Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1135

Uredba Komisije (EU) br. 1135/2014 оd 24. listopada 2014. o odobravanju zdravstvene tvrdnje koja se navodi na hrani, a odnosi se na smanjenje rizika od bolesti Tekst značajan za EGP

OJ L 307, 28.10.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1135/oj

28.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/23


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1135/2014

оd 24. listopada 2014.

o odobravanju zdravstvene tvrdnje koja se navodi na hrani, a odnosi se na smanjenje rizika od bolesti

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani (1), a posebno njezin članak 17. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1924/2006 zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani zabranjene su osim ako ih je odobrila Komisija u skladu s tom Uredbom i ako su uvrštene na popis dopuštenih tvrdnji.

(2)

Uredbom (EZ) br. 1924/2006 predviđa se da subjekti u poslovanju s hranom mogu podnositi zahtjeve za odobravanje zdravstvenih tvrdnji nadležnom nacionalnom tijelu države članice. Nadležno nacionalno tijelo prosljeđuje valjane zahtjeve Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), dalje u tekstu: „Agencija”.

(3)

Nakon primitka zahtjeva Agencija o njemu mora bez odlaganja obavijestiti druge države članice i Komisiju te dati mišljenje o toj zdravstvenoj tvrdnji.

(4)

Komisija odlučuje o odobravanju zdravstvenih tvrdnji uzimajući u obzir mišljenje koje je donijela Agencija.

(5)

Na temelju zahtjeva trgovačkog društva Rank Nutrition Ltd podnesenog u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1924/2006 zatraženo je mišljenje Agencije o zdravstvenoj tvrdnji koja se odnosi na „povećavanje statusa folata majke dodatnim unosom folata i smanjeni rizik od oštećenja neuralne cijevi” (pitanje br. EFSA-Q-2013-00265) (2). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je kako slijedi: „Dodatnim unosom folne kiseline povećava se razina folata u crvenim krvnim stanicama majke. Niska razina folata u crvenim krvnim stanicama majke rizični je faktor za oštećenja neuralne cijevi fetusa u razvoju”.

(6)

Na temelju iznesenih podataka Agencija je u svojem mišljenju, koje su Komisija i države članice primile 26. srpnja 2013., zaključila da postoji uzročno-posljedična veza između povećanja razine folata majke dodatnim unosom folata i smanjenog rizika od oštećenja neuralne cijevi (NTD). Stoga zdravstvenu tvrdnju u kojoj se taj zaključak odražava treba smatrati sukladnom zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006 te je treba uvrstiti na popis dopuštenih tvrdnji Unije.

(7)

Člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 propisano je da mišljenje u korist odobrenja zdravstvene tvrdnje mora sadržavati određene podatke. U skladu s tim, ti se podaci trebaju navesti u Prilogu ovoj Uredbi u pogledu odobrene tvrdnje i uključivati, ovisno o slučaju, revidirani tekst tvrdnje, posebne uvjete njezine uporabe te, ako je primjenjivo, uvjete ili ograničenja uporabe hrane i/ili dodatnu izjavu ili upozorenje, u skladu s pravilima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1924/2006 i u skladu s mišljenjem Agencije.

(8)

Jedan od ciljeva Uredbe (EZ) br. 1924/2006 jest osigurati da zdravstvene tvrdnje budu istinite, jasne, pouzdane i korisne potrošaču te da se u tom smislu uzme u obzir tekst i prikaz tih tvrdnji. Stoga, ako tekst određene tvrdnje za potrošače ima isto značenje kao i tekst neke dopuštene zdravstvene tvrdnje jer upućuje na istu vezu između zdravlja i određene kategorije hrane, određene hrane ili njezina sastojka, potrebno je da se na tu tvrdnju primjenjuju isti uvjeti uporabe kao oni navedeni u Prilogu ovoj Uredbi.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Zdravstvena tvrdnja navedena u Prilogu ovoj Uredbi može se navoditi na hrani koja se stavlja na tržište Unije u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

2.   Zdravstvena tvrdnja iz stavka 1. uvrštava se na popis dopuštenih tvrdnji Unije kako je predviđeno člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 404, 30.12.2006., str. 9.

(2)  EFSA Journal 2013.; 11(7):3328.


PRILOG

ODOBRENA ZDRAVSTVENA TVRDNJA

Zahtjev – relevantne odredbe Uredbe (EZ) br. 1924/2006

Podnositelj zahtjeva – adresa

Hranjiva tvar, tvar, hrana ili kategorija hrane

Tvrdnja

Uvjeti uporabe tvrdnje

Uvjeti i/ili ograničenja uporabe hrane i/ili dodatna izjava ili upozorenje

Upućivanje na mišljenje EFSA-e

Članak 14. stavak 1. točka (a) – zdravstvena tvrdnja koja se odnosi na smanjenje rizika od bolesti

Rank Nutrition Ltd, Long Barn, Etchden Court, Bethersden, Kent TN26 3DP, Ujedinjena Kraljevina

Folna kiselina

Dodatnim unosom folne kiseline povećava se razina folata majke. Niska razina folata majke rizičan je faktor za razvoj oštećenja neuralne cijevi kod fetusa u razvoju.

Tvrdnja se može upotrijebiti samo za dodatke prehrani s dnevnom dozom od najmanje 400 μg folne kiseline.

Potrošačima je potrebno pružiti informaciju da su ciljana skupina žene u reproduktivnoj dobi te da se koristan učinak postiže dodatnim dnevnim unosom od najmanje 400 μg folne kiseline tijekom najmanje jednog mjeseca prije i tri mjeseca nakon začeća.

 

Q-2013-00265


Top