Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1320

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1320 оd 26. srpnja 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2016/4992

OJ L 209, 3.8.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1320/oj

3.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1320

оd 26. srpnja 2016.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. srpnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Ploča i „posebna olovka” u pakiranju za pojedinačnu prodaju kao cjelina.

Ploča je pravokutnog oblika i sastoji se od dva sloja tkanine koji su po rubovima zašiveni jedan za drugi.

Gornji je sloj tkanina od tekstilnih vlakana koja uz rubove ima otisnute motive nalik onima iz crtanih filmova. U središtu su otisnuti šareni motivi premazani bijelom kemikalijom koja postaje prozirna kad se smoči, nakon čega šareni motivi otisnuti na tkanini postaju vidljivi, npr. mokri prsti ostavljaju trag u boji. Kad se tkanina osuši, bijeli premaz ponovno prekrije boje.

„Posebna olovka” izrađena od plastike upotrebljava se za „pisanje” po ploči tako što se njezinim mokrim vrhom moči površinski premaz. „Posebnu olovku” može se ponovno puniti vodom.

(Vidjeti sliku) (*).

9503 00 70

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 9503 i 9503 00 70 .

Motivi otisnuti na rubovima ploče i šareni motivi prekriveni bijelim slojem te „posebna olovka” koja služi za „pisanje” s pomoću vode upućuju na to da su ti artikli namijenjeni za zabavu djece (vidjeti i Objašnjenja harmoniziranog sustava uz poglavlje 95., općenito, prvi stavak). „Posebna olovka” nije dodatak ploči jer služi glavnoj svrsi ploče, tj. njome se „piše” po ploči. Ona ne služi prilagodbi ploče određenoj funkciji, ne povećava broj mogućnosti ploče niti omogućuje obavljanje posebnih funkcija povezanih s glavnom funkcijom ploče.

Iako se po ploči može „pisati” i na druge načine osim tom olovkom, ona je ipak glavni način za pisanje po ploči. Stoga se „posebna olovka” ne može smatrati manjim i zanemarivim artiklom u smislu trećeg stavka napomena s objašnjenjem kombinirane nomenklature za podbroj 9503 00 70 .

Stoga je „posebna olovka” zaseban artikl jednake važnosti kao ploča i ta dva artikla zajedno čine komplet. Artikli se mogu smatrati kompletom u smislu naziva podbroja 9503 00 70 jer je riječ o različitim vrstama artikala. Da su podneseni odvojeno, bili bi razvrstani u različite podbrojeve KN (vidjeti i Objašnjenja harmoniziranog sustava za podbroj 9503 00 70 , prvi stavak). Razvrstavanje u podbroj 9503 00 99 stoga je isključeno.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 9503 00 70 kao „ostale igračke, u kompletima ili u zbirkama”.

Image

(*)  Slika je samo informativne naravi.


Top