Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2150

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 283/2014 od 12. prosinca 2014. o izmjeni Priloga XII. (Slobodno kretanje kapitala) Sporazumu o EGP-u [2015/2150]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2150/oj

26.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/36


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 283/2014

od 12. prosinca 2014.

o izmjeni Priloga XII. (Slobodno kretanje kapitala) Sporazumu o EGP-u [2015/2150]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 248/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 s obzirom na prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 3.a (Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća) Priloga XII. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeće:

„kako je izmijenjena:

32014 R 0248: Uredbom (EU) br. 248/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. (SL L 84, 20.3.2014., str. 1.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) br. 248/2014 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 13. prosinca 2014. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (2).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 84, 20.3.2014., str. 1.

(2)  Ustavni su zahtjevi navedeni.


Top