Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1645

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1645 оd 7. rujna 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2016/5805

OJ L 245, 14.9.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1645/oj

14.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 245/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1645

оd 7. rujna 2016.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. rujna 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod u obliku nepravilnih, plosnatih, smeđih, tvrdih fragmenata (debljine približno 2 mm) ili pahuljica, proizveden od:

borove smole (koja se naziva i smola talovog ulja ili kolofonij)

s masenim udjelom otprilike 58–69 %,

anhidrida maleinske kiseline

s masenim udjelom otprilike 1–4 %

raznih fenola

s masenim udjelom otprilike 11–24 %

formaldehida

s masenim udjelom otprilike 5,5–9 % i

pentaeritritola

s masenim udjelom otprilike 7–12 %

Proizvod je dobiven u višefaznom postupku koji započinje pretvaranjem kolofonija i anhidrida maleinske kiseline u kolofonijski adukt. Nakon dodavanja magnezijeva oksida (kao katalizatora za daljnje reakcije), fenola i formaldehida stvara se polimerizirana smola. Konačno, nakon dodavanja pentaeritritola esterificiraju se skupine slobodnih masnih kiselina u smoli.

Predmetni proizvod upotrebljava se u tiskarskoj industriji kao sredstvo za lijepljenje.

3909 40 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3(a) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 3909 i 3909 40 00 .

Razvrstavanje u tarifni broj 3506 kao sredstva za lijepljenje na osnovi polimera iz tarifnih brojeva 3901 do 3913 isključeno je primjenom općeg pravila 3(a) jer je proizvod detaljnije opisan u tarifnom broju 3909 .

U proizvodnji derivata kolofonija, kolofinijski adukt esterificiran je etilen-glikolom, glicerolom ili nekim drugim višehidroksilnim alkoholom (vidjeti i napomene s objašnjenjem harmoniziranog sustava uz tarifni broj 3806 (D)(I)(7)). Međutim, u slučaju dotičnog proizvoda, prije esterifikacije višehidroksilnim alkoholom (u ovom slučaju pentaeritritolom) dolazi do polimerizacijske reakcije s fenolom i formaldehidom. Razvrstavanje u tarifni broj 3806 kao derivata kolofonija stoga je isključeno.

Molekule polimeriziranog poluproizvoda imaju molekularnu masu od oko 5 000 –30 000 g/mol. Potom se dodavanjem pentaeritritola esterificiraju skupine slobodnih masnih kiselina i slijedi unakrsno vezivanje uz povećanje molekularne mase na otprilike 100 000 g/mol. Stoga je dobiveni proizvod polimer iz poglavlja 39., koji se zbog velike molekularne mase razlikuje od adukata i derivata kolofonija iz tarifnog broja 3806 .

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 3909 40 00 kao fenolne smole.


Top