearnim i balističkim projektilima kojima se teško krše relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a i utvrdilo da i dalje postoji jasna prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti u regiji i šire.

(3)

U RVSUN-u 2321 (2016) Vijeće sigurnosti UN-a izražava zabrinutost zbog toga što se osobna prtljaga i prijavljena prtljaga pojedinaca na ulasku u DNRK ili na izlasku iz njega može upotrebljavati za prijevoz predmeta čiji su nabava, prodaja ili prijenos zabranjeni RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili 2321 (2016) i pojašnjava se da takva osobna i prijavljena prtljaga predstavlja „teret” za svrhe provedbe stavka 18. RVSUN-a 2270 (2016), čime se upućuje na obvezu provjere tereta.

(4)

U RVSUN-u 2321 (2016) Vijeće sigurnosti UN-a poziva države članice da smanje broj zaposlenika u diplomatskim misijama i konzularnim uredima u DNRK-u.

(5)

U RVSUN-u 2321 (2016) Vijeće sigurnosti UN-a izražava svoju zabrinutost zbog toga što se zabranjeni predmeti mogu prevesti u DNRK ili iz njega željeznicom ili cestama te se ističe da je teret koji se prevozi željeznicom i cestama obuhvaćen obvezom iz stavka 18. UNSCR-a 2270 (2016) o provjeri tereta koji se nalazi na državnim područjima država članica ili se kroz njih provozi željeznicom i cestama.

(6)

U RVSUN-u 2321 (2016) navodi se da je za svrhe njegove provedbe te provedbe RVSUN-ova 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) izrazom „provoz” obuhvaćeno, ali se ne ograničava samo na to, putovanje pojedinaca kroz terminale međunarodnih zračnih luka neke države na putu do odredišta u drugoj državi bez obzira na to podvrgavaju li se ti pojedinci carinskoj kontroli ili kontroli putovnica u toj zračnoj luci.

(7)

RVSUN-om 2321 (2016) određuje se najveća ukupna količina ugljena koja se smije uvesti iz DNRK-a i uspostavlja mehanizam za praćenje i provjeru tog uvoza. Kao dio tog mehanizma države članice koje uvoze ugljen iz DNRK-a pozivaju se da periodično provjeravaju internetske stranice UN-a kako bi osigurale da nisu uvezle ukupnu dopuštenu količinu ugljena.

(8)

U RVSUN-u 2321 (2016) podsjeća se da je diplomatskim predstavnicima DNRK-a u zemlji domaćinu zabranjeno obavljanje svih profesionalnih ili komercijalnih djelatnosti za osobnu dobit.

(9)

U RVSUN-u 2321 (2016) Vijeće sigurnosti UN-a izražava zabrinutost zbog toga što se državljani DNRK-a šalju na rad u druge države kako bi zaradili čvrstu valutu koju onda DNRK upotrebljava za svoje nuklearne programe i programe balističkih projektila te se države pozivaju na budnost u pogledu te prakse.

(10)

U RVSUN-u 2321 (2016) Vijeće sigurnosti UN-a ponovno ističe zabrinutost da se veće količine gotovine mogu se upotrebljavati za izbjegavanje mjera koje je nametnulo Vijeće sigurnosti te se države članice pozivaju na oprez u odnosu na taj rizik.

(11)

U RVSUN-u 2321 (2016) Vijeće sigurnosti UN-a izražava predanost mirnom, diplomatskom i političkom rješenju situacije te se ponovno potvrđuje potpora šesterostranim pregovorima i poziva na njihov nastavak.

(12)

U RVSUN-u 2321 (2016) potvrđuje se da djelovanja DNRK-a treba stalno preispitivati te da je Vijeće sigurnosti UN-a spremno ojačati, izmijeniti, suspendirati ili ukinuti mjere koliko to bude potrebno s obzirom na aktivnosti DNRK-a i da je odlučno poduzeti daljnje znatne mjere u slučaju da DNRK provede nove nuklearne pokuse ili lansiranja.

