EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0934

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/934 оd 8. lipnja 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2016/3663

OJ L 155, 14.6.2016, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/934/oj

14.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 155/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/934

оd 8. lipnja 2016.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod koji se sastoji od sljedećih dijelova, pakiran kao komplet:

pravokutni izrezani komad (približno 14 × 21 cm) od plastične folije s dva sloja, na čijoj su prednjoj strani otisnuti crni i bijeli motivi. Na stražnjoj je strani izrezanog komada samoljepiva vrpca. S tog se izrezanog komada može odlijepiti šest unaprijed izrezanih naljepnica (plastični gornji sloj reljefno je oblikovan),

tri flomastera u različitim bojama s vrhom od pusta. Flomasteri s vrhom od pusta pakirani su zajedno u malom plastičnom pakiranju.

Naljepnice se boje flomasterima s vrhom od pusta i namijenjene su ukrašavanju.

Vidjeti sliku (*).

4911 91 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1., 3. (b) i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 2. uz odsjek VII. Kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 4911 i 4911 91 00 .

Proizvod se podnosi kao komplet za pojedinačnu prodaju. Bitnu značajku daju mu naljepnice.

Isključeno je razvrstavanje u tarifni broj 3919 jer oblik unaprijed izrezanih podignutih naljepnica nije ravan.

Isključeno je razvrstavanje u tarifni broj 3926 jer tiskani motivi nisu potpuno sporedni u odnosu na osnovnu uporabu robe (vidjeti napomenu 2. uz odsjek VII.).

Poglavlje 49. obuhvaća, uz nekoliko iznimaka, svaki tiskani materijal čija je osnovna priroda i uporaba određena na njemu tiskanim motivima, tekstovima ili ilustracijama (vidjeti i napomene s objašnjenjem harmoniziranog sustava uz poglavlje 49., općenito, prvi stavak).

Samoljepive tiskane naljepnice namijenjene ukrašavanju obuhvaćene su tarifnim brojem 4911 (vidjeti i napomene s objašnjenjem harmoniziranog sustava uz tarifni broj 4911 , točku 10.).

Stoga se proizvod razvrstava u oznaku KN 4911 91 00 .

Image

(*)  Slika služi samo za informativne svrhe.


Top