Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2341

Uredba Komisije (EU) 2015/2341 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (Tekst značajan za EGP)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32014L0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2341/oj

16.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/16


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2341

оd 15. prosinca 2015.

o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (1), a posebno njezin članak 69.,

budući da:

(1)

Odlukom 94/800/EZ (2) Vijeće je sklopilo Sporazum o javnoj nabavi (dalje u tekstu „Sporazum”) (3). Sporazum bi se trebao primjenjivati na sve ugovore o javnoj nabavi čija vrijednost doseže ili prelazi iznose (dalje u tekstu „pragovi”) utvrđene u Sporazumu i izražene u obliku posebnih prava vučenja.

(2)

Jedan je od ciljeva Direktive 2004/17/EZ omogućiti naručiteljima koji primjenjuju tu Direktivu da istodobno ispunjavaju obveze utvrđene u Sporazumu. Kako bi se to postiglo, trebalo bi uskladiti pragove utvrđene navedenom Direktivom za ugovore o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni i Sporazumom kako bi se osiguralo da odgovaraju pragovima iz Sporazuma, izraženima u eurima i zaokruženima na najbližu nižu vrijednost u tisućama eura.

(3)

Radi dosljednosti, primjereno je uskladiti i pragove u Direktivi 2004/17/EZ koji nisu obuhvaćeni Sporazumom.

(4)

Stoga bi Direktivu 2004/17/EZ trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za ugovore o javnoj nabavi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Direktiva 2004/17/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) iznos „414 000 EUR” zamjenjuje se s „418 000 EUR”;

(b)

u točki (b) iznos „5 186 000 EUR” zamjenjuje se s „5 225 000 EUR”.

2.

Članak 61. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. iznos „414 000 EUR” zamjenjuje se s „418 000 EUR”;

(b)

u stavku 2. iznos „414 000 EUR” zamjenjuje se s „418 000 EUR”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 134, 30.4.2004., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).

(3)  Sporazum je višestrani sporazum u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je Sporazuma uzajamno otvaranje tržišta javne nabave među njegovim strankama.


Top