Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0479

Uredba Komisije (EU) 2016/479 оd 1. travnja 2016. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila u određenim pićima umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera (Tekst značajan za EGP)

C/2016/1794

OJ L 87, 2.4.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/479/oj

2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/479

оd 1. travnja 2016.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila u određenim pićima umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđuje se popis prehrambenih aditiva odobrenih u Uniji za uporabu u hrani te uvjeti njihove uporabe.

(2)

Taj se popis može ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) na inicijativu Komisije ili na zahtjev.

(3)

Dana 25. ožujka 2013. podnesen je zahtjev za odobrenje uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila u određenim pićima umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera obuhvaćenih potkategorijom hrane 14.1.5.2 „Ostalo” Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008. Zahtjev je potom stavljen na raspolaganje državama članicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(4)

Steviol glikozidi sastojci su bez kalorijske vrijednosti i slatkog okusa, koji se mogu upotrebljavati kao zamjena za kalorične šećere u određenim pićima, čime se smanjuje kalorijski sadržaj tih proizvoda. Dakle, steviol glikozidi daju tim pićima sladak okus bez dodavanja kalorija konačnom proizvodu, čime se potrošačima nude proizvodi umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera, u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1333/2008.

(5)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Komisija je dužna zatražiti mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) kako bi ažurirala popis prehrambenih aditiva Unije iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(6)

Godine 2010. Agencija je donijela znanstveno mišljenje (3) o sigurnosti steviol glikozida za predložene uporabe kao prehrambenog aditiva (E 960) te utvrdila prihvatljivi dnevni unos (PDU) od 4 mg/kg tjelesne mase na dan, izražen kao ekvivalenti steviola. S obzirom na predloženo proširenje uporabe kao prehrambenog aditiva Agencija je revidirala procjenu izloženosti steviol glikozidima i izrazila svoja mišljenja 2. svibnja 2014. (4) i 30. lipnja 2015. (5). U pogledu tog proširenja uporabe Agencija je zaključila da su procjene izloženosti ispod vrijednosti PDU-a za sve dobne skupine, osim za malu djecu u gornjem rasponu procjena visoke razine (95. percentil), u jednoj zemlji. Izračuni izloženosti koje je proveo institut Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu pokazali su da predloženo proširenje uporabe nije imalo utjecaja na 95. percentil izloženosti u male djece dobi od dvije godine do šest godina u Nizozemskoj te da bezalkoholna pića i aromatizirani fermentirani mliječni proizvodi i dalje najviše pridonose izloženosti steviol glikozidima u toj dobnoj skupini.

(7)

Budući da potkategorija hrane 14.1.5.2 obuhvaća proizvode koji nisu namijenjeni maloj djeci (12 do 35 mjeseci), predložene uporabe i razine uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila ne predstavljaju sigurnosni rizik.

(8)

Stoga je primjereno odobriti uporabu steviol glikozida (E 960) kao sladila dodanih pićima umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera u potkategoriji hrane 14.1.5.2 „Ostalo”: kava, čaj i biljne infuzije (najveća dopuštena količina 30 mg/l), aromatizirana instant-kava i aromatizirani instant-kapučino (najveća dopuštena količina 30 mg/l) i pića na bazi slada te pića s okusom kapučina/čokolade (najveća dopuštena količina 20 mg/l).

(9)

Stoga bi Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 354, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2010.; 8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2014.; 12(5):3639.

(5)  EFSA Journal 2015.; 13(6):4146.


PRILOG

Dio E Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U potkategoriji hrane 14.1.5.2 „Ostalo” nakon unosa za „E 491-495 Esteri sorbitana” umeću se sljedeći unosi za E 960:

 

„E 960

Steviol glikozidi

30

(60) (93)

samo kava, čaj i biljne infuzije, umanjene kalorijske vrijednosti ili bez dodatka šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

30

(60) (93)

samo aromatizirana instant-kava i aromatizirani instant-kapučino, umanjene kalorijske vrijednosti ili bez dodatka šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

20

(60) (93)

samo pića na bazi slada i s okusom čokolade/kapučina, umanjene kalorijske vrijednosti ili bez dodatka šećera”

2.

U potkategoriji 14.1.5.2. „Ostalo” dodaju se sljedeće bilješke:

„(60):

Izraženi kao ekvivalenti steviola

(93):

Najveća dopuštena količina primjenjuje se na gotova pića (npr. u limenci) i njihove mješavine i koncentrate nakon pripreme i spremne za potrošnju.”


Top