(13)

Daljnje djelovanje Unije potrebno je radi provedbe određenih mjera predviđenih u ovoj Odluci.

(14)

Države članice trebale bi dijeliti relevantne informacije s drugim državama članicama radi podrške učinkovitoj provedbi odredbi ove Odluke na području cijele Unije.

(15)

Odluku (ZVSP) 2016/849 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2016/849 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavku 1. dodaju se sljedeće točke:

„(h)

određenih drugih predmeta, materijala, opreme, robe i tehnologije navedenih u skladu sa stavkom 4. RVSUN-a 2321 (2016);

(i)

svih drugih predmeta navedenih u dvonamjenskom popisu konvencionalnog oružja koji će Odbor za sankcije usvojio u skladu sa stavkom 7. RVSUN-a 2321 (2016).”.

2.

Članak 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zabranjuje se nabava iz DNRK-a od strane državljana država članica ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom države članice, zlata, rude titanija, rude vanadija, minerala rijetkih zemalja, bakra, nikla, srebra i cinka bez obzira na to potječu li s državnog područja DNRK-a.”.

3.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 6.a

1.   Zabranjuje se nabava kipova iz DNRK-a koju vrše državljani država članica ili koja se vrši uporabom plovila ili zrakoplova pod zastavama država članica bez obzira na to potječu li kipovi s državnog područja DNRK-a.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako je Odbor za sankcije prethodno dao odobrenje na pojedinačnoj osnovi.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.”.

4.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 6.b

1.   Izravna ili neizravna opskrba, prodaja ili prijenos u DNRK-a od strane državljana država članica ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom države članice, novih helikoptera i plovila zabranjuje se bez obzira na to potječu li s državnog područja država članica.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako je Odbor za sankcije prethodno dao odobrenje na pojedinačnoj osnovi.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.”.

5.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

1.   Nabava iz DNRK-a od strane državljana država članica ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom države članice, ugljena, željeza i željezne rude zabranjena je bez obzira na to potječu li s državnog područja DNRK-a. Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj stavak.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se u odnosu na ugljen za koji država članica koja ga nabavlja potvrdi na temelju vjerodostojnih informacija da potječe izvan DNRK-a te da je prevezen kroz DNRK samo radi izvoza iz luke Rajin (Rason), pod uvjetom da ta država članica prethodno obavijesti Odbor za sankcije te da takve transakcije nisu povezane s ostvarivanjem prihoda za nuklearne programe ili programe balističkih projektila DNRK-a ili za druge aktivnosti zabranjene RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) i 2321 (2016) ili ovom Odlukom.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se u odnosu na ukupan izvoz u sve države članice UN-a ugljena podrijetlom iz DNRK za koji ukupna količina ne prelazi vrijednost od 53 495 894 američkih dolara ili 1 000 866 metričkih tona, ovisno o tome koja je vrijednost niža, u razdoblju od dana donošenja RVSUN-a 2321 (2016) i 31. prosinca 2016. ni u odnosu na ukupan izvoz u sve države članice UN-a ugljena podrijetlom iz DNRK za koji od 1. siječnja 2017. ukupna količina ne prelazi vrijednost od 400 870 018 američkih dolara ili 7 500 000 metričkih tona godišnje, ovisno o tome koja je vrijednost niža, pod uvjetom:

(a)

da u nabavama ne sudjeluju pojedinci ili subjekti povezani s nuklearnim programima ili programima balističkih projektila DNRK-a ili drugim aktivnostima zabranjenima RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) i 2321 (2016), uključujući pojedince ili subjekte uvrštene na popis, pojedince ili subjekte koji djeluju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, subjekte koje oni izravno ili neizravno posjeduju ili kontroliraju, ili pojedince ili subjekte koji pomažu u izbjegavanju sankcija; i

(b)

da nabave služe isključivo osiguravanju osnovnih sredstava za život državljana DNRK-a i da su nepovezane sa stvaranjem prihoda za nuklearne programe ili programe balističkih projektila DNRK-a ili druge aktivnosti zabranjene RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) i 2321 (2016).

