Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2146

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 279/2014 od 12. prosinca 2014. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2015/2146]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2146/oj

26.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/32


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 279/2014

od 12. prosinca 2014.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2015/2146]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Direktiva 2009/127/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o izmjeni Direktive 2006/42/EZ u pogledu strojeva za primjenu pesticida (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U poglavlju XXIV. točki 1.c (Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

32009 L 0127: Direktivom 2009/127/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. (SL L 310, 25.11.2009., str. 29.)”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Direktive 2009/127/EZ na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 13. prosinca 2014., pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (2) ili na dan stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 203/2014 od 30. rujna 2014. (3) ili na dan stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 208/2014 od 30. rujna 2014. (4), koji je god datum kasniji.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 310, 25.11.2009., str. 29.

(2)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.

(3)  SL L 202, 30.7.2015., str. 57.

(4)  SL L 202, 30.7.2015., str. 96.


Top