Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1293

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 оd 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar Tekst značajan za EGP

OJ L 349, 5.12.2014, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1293/oj

5.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 349/29


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1293/2014

оd 17. srpnja 2014.

o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2000/147/EZ (2) donesen je sustav za razredbu svojstava građevnih proizvoda s obzirom na njihove reakcije na požar. Metalni nosači žbuke i profili za unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-1, metalni nosači žbuke i profili za vanjsko žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćni i dodatni metalni profili obuhvaćeni usklađenom normom EN 14353 s izloženom površinom koja sadržava organske materijale ubrajaju se u građevne proizvode na koje se ta Odluka primjenjuje.

(2)

Za navedene proizvode dokazano je da imaju stabilna i predvidiva svojstva u pogledu reakcije na požar kada se koriste s pločama od gipsa za izradu uglova na zidovima jer je samo neznatni dio njihove površine izložen opasnosti od požara.

(3)

Stoga bi trebalo smatrati da metalni nosači žbuke i profili za unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-1, metalni nosači žbuke i profili za vanjsko žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćni i dodatni metalni profili obuhvaćeni usklađenom normom EN 14353, s izloženom površinom koja sadržava organske materijale, ispunjavaju svojstva razreda E u pogledu reakcije na požar bez potrebe za daljnjim ispitivanjem,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da metalni nosači žbuke i profili za unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-1, metalni nosači žbuke i profili za vanjsko žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćni i dodatni metalni profili obuhvaćeni usklađenom normom EN 14353, ispunjavaju svojstva razreda E iz Tablice 1. Priloga Odluci 2000/147/EZ bez potrebe za daljnjim ispitivanjem, kada imaju izloženu površinu koja sadržava organske materijale.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Odluka Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda (SL L 50, 23.2.2000., str. 14.).


Top