4.   Država članica koja nabavlja ugljen izravno iz DNRK-a, pomoću obrasca iz Priloga V. UNSCR-u 2321(2016), obavještava Odbor za sankcije o ukupnom obujmu takvih nabava za svaki mjesec najkasnije 30 dana po završetku tog mjeseca. Država članica podatke o kojima je u ovom pogledu obavijestila Odbor za sankcije također dostavlja ostalim državama članicama i Komisiji.

5.   Stavak 1. ne primjenjuje se na transakcije željeza i željezne rude za koje se utvrdi da su namijenjene isključivo osiguravanju osnovnih sredstava za život te nisu povezane s ostvarivanjem prihoda za nuklearne programe ili programe balističkih projektila DNRK-a ili druge aktivnosti zabranjene RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili 2321 (2016).”.

6.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

1.   Zabranjuje se pružanje javne ili privatne financijske potpore za trgovinu s DNRK-om, uključujući dodjelu izvoznih kredita, jamstava ili osiguranja, državljanima ili subjektima DNRK-a koji su uključeni u takvu trgovinu.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako je Odbor za sankcije prethodno na pojedinačnoj osnovi odobrio pružanje financijske potpore.”.

7.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

1.   Na državnim područjima država članica zabranjeno je otvaranje podružnica, društava kćeri ili predstavništava banaka DNRK-a, uključujući Središnju banku DNRK-a, njezine podružnice i društva kćeri te drugih financijskih subjekata iz članka 13. točke 2.

2.   Postojeće podružnice, društva kćeri ili predstavništva subjekata iz stavka 1. na državnim područjima država članica zatvaraju se u roku od 90 dana od donošenja RVSUN-a 2270 (2016).

3.   Osim ako to prethodno odobri Odbor za sankcije, bankama DNRK-a, uključujući Središnju banku DNRK-a, njezine podružnice i društva kćeri, te drugim financijskim subjektima iz članka 13. točke 2. zabranjeno je:

(a)

osnivanje novih zajedničkih pothvata s bankama pod nadležnošću država članica;

(b)

posjedovanje vlasničkih udjela u bankama pod nadležnošću država članica; ili

(c)

uspostavljanje ili održavanje korespondentskih bankovnih odnosa s bankama pod nadležnošću država članica.

4.   Postojeći zajednički pothvati, vlasnički udjeli i korespondentski bankovni odnosi s bankama DNRK-a okončavaju se u roku od 90 dana od donošenja RVSUN-a 2270 (2016).

5.   Financijskim institucijama na državnom području država članica ili pod njihovom nadležnošću zabranjeno je otvaranje predstavništava, društava kćeri, podružnica ili bankovnih računa u DNRK-u.

6.   Postojeća predstavništva, društva kćeri ili bankovni računi u DNRK-u zatvaraju se u roku od 90 dana od donošenja RVSUN-a 2321 (2016).

7.   Stavak 6. ne primjenjuje se ako Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdi da su takva predstavništva, društva kćeri ili računi potrebni za dostavu humanitarne pomoći, za aktivnosti diplomatskih misija u DNRK-u na temelju Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i Bečke konvencije o konzularnim odnosima, za aktivnosti UN-a ili njegovih specijaliziranih agencija ili povezanih organizacija, ili za sve druge svrhe u skladu s RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili 2321 (2016).”.

8.

Članak 16. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Države članice poduzimaju potrebne mjere za zapljenu i uklanjanje predmeta, tako da ih unište, onesposobe ili učine neupotrebljivima, pohrane ili prenesu radi uklanjanja u državu koja nije ni država podrijetla ni odredišta, kojih su opskrba, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili 2321 (2016) i koji su identificirani inspekcijama, u skladu s njihovim obvezama na temelju primjenjivih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući RVSUN 1540 (2004).”.

