Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0935

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/935 оd 8. lipnja 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2016/3669

OJ L 155, 14.6.2016, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/935/oj

14.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 155/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/935

оd 8. lipnja 2016.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod se sastoji od filma metaliziranog polietilentereftalata („PET”) koji se upotrebljava kao izvor sirovine za proizvodnju aluminijevog pigmenta, te ima sljedeće značajke:

najmanje osam slojeva aluminija, čistoće 99,8 % ili više,

optička gustoća svakog sloja aluminija do 3,0 D,

svaki sloj aluminija odvojen je slojem akrilatnog polimera,

debljina svakog sloja aluminija je 30 nanometara (0,03 μm),

slojevi aluminija i akrilatnih polimera nalaze se na podlozi od PET (polieteilentereftalat) folije debljine 12 μm.

Proizvod se podnosi u svicima do 50 000 metara duljine.

7616 99 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3(b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 7616 , 7616 99 i 7616 99 90 .

Isključeno je razvrstavanje u tarifni broj 3212 kao tiskarske folije jer se proizvod ne sastoji od kovinskog praha aglomeriranog vezivom ili metala ili pigmenta nanesenog na podlogu te nije vrste koja se upotrebljava za tiskanje. Stoga u skladu s napomenom 6 uz poglavlje 32 proizvod nije tiskarska folija.

Budući da podloga od PET folije služi kao strukturna podloga za slojeve aluminija i akrilatnog polimera na obje strane podloge od PET folije, ona proizvodu ne daje bitnu značajku. Bitnu značajku daje mu aluminij te je stoga isključeno razvrstavanje kao folije od poliestera ili plastičnih masa u tarifni broj 3920 ili 3921 .

U skladu s napomenom 1(d) uz poglavlje 76, folije iz tarifnog broja 7607 sastoje se samo od jednog sloja aluminija koji može biti na podlozi od plastičnih masa. Proizvod ima složeniju strukturu jer se sastoji od nekoliko slojeva aluminija odvojenih slojevima akrilatnog polimera na podlozi od PET folije u središtu te strukture. Stoga je isključeno i razvrstavanje u tarifni broj 7607 kao folije od aluminija s podlogom od plastičnih masa.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 7616 99 90 kao ostali proizvodi od aluminija.


Top