EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0533

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/533 оd 31. ožujka 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

C/2016/2041

OJ L 89, 6.4.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/533/oj

6.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 89/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/533

оd 31. ožujka 2016.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 uvedena je nomenklatura robe (dalje u tekstu: „kombinirana nomenklatura”), koja se navodi u Prilogu I. toj Uredbi.

(2)

Radi pravne sigurnosti potrebno je pojasniti način određivanja udjela bjelančevina u pićima na osnovi soje razvrstanima u podbrojeve 2202 90 11 i 2202 90 15 kombinirane nomenklature.

(3)

Za određivanje udjela sirovih bjelančevina trebalo bi primijeniti Kjeldalhovu metodu utvrđenu Uredbom Komisije (EZ) br. 152/2009 (2). Kjeldalhova metoda međunarodno je priznata metoda za procjenjivanje udjela bjelančevina u hrani jer je univerzalna, precizna i može se ponovno izvoditi. Faktor konverzije za određivanje udjela bjelančevina na temelju ukupnog udjela dušika ovisi o vrsti bjelančevina prisutnih u uzorku. Imajući u vidu da je potrebno odrediti udio sojinih bjelančevina, trebalo bi primijeniti faktor konverzije 6,25.

(4)

Stoga bi u poglavlje 22 drugog dijela kombinirane nomenklature trebalo uvrstiti novu dodatnu napomenu kako bi se osiguralo njezino jedinstveno tumačenje u cijeloj Uniji.

(5)

Uredbu (EEZ) br. 2658/87 stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U poglavlje 22 drugog dijela kombinirane nomenklature iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 dodaje se sljedeća dodatna napomena 13:

„13.

Za svrhe tarifnih podbrojeva 2202 90 11 i 2202 90 15 udio bjelančevina određuje se množenjem ukupnog udjela dušika, izračunanog primjenom metode utvrđene u točkama od 2. do 8. dijela C Priloga III. Uredbi Komisije (EZ) br. 152/2009 (*), s faktorom 6,25.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. ožujka 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (SL L 54, 26.2.2009., str. 1.).


Top