Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1504

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1504 оd 7. rujna 2015. o odobravanju odstupanja određenim državama članicama u pogledu dostavljanja statističkih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 6105) (Tekst značajan za EGP)

OJ L 235, 9.9.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1504/oj

9.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/24


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1504

оd 7. rujna 2015.

o odobravanju odstupanja određenim državama članicama u pogledu dostavljanja statističkih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 6105)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na estonskom, francuskom, grčkom, nizozemskom i slovačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (1), a posebno njezin članak 5. stavak 4. i članak 10. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1099/2008, na temelju valjano obrazloženog zahtjeva države članice mogu se odobriti odstupanja za one dijelove nacionalne statistike čije bi prikupljanje previše opteretilo davatelje podataka.

(2)

Belgija, Estonija, Cipar i Slovačka predali su zahtjeve za odobrenje odstupanja u pogledu dostavljanja detaljnih statističkih podataka o potrošnji energije u kućanstvima prema vrsti krajnje uporabe za određene referentne godine.

(3)

Informacije koje su te države članice dostavile opravdan su razlog za odobrenje takvih odstupanja.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se sljedeća odstupanja od odredaba Uredbe (EZ) br. 1099/2008:

(1)

Belgiji se odobrava odstupanje od dostavljanja podataka za referentnu godinu 2015. za točku 1.2.3. stavke od 4.2.1. do 4.2.5., točku 2.2.3. stavke od 4.2.1. do 4.2.5., točku 3.2.3. stavke od 3.1. do 3.6., točku 4.2.3. stavke od 7.2.1. do 7.2.5. i točku 5.2.4. stavke od 4.2.1. do 4.2.5. Priloga B za statistiku o detaljnoj potrošnji energije u kućanstvima prema vrsti krajnje uporabe (kako je definirano u točki 2.3. stavci 26. „Drugi sektori – domaćinstva” Priloga A).

(2)

Estoniji se odobrava odstupanje od dostavljanja podataka za referentne godine 2015., 2016. i 2017. za točku 1.2.3. stavke od 4.2.1. do 4.2.5., točku 2.2.3. stavke od 4.2.1. do 4.2.5., točku 3.2.3. stavke od 3.1. do 3.6., točku 4.2.3. stavke od 7.2.1. do 7.2.5. i točku 5.2.4. stavke od 4.2.1. do 4.2.5. Priloga B za statistiku o detaljnoj potrošnji energije u kućanstvima prema vrsti krajnje uporabe (kako je definirano u točki 2.3. stavci 26. „Drugi sektori – domaćinstva” Priloga A).

(3)

Cipru se odobrava odstupanje od dostavljanja podataka za referentne godine 2015., 2016. i 2017. za točku 1.2.3. stavke od 4.2.1. do 4.2.5., točku 2.2.3. stavke od 4.2.1. do 4.2.5., točku 3.2.3. stavke od 3.1. do 3.6., i točku 5.2.4. stavke od 4.2.1. do 4.2.5. Priloga B za statistiku o detaljnoj potrošnji energije u kućanstvima prema vrsti krajnje uporabe (kako je definirano u točki 2.3. stavci 26. „Drugi sektori – domaćinstva” Priloga A).

(4)

Slovačkoj se odobrava odstupanje od dostavljanja podataka za referentne godine 2015. i 2016. za točku 1.2.3. stavke od 4.2.1. do 4.2.5., točku 2.2.3. stavke od 4.2.1. do 4.2.5., točku 3.2.3. stavke od 3.1. do 3.6., točku 4.2.3. stavke od 7.2.1. do 7.2.5. i točku 5.2.4. stavke od 4.2.1. do 4.2.5. Priloga B za statistiku o detaljnoj potrošnji energije u kućanstvima prema vrsti krajnje uporabe (kako je definirano u točki 2.3. stavci 26. „Drugi sektori – domaćinstva” Priloga A).

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Republici Estoniji, Republici Cipru i Slovačkoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. rujna 2015.

Za Komisiju

Marianne THYSSEN

Članica Komisije


(1)  SL L 304, 14.11.2008., str. 1.


Top