Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0304

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 304/2014 оd 25. ožujka 2014. o odobrenju pripravaka Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 i Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste Tekst značajan za EGP

OJ L 90, 26.3.2014, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/304/oj

26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 304/2014

оd 25. ožujka 2014.

o odobrenju pripravaka Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 i Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisuje se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja. U članku 10. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 10. stavcima 1. do 4. utvrđuju se posebne odredbe za procjenu proizvodâ koji su se u Uniji koristili kao dodaci silaži na datum kada je Uredba postala primjenjiva.

(2)

U skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1831/2003, pripravci Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 i Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 uneseni su u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi koji pripadaju funkcionalnoj skupini dodataka silaži za sve životinjske vrste.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podneseni su zahtjevi za odobrenje tih pripravaka kao dodataka hrani za sve životinjske vrste, u kojima se traži da se ti dodaci uvrste u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnu skupinu „dodaci silaži”. Uz navedene zahtjeve priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojim je mišljenjima od 23. svibnja 2012. (2), 10. rujna 2013. (3) i 10. listopada 2013. (4) zaključila da dotični pripravci u predloženim uvjetima uporabe nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Agencija je zaključila i da pripravci Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 i Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 mogu poboljšati proizvodnju silaže. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Potvrdila je i izvješće o metodama analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjena navedenih pripravaka pokazuje da su ispunjeni uvjeti za odobrenje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu tih pripravaka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjivanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Pripravci navedeni u Prilogu, koji pripadaju kategoriji dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci silaži”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

Pripravci navedeni u Prilogu i hrana za životinje koja te pripravke sadržava, koji su proizvedeni i označeni prije 15. listopada 2014. u skladu s pravilima primjenjivima prije 15. travnja 2014. mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal (2012.); 10(6):2733.

(3)  EFSA Journal (2013.); 11(10):3363.

(4)  EFSA Journal (2013.); 11(10):3436.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/kg svježeg materijala

Kategorija tehnoloških dodataka. Funkcionalna skupina: dodaci silaži

1k20601

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Sastav dodatka hrani

Pripravak Enterococcus faecium

NCIMB 10415 koji sadržava najmanje 1 × 1010 CFU/g dodatka.

 

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Enterococcus faecium

NCIMB 10415.

 

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja uporabom žučnog eskulina azidnog agara (EN 15788).

Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 1 × 108 CFU/Kg svježeg materijala.

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju, preporučuje se upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči i rukavice.

15. travnja 2024.

1k20602

Enterococcus faecium

DSM 22502

 

Sastav dodatka hrani

Pripravak Enterococcus faecium

DSM 22502 koji sadržava najmanje 1 × 1011 CFU/g dodatka.

 

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Enterococcus faecium

DSM 22502.

 

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja uporabom žučnog eskulina azidnog agara (EN 15788).

Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

 

 

 

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 1 × 108 CFU/Kg svježeg materijala.

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju preporučuje se upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči i rukavice.

 

1k21009

Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237

 

Sastav dodatka hrani

Pripravak Pediococcus acidilactic

CNCM I-3237 koji sadržava najmanje 1 × 1010 CFU/g dodatka.

 

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237.

 

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15786).

Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 5 × 107 CFU/kg svježeg materijala.

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju, preporučuje se upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči i rukavice.

15. travnja 2024.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top