EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0613

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/613 оd 19. travnja 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2016/2446

OJ L 105, 21.4.2016, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/613/oj

21.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 105/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/613

оd 19. travnja 2016.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87, potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a u cilju primjene tarifa i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi potrebno je razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2., a na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. te tablice.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2) osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može u određenom razdoblju nastaviti navoditi te informacije. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. travnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod (takozvani „nosač (ruka) monitora”) od aluminija, koji se sastoji od dva kraka, pokretnih zglobova i dijela za pričvršćivanje na svakom kraju proizvoda.

Namijenjen je za pričvršćivanje na zid, stol ili prečku na jednom kraju i na monitor na drugom kraju.

Proizvod omogućuje prilagodbu položaja (visine, širine i dubine) monitora koji je na njega pričvršćen. Monitor se može micati u svim smjerovima ovisno o potrebama korisnika. Istodobno se u proizvodu mogu uredno sakriti kabeli.

Proizvod se može i prilagoditi za uporabu s tabletima, telefonima itd.

 (*) Vidjeti sliku

7616 99 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 7616 , 7616 99 i 7616 99 90 .

Razvrstavanje proizvoda u tarifni broj 8428 kao strojevi za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar isključuje se jer je glavna svrha proizvoda osigurati prikladnu uporabu opreme pričvršćene za nosač s ergonomskog stajališta. S uređajem pričvršćenim na nosač ne rukuje se u smislu tarifnog broja 8428 (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava uz tarifni broj 8428 ).

Budući da se na proizvod mogu pričvrstiti razne vrste uređaja, isključuje se i razvrstavanje u tarifni broj 8473 kao dijelovi i pribor prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva od 8469 do 8472 .

Budući da proizvod ne obavlja nijednu funkciju zasebno i neovisno od bilo kojeg drugog stroja ili uređaja koji je na njega pričvršćen, isključuje se i razvrstavanje u tarifni broj 8479 kao ostali mehanički uređaji s vlastitom funkcijom (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava uz tarifni broj 8479 , treći stavak, skupina (A)).

Proizvod se stoga razvrstava pod oznaku KN 7616 99 90 kao ostali proizvodi od aluminija.

Image

(*)  Slika je samo informativne naravi.


Top