Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1337

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1337 od 31. srpnja 2015. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

OJ L 206, 1.8.2015, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1337/oj

1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/68


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1337

od 31. srpnja 2015.

o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. srpnja 2010. donijelo Odluku 2010/413/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Irana.

(2)

Odlukom 2010/413/ZVSP omogućuje se, među ostalim, izvršenje obveza predviđenih u ugovorima sklopljenima prije 23. siječnja 2012. ili u pomoćnim ugovorima potrebnima za izvršenje takvih obveza kada su isporuka iranske sirove nafte i naftnih derivata ili prihodi koji proizlaze iz njihove isporuke namijenjeni naplati nepodmirenih iznosa u odnosu na ugovore sklopljene prije 23. siječnja 2012. osobama ili subjektima s područja država članica ili u njihovoj nadležnosti, ako se tim ugovorima jasno predviđaju takve naplate.

(3)

Odlukom 2010/413/ZVSP predviđeno je i da se mjere zamrzavanja imovine utvrđene u toj Odluci ne primjenjuju na radnje i transakcije izvršene u pogledu subjekata navedenih u Prilogu II. toj Odluci u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da se do 30. lipnja 2015. izvrše odgovarajuće obveze.

(4)

Vijeće smatra da bi se to izuzeće trebalo produljiti do 14. siječnja 2016.

(5)

Potrebno je daljnje djelovanje Unije za provedbu mjera predviđenih u ovoj Odluci.

(6)

Odluku 2010/413/ZVSP stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 20. stavak 14. Odluke 2010/413/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„14.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na radnje i transakcije koje se izvršavaju u vezi sa subjektima navedenima u Prilogu II. u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da se do 14. siječnja 2016. izvrše obveze kako je navedeno u članku 3.c stavku 2., pod uvjetom da je te radnje i transakcije odobrila dotična država članica unaprijed i za svaki slučaj posebno. Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svojoj namjeri izdavanja odobrenja.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  Odluka Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (SL L 195, 27.7.2010., str. 39.).


Top