Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1136

Uredba Komisije (EU) br. 1136/2014 оd 24. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 283/2013 u pogledu prijelaznih mjera u vezi s postupcima koji se odnose na sredstva za zaštitu bilja Tekst značajan za EGP

OJ L 307, 28.10.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1136/oj

28.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/26


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1136/2014

оd 24. listopada 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 283/2013 u pogledu prijelaznih mjera u vezi s postupcima koji se odnose na sredstva za zaštitu bilja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 78. stavak 1. točku (b),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 283/2013 (2) stavljena je izvan snage Uredba Komisije (EU) br. 544/2011 (3) te su utvrđeni novi zahtjevi u pogledu podataka o aktivnim tvarima.

(2)

Kako bi se državama članicama i zainteresiranim stranama omogućilo da se pripreme za ispunjavanje tih novih zahtjeva, Uredbom (EU) br. 283/2013 utvrđene su prijelazne mjere povezane s dostavljanjem podataka za zahtjeve za odobrenje, produljenje odobrenja ili izmjenu odobrenja aktivnih tvari, ali i s dostavljanjem podataka za zahtjeve za registraciju, produljenje registracije ili izmjenu registracije sredstava za zaštitu bilja.

(3)

Kako bi se u određenim slučajevima omogućilo dostavljanje podataka o aktivnim tvarima u zahtjevima za registraciju ili zahtjevima za izmjenu registracije sredstava za zaštitu bilja u skladu sa zahtjevima u pogledu podataka o aktivnim tvarima koji su bili na snazi u vrijeme njihova odobrenja ili produljenja, trebalo bi izmijeniti prijelazne mjere u pogledu postupaka koji se odnose na registraciju sredstava za zaštitu bilja. Razlog te promjene jest sprečavanje pojave da države članice koje pripadaju različitim zonama neusklađeno ocjenjuju podatke dobivene u skladu s novim zahtjevima u pogledu podataka te, u skladu s time, očuvanje jedinstvenog i usklađenog pristupa ocjeni tih podataka putem njihove evaluacije na razini Unije.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 283/2013 zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U slučaju zahtjevâ za registraciju, kako je navedeno u članku 28. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, koji se odnose na sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju jednu ili više aktivnih tvari za koje je dokumentacija dostavljena u skladu s člankom 3. ili za koje odobrenje nije produljeno u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 844/2012 (4), na dostavljanje podataka o toj aktivnoj tvari ili tim aktivnim tvarima i dalje se primjenjuje Uredba (EU) br. 544/2011.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jose Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 283/2013 od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o aktivnim tvarima, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 93, 3.4.2013., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 544/2011 od 10. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za podacima za aktivne tvari (SL L 155, 11.6.2011., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).”


Top