Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1329

Uredba Komisije (EU) 2015/1329 оd 31. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu letačkih operacija zračnih prijevoznika u Uniji zrakoplovima registriranima u trećoj zemlji (Tekst značajan za EGP)

OJ L 206, 1.8.2015, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1329/oj

1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/21


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1329

оd 31. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu letačkih operacija zračnih prijevoznika u Uniji zrakoplovima registriranima u trećoj zemlji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a osobito njezin članak 8. stavak 5. i članak 10. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 965/2012 (2) utvrđuju se uvjeti za sigurno upravljanje zrakoplovom. Uredbu je potrebno izmijeniti kako bi se zračnim prijevoznicima licenciranima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) omogućile operacije zrakoplovima registriranima u trećoj zemlji.

(2)

Zrakoplovnoj industriji i upravama država članica treba osigurati dovoljno vremena za prilagodbu izmijenjenom zakonodavnom okviru. Stoga bi trebalo pružiti mogućnost uvođenja odgovarajućeg tranzicijskog razdoblja.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Europske agencije za sigurnost zračnog prometa podnesenim u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. (Part-ARO), Prilog III. (Part-ORO) i Prilog IV. (Part-CAT) Uredbi (EU) br. 965/2012 izmijenjeni su u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2015.

2.   Odstupajući od stavka 1. podstavka 2. države članice mogu odlučiti da se odredbe stavka ORO.AOC.110 točke (d) navedene u točki 2.(b)ii. Priloga primjenjuju samo od 25. kolovoza 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).


PRILOG

Prilog II., Prilog III. i Prilog IV. Uredbi (EU) br. 965/2012 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu II. (Part-ARO), točka ARO.OPS.110 mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Odobrenje sporazuma o najmu zrakoplova bez posade privremeno se oduzima ili opoziva u slučaju:

1.

privremenog oduzimanja ili opoziva potvrde o plovidbenosti zrakoplova;

2.

uvrštenja zrakoplova na popis operatera koji podliježu operativnim ograničenjima ili njegovog registriranja u državi u kojoj operatori pod njezinim nadzorom podliježu zabrani letenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.”;

(b)

dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

U slučaju zahtjeva za davanjem prethodnog odobrenja za sporazum o najmu zrakoplova bez posade u skladu s točkom ORO.AOC.110 točka (d), nadležno tijelo osigurava odgovarajuću koordinaciju s državom registracije zrakoplova koja je potrebna za izvršavanje dužnosti nadzora zrakoplova.”

2.

Prilog III. (Part-ORO) mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki ORO.AOC.100 točka (c), podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

svi zrakoplovi kojima se upravlja imaju potvrdu o plovidbenosti (CofA) u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012 ili su u najmu bez posade u skladu s točkom ORO.AOC.110 točka (d); i”;

(b)

točka ORO.AOC.110 mijenja se kako slijedi:

i.

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Operator koji je certificiran u skladu s ovim Dijelom ne uzima u najam bez posade zrakoplove uvrštene na popis operatora koji podliježu operativnim ograničenjima, registriranima u državi u kojoj operatori pod njezinim nadzorom podliježu zabrani letenja ili zrakoplove operatora koji podliježe zabrani letenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.”;

ii.

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„Uzimanje u najam zrakoplova bez posade

(d)

Podnositelj zahtjeva za odobrenje uzimanja u najam zrakoplova bez posade koji je registriran u trećoj zemlji, dokazuje nadležnom tijelu:

1.

da je utvrđena operativna potreba koja se ne može ispuniti uzimanjem u najam zrakoplova registriranog u EU-u;

2.

trajanje unajmljivanja zrakoplova bez posade nije dulje od sedam mjeseci u bilo kojem razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci;

3.

da je osigurana sukladnost s primjenjivim zahtjevima Uredbe (EU) br. 1321/2014; i

4.

zrakoplov je opremljen u skladu s uredbama EU-a o letačkim operacijama.”;

(c)

točka ORO.AOC.130 zamjenjuje se sljedećim:

„ORO.AOC.130   Nadzor podataka o letu – avioni

(a)

Operator uspostavlja i održava sustav za nadzor podataka o letu za avione s najvećom certificiranom masom pri uzlijetanju većom od 27 000 kg, koji je uključen u njegov sustav upravljanja.

(b)

Program za nadzor podataka o letu nije kazneni i sadrži primjerene zaštitne mjere za zaštitu izvora podataka.”

3.

Prilog IV. (Part-CAT) mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki CAT.IDE.A.100 točke (a) i (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim poddijelom odobravaju se u skladu s primjenjivim propisima o plovidbenosti, osim sljedećeg:

1.

rezervni osigurači;

2.

samostalne prijenosne svjetiljke;

3.

točan mjerač vremena;

4.

držač za karte;

5.

komplet za prvu pomoć;

6.

komplet za hitnu medicinsku pomoć;

7.

megafoni;

8.

oprema za preživljavanje i signaliziranje;

9.

sidra i oprema za privezivanje; i

10.

uređaji za sigurnosno vezivanje djece.

(b)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim poddijelom i koji se ne moraju odobriti u skladu s primjenjivim propisima o plovidbenosti, a nalaze se u zrakoplovu, moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1.

letačka posada ne smije informacije dobivene iz tih instrumenata, opreme ili pribora upotrebljavati za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili iz stavaka CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, VA.IDE.A.340 i CAT.IDE.A.345; i

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost zrakoplova, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.”;

(b)

u točki CAT.IDE.H.100 točke (a) i (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim poddijelom odobravaju se u skladu s primjenjivim propisima o plovidbenosti, osim sljedećeg:

1.

rezervni osigurači;

2.

samostalne prijenosne svjetiljke;

3.

točan mjerač vremena;

4.

držač za karte;

5.

komplet za prvu pomoć;

6.

megafoni;

7.

oprema za preživljavanje i signaliziranje;

8.

sidra i oprema za privezivanje; i

9.

uređaji za sigurnosno vezivanje djece.

(b)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim poddijelom i koji se ne moraju odobriti u skladu s primjenjivim propisima o plovidbenosti, ali koji se nalaze u zrakoplovu, moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1.

letačka posada ne smije informacije dobivene iz tih instrumenata, opreme ili pribora upotrebljavati za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili iz stavaka CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 i CAT.IDE.H.345; i

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost helikoptera, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.”


Top