Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2138

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 271/2014 od 12. prosinca 2014. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2015/2138]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2138/oj

26.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/22


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 271/2014

od 12. prosinca 2014.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2015/2138]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 890/2014 od 14. kolovoza 2014. o odobravanju aktivne tvari metobromurona u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 891/2014 od 14. kolovoza 2014. o odobravanju aktivne tvari aminopiralid u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 916/2014 od 22. kolovoza 2014. o odobravanju osnovne tvari saharoze u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 917/2014 od 22. kolovoza 2014. o odobravanju aktivne tvari Streptomyceslydicus soj WYEC 108 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(5)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 918/2014 od 22. kolovoza 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari ravnolančaniferomoni za leptire (red Lepidoptera) (5) treba se uključiti u sporazum o EGP-u.

(6)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 921/2014 od 25. kolovoza 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari tebukonazol (6) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(7)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 922/2014 od 25. kolovoza 2014. o odobravanju aktivne tvari metaflumizona u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (7) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(8)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 13.a (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011) dodaju se sljedeće alineje:

„—

32014 R 0890: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 890/2014 od 14. kolovoza 2014. (SL L 243, 15.8.2014., str. 42.),

32014 R 0891: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 891/2014 od 14. kolovoza 2014. (SL L 243, 15.8.2014., str. 47.),

32014 R 0916: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 916/2014 od 22. kolovoza 2014. (SL L 251, 23.8.2014., str. 16.),

32014 R 0917: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 917/2014 od 22. kolovoza 2014. (SL L 251, 23.8.2014., str. 19.),

32014 R 0918: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 918/2014 od 22. kolovoza 2014. (SL L 251, 23.8.2014., str. 24.),

32014 R 0921: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 921/2014 od 25. kolovoza 2014. (SL L 252, 26.8.2014., str. 3.),

32014 R 0922: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 922/2014 od 25. kolovoza 2014. (SL L 252, 26.8.2014., str. 6.).”

2.

Nakon točke 13.zzzzf (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 632/2014) umeću se sljedeće točke:

„13.zzzzg

32014 R 0890: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 890/2014 od 14. kolovoza 2014. o odobravanju aktivne tvari metobromurona u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 243, 15.8.2014., str. 42.).

13.zzzzh

32014 R 0891: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 891/2014 od 14. kolovoza 2014. o odobravanju aktivne tvari aminopiralid u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 243, 15.8.2014., str. 47.).

13.zzzzi

32014 R 0916: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 916/2014 od 22. kolovoza 2014. o odobravanju osnovne tvari saharoze u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 251, 23.8.2014., str. 16.).

13.zzzzj

32014 R 0917: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 917/2014 od 22. kolovoza 2014. o odobravanju aktivne tvari Streptomyceslydicus soj WYEC 108 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 251, 23.8.2014., str. 19.).

13.zzzzk

32014 R 0922: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 922/2014 od 25. kolovoza 2014. o odobravanju aktivne tvari metaflumizona u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (SL L 252, 26.8.2014., str. 6.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi provedbenih uredbi (EU) br. 890/2014, (EU) br. 891/2014, (EU) br. 916/2014, (EU) br. 917/2014, (EU) br. 918/2014, (EU) br. 921/2014 i (EU) br. 922/2014 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 13. prosinca 2014. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (8) ili na dan stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 203/2014 od 30. rujna 2014. (9), koji god je datum kasniji.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 243, 15.8.2014., str. 42.

(2)  SL L 243, 15.8.2014., str. 47.

(3)  SL L 251, 23.8.2014., str. 16.

(4)  SL L 251, 23.8.2014., str. 19.

(5)  SL L 251, 23.8.2014., str. 24.

(6)  SL L 252, 26.8.2014., str. 3.

(7)  SL L 252, 26.8.2014., str. 6.

(8)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.

(9)  SL L 202, 30.7.2015., str. 57.


Top