Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1324

Uredba Vijeća (EU) 2015/1324 od 31. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

OJ L 206, 1.8.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1324/oj

1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/10


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1324

od 31. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 204/2011 (2) provode se određene mjere utvrđene Odlukom Vijeća 2011/137/ZVSP (3).

(2)

Odlukom (ZVSP) 2015/1333 dovršeno je preispitivanje osoba i subjekata navedenih u prilozima II. i IV. Odluci 2011/137/ZVSP. Odlukom (ZVSP) 2015/1333 mjere ograničavanja određene Odlukom 2011/137/ZVSP kako je izmijenjena također su konsolidirane u novi pravni instrument. Potrebna je tehnička izmjena Uredbe (EU) br. 204/2011 kako bi se uskladila s Odlukom (ZVSP) 2015/1333.

(3)

Ta izmjena obuhvaćena je područjem primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i za njezinu provedbu neophodno je regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da je gospodarski subjekti ujednačeno primjenjuju u svim državama članicama.

(4)

Uredbu (EU) br. 204/2011 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 204/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći koja je povezana s:

i.

vojnom opremom, uključujući oružje i povezani materijal koji nisu obuhvaćeni područjem primjene točke (b) i koji su namijenjeni libijskoj vladi isključivo za pomoć u pogledu sigurnosti ili razoružanja, kako je unaprijed odobrio Odbor za sankcije;

ii.

neubojitom vojnom opremom namijenjenom libijskoj vladi isključivo za pomoć u pogledu sigurnosti ili razoružanja;”.

2.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. uvodna rečenica i točka (a) zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Odstupajući od članka 5., u pogledu osoba, subjekata ili tijela iz Priloga II. i subjekata iz članka 5. stavka 4. nadležna tijela država članica navedena u Prilogu IV. mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

konkretna sredstva ili gospodarski izvori predmet su sudskog, upravnog ili arbitražnog zaloga nastalog, ili sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene:

i.

prije datuma na koji su osoba, subjekt ili tijelo uvršteni u Prilog II.; ili

ii.

prije datuma na koji je Vijeće sigurnosti UN-a subjekt iz članka 5. stavka 4. uvrstilo na popis;”;

(b)

u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu II. ili III.; i”.

3.

U članku 8.b stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

dotično nadležno tijelo utvrdilo je da se plaćanjem ne krši članak 5. stavak 2. niti je ono u korist subjekta iz članka 5. stavka 4.;”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  Vidjeti str. 34. ovog Službenog lista.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 204/2011 od 2. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (SL L 58, 3.3.2011., str. 1.).

(3)  SL L 58, 3.3.2011., str. 53.


Top