9.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 18.a

1.   Država članica pod čijom zastavom plovi plovilo koje je Odbor za sankcije uvrstio na popis, ako je Odbor za sankcije tako odredio, povlači svoju zastavu s tog plovila.

2.   Država članica pod čijom zastavom plovi plovilo koje je Odbor za sankcije uvrstio na popis, ako je Odbor za sankcije tako odredio, usmjerava to plovilo u luku koju je odredio Odbor, u suradnji s državom luke.

3.   Države članice zabranjuju plovilu ulazak u svoje luke ako je uvrštavanjem na popis Odbor za sankcije tako odredio, osim u slučaju nužde ili ako se plovilo vraća u luku polaska.

4.   Države članice primjenjuju na plovilo mjere zamrzavanja imovine ako je uvrštavanjem na popis Odbor za sankcije tako odredio.

5.   U Prilogu IV. navode se brodovi iz stavaka od 1. do 4. ovog članka koje je Odbor za sankcije uvrstio na popis u skladu sa stavkom 12. RVSUN-a 2321 (2016).”.

10.

Članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako je Odbor za sankcije unaprijed dao odobrenje na pojedinačnoj osnovi.”;

(b)

stavak 3. briše se.

11.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 20.a

Zabranjuje se nabava usluga plovila ili zrakoplova iz DNRK-a.”.

12.

Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

Države članice brišu iz registra svako plovilo koje je u vlasništvu ili pod kontrolom DNRK-a ili kojim upravlja DNRK i ne registriraju nijedno takvo plovilo koje je na temelju stavka 24. RVSUN-a 2321 (2016) iz svojeg registra izbrisala druga država.”.

13.

Članak 22. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 22.

1.   Zabranjeno je registrirati plovila u DNRK-u, pribaviti za plovilo odobrenje za korištenje zastavom DNRK-a ili posjedovati, zakupljivati, upravljati njime ili pružati bilo kakve usluge klasifikacije plovila, certificiranja ili povezane usluge, ili osigurati ikoje plovilo pod zastavom DNRK-a.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako je Odbor za sankcije prethodno dao odobrenje na pojedinačnoj osnovi.

3.   Zabranjeno je pružanje usluga osiguranja ili reosiguranja, koje vrše državljani država članica ili se vrše s državnog područja država članica, za plovila u vlasništvu ili pod kontrolom DNRK-a, ili kojima upravlja DNRK, među ostalim i nezakonitim sredstvima.

4.   Stavak 3. ne primjenjuje se ako Odbor za sankcije odluči na pojedinačnoj osnovi da je plovilo uključeno u aktivnosti namijenjene isključivo osiguravanju osnovnih sredstava za život kojima se pojedinci ili subjekti iz DNRK-a neće koristiti za ostvarivanje prihoda ili isključivo za humanitarne svrhe.”.

14.

U članku 23. dodaje se sljedeći stavak:

„12.   Države članice poduzimaju potrebne mjere za ograničavanje ulaska na svoje državno područje ili provoza kroz njega članova vlade DNRK-a, dužnosnika te vlade i članova oružanih snaga DNRK-a ako su ti članovi ili dužnosnici povezani s nuklearnim programima ili programima balističkih projektila DNRK-a ili drugim aktivnostima zabranjenima RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) i 2321 (2016).”

15.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 24.a

1.   Ako država članica utvrdi da neki pojedinac radi u ime ili prema uputama banke ili financijske institucije DNRK-a, država članica protjeruje tog pojedinca sa svojeg državnog područja u svrhu repatrijacije u državu čiji je državljanin taj pojedinac, u skladu s primjenjivim pravom.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako je prisutnost pojedinca potrebna zbog provedbe sudskog postupka ili isključivo zbog medicinskih, sigurnosnih ili drugih humanitarnih svrha ili ako je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdio da bi protjerivanje pojedinca bilo protivno ciljevima RVSUN-ova 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) i 2321 (2016).”.

