Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0933

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/933 оd 8. lipnja 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2016/3662

OJ L 155, 14.6.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/933/oj

14.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 155/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/933

оd 8. lipnja 2016.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod u obliku žutog praha s mirisom banane, koji se sastoji od:

enzimski hidroliziranog izolata bjelančevine sirutke (90 % masenog udjela čine bjelančevine),

sojinog lecitina (emulgator),

prirodne arome banane,

E 104 (bojilo), i

sukraloze (zaslađivač).

Proizvod se stavlja u pojedinačnu prodaju u plastičnom spremniku s neto sadržajem od 1,8 kg.

Proizvod je namijenjen miješanju s pićima. Prema oznaci na proizvodu, jednu mjernu žličicu (30 g) proizvoda treba umiješati u otprilike 3 dl vode ili mlijeka.

2106 90 92

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 2106 , 2106 90 i 2106 90 92 .

Proizvod sadrži hidrolizirane bjelančevine i stoga se ne može razvrstati u tarifni broj 3502 .

Proizvod se ne može razvrstati u tarifni broj 3504 zbog postojanja određenih sastojaka (među ostalim, zaslađivača, bojila i emulgatora) koji mu daju značajku prehrambenog proizvoda iz tarifnog broja 2106 .

Proizvod je prehrambeni proizvod koji se stavlja u pojedinačnu prodaju te se stoga razvrstava u oznaku KN 2106 90 92 .


Top