Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1638

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1638 оd 6. rujna 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

C/2016/5774

OJ L 244, 13.9.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1638/oj

13.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 244/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1638

оd 6. rujna 2016.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (e),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 uvedena je nomenklatura robe (dalje u tekstu: „kombinirana nomenklatura” ili „KN”) koja se navodi u Prilogu I. toj Uredbi.

(2)

U Dodatnoj napomeni 2. u poglavlju 15 drugog dijela kombinirane nomenklature definiraju se svojstva ulja koja su dobivena isključivo obradom maslina, a koja treba razvrstati pod tarifnim brojevima 1509 i 1510. Tekst te dodatne napomene temelji se na Uredbi Komisije (EEZ) br. 2568/91 (2), kojom se definiraju fizikalna i kemijska te organoleptička svojstva maslinovog ulja i ulja komine maslina te se utvrđuju metode ocjenjivanja tih svojstava. Te metode i granične vrijednosti za svojstva ulja redovito se ažuriraju na temelju mišljenja kemijskih stručnjaka i u skladu s radom obavljenim u okviru Međunarodnog vijeća za masline (IOC).

(3)

Kao rezultat nekoliko izmjena Uredbe (EEZ) br. 2568/91 postojeći tekst Dodatne napomene 2. u poglavlju 15 drugog dijela kombinirane nomenklature više nije u skladu s trenutačno primjenjivom verzijom Uredbe (EEZ) br. 2568/91 i treba ga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Kako bi se izbjegle česte izmjene važnih parametara u Dodatnoj napomeni 2. u poglavlju 15 te kako bi ona bila u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2568/91, primjereno je donijeti novi tekst dodatne napomene koji se izravno odnosi na važne dijelove te Uredbe.

(5)

Budući da će se od 1. siječnja 2017. u poglavlje 15 dodati određene nove oznake KN, novi tekst Dodatne napomene 2. u navedenom poglavlju koji odražava te nove oznake KN trebao bi stupiti na snagu 1. siječnja 2017.

(6)

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U poglavlju 15 drugog dijela kombinirane nomenklature iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 Dodatna napomena 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

A.

U tarifne se brojeve 1509 i 1510 razvrstava samo ulja dobivena isključivo obradom maslina čiji je analitički sastav masnih kiselina i sterola u skladu s Prilogom I. Uredbi Komisije (EEZ) br. 2568/91  (*) . Njihova se prisutnost može utvrditi metodama iz priloga V. i X. toj Uredbi.

Tarifni brojevi 1509 i 1510 ne obuhvaćaju kemijski modificirano maslinovo ulje (posebno reesterificirano maslinovo ulje) i mješavine maslinovog ulja s drugim uljima. Prisutnost reesterificiranog maslinovog ulja utvrđuje se metodom iz Priloga VII. Uredbi (EEZ) br. 2568/91.

B.

U podbroj 1509 10 razvrstava se samo maslinova ulja određena u točkama 1., 2. i 3. u nastavku, dobivena isključivo mehaničkim ili drugim fizičkim postupcima pod uvjetima koji ne uzrokuju promjene u ulju, koja nisu bila podvrgnuta drugim postupcima osim pranju, dekantiranju, centrifugiranju ili filtriranju. Maslinova ulja dobivena uporabom otapala, kemijskih ili biokemijskih reagensa, postupcima reesterifikacije, kao i sve mješavine s uljima druge vrste, isključuju se iz ovog podbroja.

1.

U smislu podbroja 1509 10 10 pod pojmom „lampantno maslinovo ulje” podrazumijeva se maslinovo ulje koje ima svojstva maslinovih ulja 3. kategorije iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2568/91.

2.

U smislu podbroja 1509 10 20 pod pojmom „ekstra djevičansko maslinovo ulje” podrazumijeva se maslinovo ulje koje ima svojstva maslinovih ulja 1. kategorije iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2568/91.

3.

U podbroj 1509 10 80 razvrstava se ostala djevičanska maslinova ulja koja imaju svojstva maslinovih ulja 2. kategorije iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2568/91.

C.

U podbroj 1509 90 razvrstava se maslinovo ulje dobiveno obradom maslinovih ulja iz podbrojeva 1509 10 10, 1509 10 20 i/ili 1509 10 80, neovisno je li pomiješano s djevičanskim maslinovim uljem ili ne, koje ima svojstva maslinovih ulja 4. i 5. kategorije iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2568/91.

D.

U smislu podbroja 1510 00 10 pod pojmom „sirova ulja” podrazumijevaju se ulja koja imaju svojstva maslinovih ulja 6. kategorije iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2568/91.

E.

U podbroj 1510 00 90 razvrstava se ulja dobivena obradom ulja iz podbroja 1510 00 10, neovisno jesu li pomiješana s djevičanskim maslinovim uljem ili ne, te ulja koja nemaju svojstva ulja iz točaka B, C i D ove dodatne napomene.

Ulja iz ovog podbroja moraju imati svojstva maslinovih ulja 7. i 8. kategorije iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2568/91.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. rujna 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (SL L 248, 5.9.1991., str. 1.).


Top