EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1291

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 оd 16. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova Tekst značajan za EGP

SL L 349, 5.12.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1291/oj

5.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 349/25


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1291/2014

оd 16. srpnja 2014.

o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2000/367/EZ (2) donesen je sustav za razredbu svojstava građevnih proizvoda, građevinskih objekata i njihovih dijelova u pogledu njihove otpornosti na požar. Ploče na osnovi drva obuhvaćene usklađenom normom EN 13986 te zidne obloge i lamperija od punog drva obuhvaćene usklađenom normom EN 14915 čine građevne proizvode na koje se ta Odluka primjenjuje.

(2)

Ispitivanja su pokazala da ti proizvodi imaju stalna i predvidiva svojstva s obzirom na sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova, ako ispunjuju određene uvjete u pogledu gustoće drva, debljine ploča, obloga i lamperije.

(3)

Stoga bi trebalo smatrati da ploče na osnovi drva obuhvaćene usklađenom normom EN 13986 te zidne obloge i lamperija od punog drva obuhvaćene usklađenom normom EN 14915 u tim uvjetima odgovaraju razredima svojstava za sposobnost protupožarne zaštite utvrđene Odlukom 2000/367/EZ bez potrebe za daljnjim ispitivanjem,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da ploče na osnovi drva obuhvaćene usklađenom normom EN 13986 te zidne obloge i lamperija od punog drva obuhvaćene usklađenom normom EN 14915 koje su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu odgovaraju razredima svojstava navedenima u Prilogu bez ispitivanja kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Odluka Komisije 2000/367/EZ od 3. svibnja 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom otpornosti na požar građevnih proizvoda, građevinskih objekata i njihovih dijelova (SL L 133, 6.6.2000., str. 26.).


PRILOG

Proizvod (1)

Proizvo-dna norma EN

Opis proizvoda (2)

Najmanja prosječna gustoća

(kg/m3)

Najmanja debljina

(mm)

Razred K (3)

Ploča od lesonita

EN 13986

S perom i utorom ili bez njih (5)

800

9

K2 10 (4)

Ploča s usmjerenim vlaknima (OSB)

EN 13986

S perom i utorom ili bez njih (6)

600

10

K2 10 (4)

Ploča od iverice

EN 13986

S perom i utorom (7)

600

10

K2 10 (4)

Ploča od iverice

EN 13986

S perom i utorom ili bez njih (6)

600

12

K2 10 (4)

Šperploča

EN 13986

S perom i utorom ili bez njih (6)

450

12

K2 10 (4)

Ploče od punog drva

EN 13986

S perom i utorom ili bez njih (6)

450

12

K2 10 (4)

Ploča od iverice

EN 13986

S perom i utorom (8)

600

25

K2 30

Ploča s usmjerenim vlaknima (OSB)

EN 13986

S perom i utorom (8)

600

30

K2 30

Šperploča

EN 13986

S perom i utorom (8)

450

26

K2 30

Ploče od punog drva

EN 13986

S perom i utorom (8)

450

26

K2 30

Ploče od punog drva

EN 13986

S perom i utorom (9)

450

53

K2 60

Zidne obloge i lamperija od punog drva

EN 14915

S perom i utorom (10)

450

15

K2 10 (4)

Zidne obloge i lamperija od punog drva

EN 14915

S perom i utorom (10)

450

27

K2 30

Zidne obloge i lamperija od punog drva

EN 14915

S perom i utorom (11)

450

2 × 27 (12)

K2 60


(1)  Postavljen izravno na bilo koju podlogu bez procjepa.

(2)  Spojevi s četvrtastim rubovima ili s profilom na pero i utor, iste debljine kao i proizvod i bez procjepa.

(3)  Razred kako je utvrđeno Odlukom 2000/367/EZ.

(4)  K1 10 za podloge ≥ 300 kg/m3.

(5)  Dužina žlijeba najmanje 40 mm, razmak najviše 100 mm.

(6)  Dužina vijka najmanje 30 mm, razmak najviše 200 mm.

(7)  Dužina vijka najmanje 30 mm, razmak najviše 150 mm.

(8)  Dužina vijka najmanje 50 mm, razmak najviše 200 mm.

(9)  Dužina vijka najmanje 75 mm, razmak najviše 200 mm.

(10)  Dužina čavla najmanje 60 mm, razmak najviše 600 mm.

(11)  Dužina čavla najmanje 50 mm (u svakom sloju), razmak najviše 600 mm.

(12)  Dva sloja postavljaju se tako da su po dužini okomita jedan na drugi.


Top