Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0305

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 305/2014 оd 25. ožujka 2014. o odobrenju propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi Tekst značajan za EGP

OJ L 90, 26.3.2014, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj

26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 305/2014

оd 25. ožujka 2014.

o odobrenju propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisuje se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Taj se zahtjev odnosi na odobrenje propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za sve vrste životinja koji se trebaju uvrstiti u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci”, funkcionalnu skupinu „dodaci silaži”. Zahtjevom su obuhvaćene i ostale uporabe istih tvari u vezi s kojima još nije donesena odluka. Dodatak je Provedbenom uredbom Komisije (EZ) br. 1222/2013 (2) odobren na deset godina za preživače, svinje i perad.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 16. studenoga 2011. (3) zaključila da propionska kiselina, natrijev propionat i amonijev propionat u predloženim uvjetima uporabe nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Zaključeno je i da navedene tvari poboljšavaju aerobnu stabilnost materijala koji se lako siliraju. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Potvrdila je i izvješće o metodama analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjena navedenih tvari pokazuje da su ispunjeni uvjeti za odobrenje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu tih tvari kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka hrani za životinje „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci silaži”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1222/2013 od 29. studenoga 2013. o odobrenju propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za preživače, svinje i perad (SL L 320, 30.11.2013., str. 16.).

(3)  EFSA Journal (2011.); 9(12):2446.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija tehnoloških dodataka. Funkcionalna skupina: dodaci silaži

1k280

Propionska kiselina

 

Sastav dodatka hrani

Propionska kiselina ≥ 99,5 %

 

Karakteristike aktivne tvari

Propionska kiselina ≥ 99,5 %

C3H6O2 CAS br.: 79-09-4

Nehlapljiv ostatak ≤ 0,01 % pri sušenju na 140 °C do konstantne mase

Aldehidi ≤ 0,1 % izraženi kao formaldehidi

Proizvedena kemijskom sintezom

 

Metoda analize  (1)

Kvantifikacija propionske kiseline kao ukupne propionske kiseline u dodatku hrani, premiksu, krmnoj smjesi: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti ionskog isključenja s indeksom refrakcije (HPLC-RI)

Sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi

1.

Istodobna je uporaba drugih organskih kiselina u najvećim dopuštenim dozama kontraindicirana.

2.

Dodatak se koristi u materijalima koji se lako siliraju (2).

3.

Istodobna uporaba s ostalim izvorima aktivne tvari ne smije prelaziti najveću odobrenu količinu.

4.

Radi sigurnosti, pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči, rukavice i zaštitnu odjeću.

15. travnja 2024.

1k281

Natrijev propionat

 

Sastav dodatka hrani

Natrijev propionat ≥ 98,5 %

 

Karakteristike aktivne tvari

Natrijev propionat ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

CAS br.: 137-40-6

Gubitak pri sušenju ≤ 4 % nakon dva sata sušenja na 105 °C

Tvar netopljiva u vodi ≤ 0,1 %

Proizvedena kemijskom sintezom

 

Metoda analize  (1)

Kvantifikacija natrijeva propionata u dodatku hrani:

1.

tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti ionskog isključenja s indeksom refrakcije (HPLC-RI) – za utvrđivanje ukupne količine propionata; i

2.

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) – za utvrđivanje ukupne količine natrija.

Kvantifikacija natrijeva propionata kao ukupne propionske kiseline u premiksu, krmnoj smjesi: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti ionskog isključenja s indeksom refrakcije (HPLC-RI)

Sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi

1.

Istodobna je uporaba drugih organskih kiselina u najvećim dopuštenim dozama kontraindicirana.

2.

Dodatak se koristi u materijalima koji se lako siliraju (2).

3.

Istodobna uporaba s ostalim izvorima aktivne tvari ne smije prelaziti najveću odobrenu količinu.

4.

Radi sigurnosti pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči, rukavice i zaštitnu odjeću.

15. travnja 2024.

1k284

Amonijev propionat

 

Sastav dodatka hrani za životinje

Pripravak amonijeva propionata ≥ 19,0 %, propionska kiselina ≤ 80,0 % i voda ≤ 30 %

 

Karakteristike aktivne tvari

Amonijev propionat: C3H9O2N

CAS br.: 17496-08-1

Proizvedena kemijskom sintezom

 

Metoda analize  (2)

Kvantifikacija amonijeva propionata u dodatku hrani:

1.

tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti ionskog isključenja s indeksom refrakcije (HPLC-RI) – za utvrđivanje ukupne količine propionata; i

2.

titracija sumporovom kiselinom i natrijevim hidroksidom za utvrđivanje amonijaka.

Kvantifikacija amonijeva propionata kao ukupne propionske kiseline u premiksu, krmnoj smjesi: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti ionskog isključenja s indeksom refrakcije (HPLC-RI)

Sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi

1.

Istodobna je uporaba drugih organskih kiselina u najvećim dopuštenim dozama kontraindicirana.

2.

Dodatak se koristi u materijalima koji se lako siliraju (2).

3.

Istodobna uporaba s ostalim izvorima aktivne tvari ne smije prelaziti najveću odobrenu količinu.

4.

Radi sigurnosti pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči, rukavice i zaštitnu odjeću.

15. travnja 2024.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topljivih ugljikohidrata u svježem materijalu (npr. cijela biljka kukuruza, ljulj, stoklasa ili pulpa šećerne repe). Uredba Komisije (EZ) br. 429/2008 (SL 133, 22.5.2008., str. 1.).


Top