Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0954

Odluka Vijeća (EU) 2016/954 od 9. lipnja 2016. o odobrenju pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka o imovinskim režimima međunarodnih parova, što obuhvaća stvari koje se odnose na bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava

OJ L 159, 16.6.2016, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/954/oj

16.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 159/16


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/954

od 9. lipnja 2016.

o odobrenju pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka o imovinskim režimima međunarodnih parova, što obuhvaća stvari koje se odnose na bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 329. stavak 1.,

uzimajući u obzir zahtjeve Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Savezne Republike Njemačke, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Republike Finske i Kraljevine Švedske,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Unija je za svoj cilj postavila očuvanje i razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde, u kojem je osigurano slobodno kretanje osoba. Radi postupne uspostave takvog područja, Unija treba donijeti mjere koje se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim stvarima s prekograničnim implikacijama.

(2)

Na temelju članka 81. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (UFEU) te mjere trebaju uključivati promicanje usklađenosti pravila država članica koja se primjenjuju u vezi sa sukobom zakonâ, uključujući mjere koje se odnose na obiteljsko pravo s prekograničnim implikacijama.

(3)

Komisija je 16. ožujka 2011. donijela Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima bračnoimovinskih režima i Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u pogledu imovinskih posljedica registriranih partnerstava.

(4)

Vijeće je na sastanku održanome 3. prosinca 2015. zaključilo da Unija kao cjelina neće moći u razumnom roku postići dogovor o donošenju uredbi.

(5)

U tim okolnostima Malta, Hrvatska, i Belgija naknadno su uputile zahtjeve Komisiji pismima od 14. prosinca 2015., 15. prosinca 2015. odnosno 17. prosinca 2015. te Njemačka, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Luksemburg, Portugal, Slovenija i Švedska pismima od 18. prosinca 2015., u kojima navode da među sobom žele uspostaviti pojačanu suradnju u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima koje se odnose na bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava te da bi s tim u vezi Komisija trebala podnijeti prijedlog Vijeću. Češka, Nizozemska, Bugarska, Austrija i Finska uputile su Komisiji iste zahtjeve pismima od 28. siječnja 2016., 2. veljače 2016., 9. veljače 2016., 16. veljače 2016. odnosno 26. veljače 2016. Pismom Komisiji od 18. ožujka 2016. Cipar je izrazio želju za sudjelovanjem u uspostavi pojačane suradnje; Cipar je tu želju ponovno izrazio tijekom rada Vijeća. Ukupno 18 država članica zatražilo je takvu pojačanu suradnju.

(6)

Pojačanom suradnjom trebalo bi u državama članicama sudionicama omogućiti jasan i sveobuhvatan pravni okvir u području imovinskih režima međunarodnih parova, što obuhvaća bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava, osigurati prikladna rješenja za građane s obzirom na pravnu sigurnost, predvidivost i fleksibilnost te olakšati optjecaj odluka i javnih isprava među državama članicama sudionicama.

(7)

U skladu sa zahtjevima država članica za uspostavu pojačane suradnje, ta bi se pojačana suradnja trebala provoditi dvjema materijalnim aktima, jednim koji se odnosi na bračnoimovinske režime i drugim koji se odnosi na imovinske posljedice registriranih partnerstava. Kako bi se obuhvatilo cijelo područje primjene pojačane suradnje u području imovinskih režima međunarodnih parova i osigurala nediskriminacija građana, ta bi dva materijalna provedbena akta trebalo donijeti istodobno.

(8)

Ispunjeni su uvjeti utvrđeni u članku 20. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i člancima od 326. do 329. UFEU-a.

(9)

Relevantno područje pojačane suradnje, to jest nadležnost, mjerodavno pravo te priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na imovinske režime međunarodnih parova, što obuhvaća bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava, utvrđeno je u članku 81. stavku 2. točkama (a) i (c) te članku 81. stavku 3. UFEU-a kao jedno od područja obuhvaćenih Ugovorima. To nije područje isključive nadležnosti Unije.

(10)

Zahtjev krajnjeg sredstva iz članka 20. stavka 2. UEU-a ispunjen je jer je Vijeće 3. prosinca 2015. zaključilo da Unija kao cjelina ne može u razumnom roku ostvariti ciljeve predloženih uredbi.

(11)

Pojačana suradnja u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima koje se odnose na imovinske režime međunarodnih parova, što obuhvaća bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava, za cilj ima razvoj pravosudne suradnje u građanskim stvarima s prekograničnim implikacijama na temelju načela uzajamnog priznavanja presuda i osiguravanje usklađenosti pravila država članica koja se primjenjuju u vezi sa sukobom zakonâ. Stoga se njome unapređuju ciljevi Unije, štite njezini interesi i jača proces njezine integracije, kako se zahtijeva člankom 20. stavkom 1. UEU-a.

(12)

Pojačana suradnja u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima koje se odnose na imovinske režime međunarodnih parova, što obuhvaća bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava, u skladu je s Ugovorima i pravom Unije i njome se ne šteti unutarnjem tržištu ili ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji. Ona ne predstavlja prepreku ili diskriminaciju u trgovini među državama članicama i ne narušava tržišno natjecanje među njima.

(13)

Pojačana suradnja u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima koje se odnose na imovinske režime međunarodnih parova, što obuhvaća bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava, osobito je u skladu s pravom Unije o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima jer se pojačanom suradnjom ne utječe na pravnu stečevinu u tom području.

(14)

Pojačanom suradnjom u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima koje se odnose na imovinske režime međunarodnih parova, što obuhvaća bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava, poštuju se nadležnosti, prava i obveze onih država članica koje u njoj ne sudjeluju. Zajedničkim pravilima o nadležnosti, sukobu zakonâ te priznavanju i izvršenju u državama članicama sudionicama ne utječe se na pravila država članica koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji. Sudovi država članica koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji nastavit će primjenjivati svoja postojeća domaća pravila pri utvrđivanju nadležnosti i mjerodavnog prava te pri priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na imovinske režime međunarodnih parova, što obuhvaća bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava.

(15)

Ovom se Odlukom poštuju načela sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno u njezinim člancima 9. i 21.

(16)

Pojačana suradnja u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima koje se odnose na imovinske režime međunarodnih parova, što obuhvaća bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava, u svakom je trenutku otvorena za sve države članice, u skladu s člankom 328. UFEU-a,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Kraljevini Belgiji, Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Saveznoj Republici Njemačkoj, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Republici Hrvatskoj, Talijanskoj Republici, Republici Cipru, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu, Malti, Kraljevini Nizozemskoj, Republici Austriji, Portugalskoj Republici, Republici Sloveniji, Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj odobrava se uspostava međusobne pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima koje se odnose na imovinske režime međunarodnih parova, što obuhvaća bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava, primjenom odgovarajućih odredbi Ugovorâ.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 9. lipnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Suglasnost od 7. lipnja 2016. (još nije objavljena u Službenom listu).


Top