Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0033

Odluka (EU) 2015/2101 Europske središnje banke od 5. studenoga 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2015/33)

OJ L 303, 20.11.2015, p. 106–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2101/oj

20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/106


ODLUKA (EU) 2015/2101 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 5. studenoga 2015.

o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2015/33)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno drugi podstavak njegova članka 12. stavka 1. u vezi s prvom alinejom članka 3. stavka 1. i članak 18. stavak 1.,

budući da:

(1)

Upravno vijeće donijelo je 4. ožujka 2015. Odluku (EU) 2015/774 Europske središnje banke (ESB/2015/10) (1) kojom je uspostavljen program kupnje imovine javnog sektora na sekundarnim tržištima (dalje u tekstu „PSPP”). Članak 5. stavak 1. Odluke (EU) 2015/774 (ESB/2015/10) određuje da se na kupnje dužničkih vrijednosnih papira prihvatljivih prema PSPP-u primjenjuje ograničenje izdanja od 25 % po međunarodnom identifikacijskom broju vrijednosnog papira (ISIN). Određeno je da će Upravno vijeće preispitati početno ograničenje nakon prvih šest mjeseci provedbe PSPP-a.

(2)

Upravno vijeće je 3. rujna 2015. u načelu odlučilo povećati ograničenje izdanja PSPP-a od 25 % na 33 % po međunarodnom identifikacijskom broju vrijednosnog papira, ovisno o provjeri koja će se provesti za svaki pojedinačni slučaj, a koja će utvrditi da držanje od 33 % po međunarodnom identifikacijskom broju vrijednosnog papira (ISIN) ne bi dovelo središnje banke Eurosustava do postizanja udjela blokirajuće manjine kod uobičajenog restrukturiranja duga.

(3)

Predviđeno povećanje ograničenja izdanja PSPP-a ima za cilj unaprijediti punu i nesmetanu provedbu PSPP-a, istodobno omogućavajući nesmetano funkcioniranje tržišta prihvatljivih utrživih dužničkih vrijednosnih papira i izbjegavajući ometanje uobičajenog restrukturiranja duga.

(4)

Odluku (EU) 2015/774 (ESB/2015/10) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjena

Članak 5. stavak 1. Odluke (EU) 2015/774 (ESB/2015/10) zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Sukladno članku 3. ograničenje izdanja po međunarodnom identifikacijskom broju vrijednosnog papira (ISIN) primjenjuje se prema PSPP-u na utržive dužničke vrijednosne papire koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 3. nakon konsolidiranja udjela u svim portfeljima središnjih banaka Eurosustava.

Od 10. studenoga 2015., ograničenje izdanja bit će postavljeno na 33 % po međunarodnom identifikacijskom broju vrijednosnog papira (ISIN). Iznimno, ograničenje izdanja postavlja se na 25 % po međunarodnom identifikacijskom broju vrijednosnog papira (ISIN) za prihvatljive dužničke vrijednosne papire koji sadrže klauzulu o zajedničkom djelovanju (eng. collective action clause (CAC)) koja se razlikuje od modela klauzule o zajedničkom djelovanju koju je izradio Gospodarski i financijski odbor i koji su provele države članice u skladu s člankom 12. stavkom 3. Ugovora o Europskom stabilizacijskom mehanizmu, ali koje će se povećati na 33 % ovisno o provjeri koja će se provesti za svaki pojedinačni slučaj, a koja će utvrditi da držanje od 33 % po međunarodnom identifikacijskom broju vrijednosnog papira (ISIN) ne bi dovelo središnje banke Eurosustava do postizanja udjela blokirajuće manjine kod uobičajenog restrukturiranja duga.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 10. studenoga 2015.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 5. studenoga 2015.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Odluka (EU) 2015/774 Europske središnje banke od 4. ožujka 2015. o o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2015/10) (SL L 121, 14.5.2015., str. 20.).


Top