Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1328

Uredba Vijeća (EU) 2015/1328 od 31. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

OJ L 206, 1.8.2015, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1328/oj

1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/20


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1328

od 31. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 267/2012 (2) provode se mjere utvrđene Odlukom 2010/413/ZVSP.

(2)

Dana 31. srpnja 2015. Vijeće je donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1337 (3) o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP u svrhu produženja do 14. siječnja 2016. izuzeća predviđenog u članku 20. stavku 14. koje se odnosi na radnje i transakcije izvršene u pogledu subjekata s popisa ako je to potrebno za izvršenje obveza iz ugovora sklopljenih prije 23. siječnja 2012. ili popratnih ugovora potrebnih za izvršenje tih obveza u slučajevima kada su isporuka iranske sirove nafte i naftnih derivata ili prihodi koji proizlaze iz njihove isporuke namijenjeni naplati nepodmirenih iznosa u odnosu na ugovore sklopljene prije 23. siječnja 2012. osobama ili subjektima s područja država članica ili u njihovoj nadležnosti, ako se tim ugovorima jasno predviđaju takve naplate.

(3)

Ta je mjera obuhvaćena područjem primjene Ugovora te je stoga za njezinu provedbu potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno radi osiguranja da je gospodarski subjekti u svim državama članica ujednačeno primjenjuju.

(4)

Uredbu (EU) br. 267/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 28.a točki (b) Uredbe (EU) br. 267/2012 riječi „do 30. lipnja 2015.” zamjenjuju se riječima „do 14. siječnja 2016.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 195, 27.7.2010., str. 39.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL L 88, 24.3.2012., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1337 od 31. srpnja 2015. od o izmjeni Odluke Vijeća 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (vidjeti str. 68. ovoga Službenog lista).


Top