16.

Članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 30.

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere radi osiguravanja budnosti i kako bi spriječile da državljani DNRK-a, na njihovim državnim područjima ili uz pomoć njihovih državljana, sudjeluju u specijaliziranim podučavanjima ili osposobljavanjima u disciplinama koje bi doprinijele aktivnostima DNRK-a u vezi sa širenjem nuklearnog oružja i razvoju sustavâ za ispaljivanje nuklearnog oružja, uključujući podučavanja ili osposobljavanja u naprednoj fizici, naprednim računalnim simulacijama i s time povezanim računalnim znanostima, geoprostornoj navigaciji, nuklearnom inženjerstvu, svemirskom inženjerstvu, zrakoplovnom inženjerstvu i s time povezanim disciplinama, naprednoj znanosti o materijalima, naprednom kemijskom inženjerstvu, naprednom strojarstvu, naprednoj elektrotehnici i naprednom industrijskom inženjerstvu.

2.   Države članice suspendiraju znanstvenu i tehničku suradnju s osobama ili skupinama pod službenim pokroviteljstvom DNRK-a ili koje DNRK službeno zastupa, osim u svrhe medicinske razmjene, pod uvjetom da:

(a)

u slučaju znanstvene i tehničke suradnje u područjima nuklearne znanosti i tehnologije, svemirskog i zrakoplovnog inženjerstva i tehnologije ili naprednih tehnika i metoda proizvodnje Odbor za sankcije na pojedinačnoj je osnovi utvrdio da ta posebna aktivnost neće doprinijeti aktivnostima DNRK-a u vezi sa širenjem nuklearnog oružja ili programima povezanima s balističkim projektilima; ili

(b)

u slučaju svake druge znanstvene ili tehničke suradnje, država članica koja sudjeluje u znanstvenoj i tehničkoj suradnji odredi da ta posebna aktivnost neće doprinijeti aktivnostima DNRK-a u vezi sa širenjem nuklearnog oružja ili programima povezanima s balističkim projektilima te o tome prethodno obavijesti Odbor za sankcije.”.

17.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 31.a

Diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu DNRK-a i njihovim članovima iz DNRK-a zabranjeno je posjedovati ili kontrolirati bankovne račune u Uniji, osim jednog računa u državi članici ili državama članicama u kojoj se nalazi misija ili ured ili u kojima su njihovi članovi akreditirani.”.

18.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 31.b

1.   Zabranjuje se davanje u zakup nekretnina ili njihovo stavljanje na raspolaganje na neki drugi način DNRK-u, kao i njihova upotreba od strane ili u korist DNRK-a, u bilo koju drugu svrhu osim za diplomatske ili konzularne aktivnosti.

2.   Zabranjuje se i uzimanje u zakup od DNRK-a nekretnine koja se nalazi izvan državnog područja DNRK-a.”.

19.

Članak 33. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Vijeće provodi izmjene Priloga I. i IV. na temelju odlučivanja Vijeća sigurnosti ili Odbora za sankcije.”.

20.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 36.a

Odstupajući od mjera uvedenih RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili 2321(2016), pod uvjetom da Odbor za sankcije utvrdi da je izuzeće potrebno kako bi se olakšao rad međunarodnih i nevladinih organizacija koje provode aktivnosti pružanja pomoći i humanitarne aktivnosti u DNRK-u za dobrobit civilnog stanovništva u DNRK-u, nadležno tijelo države članice daje potrebno odobrenje.”.

21.

Dodaje se Prilog IV. kako je naveden u Prilogu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. veljače 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

K. MIZZI


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (SL L 141, 28.5.2016., str. 79.).


PRILOG

„PRILOG IV.

Popis plovila iz članka 18.a”


Top