EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1321

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1321 оd 26. srpnja 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2016/4993

OJ L 209, 3.8.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1321/oj

3.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1321

оd 26. srpnja 2016.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. srpnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod (takozvana „viseća ležaljka s okvirom”) dimenzija otprilike 230 × 140 × 205 cm. Sastoji se od trokutnog stalka koji se stavlja na tlo, izrađenog od metalnih (čeličnih) šipki, na koje je obješena polegnuta površina koja služi kao površina za ležanje. Polegnuta površina ima dimenzije 100 × 190 cm (širina × dužina) i sastoji se od blago zakrivljenih šipki na duljim stranama i ravnih šipki na kraćim stranama, koje su omotane tkaninom. Proizvod je opremljen „krovom” od tekstilnog materijala i mrežom protiv komaraca.

Proizvod teži 45 kg i može primiti osobu težine do 180 kg. Izrađen je od materijala otpornog na vremenske utjecaje što znači da je prikladan za uporabu na otvorenom prostoru.

 (*) Vidjeti sliku.

9403 20 80

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3(b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 2 uz poglavlje 94 i nazivima oznaka KN 9403 , 9403 20 i 9403 20 80 .

S obzirom na svoje značajke, ponajprije svoju težinu i na to da ga nije lako rastaviti, proizvod nije pogodan za prijevoz kako bi se upotrebljavao za kampiranje. Stoga je isključeno razvrstavanje proizvoda u tarifni broj 6306 kao proizvodi za kampiranje.

Proizvod je prenosiv i s obzirom na svoje objektivne značajke projektiran je za postavljanje na pod ili tlo. Upotrebljava se uglavnom za opremanje otvorenih prostora kao što su vrtovi privatnih stambenih objekata, hotela, restorana itd. (vidjeti i napomene s objašnjenjem harmoniziranog sustava uz poglavlje 94, općenito, (A)). Stoga se smatra da je proizvod „pokućstvo” od različitih materijala te ga se razvrstava u tarifni broj 9403 prema materijalu od kojeg je izrađena potporna struktura (okvir) i koji mu daje njegovo bitno obilježje.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 9403 20 80 kao ostalo metalno pokućstvo.

Image

(*)  Slika je samo informativne naravi.


Top