Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2134

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 267/2014 od 12. prosinca 2014. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2015/2134]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2134/oj

26.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/17


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 267/2014

od 12. prosinca 2014.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2015/2134]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije2014/397/EU od 25. lipnja 2014. o odgodi isteka odobrenja difetialona i difenakuma za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 14 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena odluka Komisije2014/402/EU od 25. lipnja 2014 o ograničenju odobrenja za biocidne proizvode koji sadržavaju IPBC, o čemu je obavijestila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U poglavlju XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u nakon točke 12.nna (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 492/2014) umeću se sljedeće točke:

„12.nnb

32014 D 0397: Provedbena odluka Komisije 2014/397/EU od 25. lipnja 2014. o odgodi isteka odobrenja difetialona i difenakuma za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 14 (SL L 186, 26.6.2014., str. 111.).

12.nnc

32014 D 0402: Provedbena odluka Komisije 2014/402/EU od 25. lipnja 2014 o ograničenju odobrenja za biocidne proizvode koji sadržavaju IPBC, o čemu je obavijestila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 188, 27.6.2014., str. 85.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi provedbenih odluka 2014/397/EU i 2014/402/EU na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 13. prosinca 2014. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (3).

Za Lihtenštajn ova Odluka stupa na snagu istog dana ili na dan stupanja na snagu Sporazuma između Lihtenštajna i Švicarske o utvrđivanju suradnje u području postupaka odobrenja za biocidne proizvode u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (4), koji god je datum kasniji.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 186, 26.6.2014., str. 111.

(2)  SL L 188, 27.6.2014., str. 85.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.

(4)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).


Top