Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0302

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 302/2014 оd 25. ožujka 2014. o odobrenju pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896) kao dodatka hrani za piliće za tov i odbijenu prasad (nositelj odobrenja ROAL Oy) Tekst značajan za EGP

OJ L 90, 26.3.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/302/oj

26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 302/2014

оd 25. ožujka 2014.

o odobrenju pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896) kao dodatka hrani za piliće za tov i odbijenu prasad (nositelj odobrenja ROAL Oy)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisuje se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896). Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. te Uredbe.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896) kao dodatka hrani za piliće za tov i odbijenu prasad te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 9. listopada 2013. (2) zaključila da pod predloženim uvjetima uporabe pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896) nema štetan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Zaključila je i da dodatak znatno poboljšava obilježja životinja. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Potvrdila je i izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjena pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896) pokazuje da su ispunjeni uvjeti za odobrenje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu tog pripravka kako je naveden u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „tvari za poticanje probavljivosti”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal (2013.); 11(10):3432.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: tvari za poticanje probavljivosti

4a20

ROAL Oy

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6.

 

Sastav dodatka hrani

Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze proizveden od Trichoderma reesei (CBS 126896) s minimalnom aktivnošću od:

kruto stanje: endo-1,3(4)-beta-glukanaza 200 000 BU (1)/g,

tekući oblik: endo-1,3(4)-beta-glukanoza 400 000 BU/ml.

 

Karakteristike aktivne tvari

endo-1,3(4)-beta-glukanaza dobivena od Trichoderma reesei (CBS 126896)

 

Analitička metoda  (2)

Za kvantifikaciju aktivnosti endo-1,3(4)-beta-glukanaze: metoda spektroskopije (DNS) koja se temelji na kvantifikaciji oslobođenih šećera proizvedenih djelovanjem endo-1,3(4)-beta-glukanaze na beta glukanu ječma pri pH 4,8 i 50 °C.

Pilići za tov

20 000 BU

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri peletiranju.

2.

Za uporabu pri (odbijenoj) prasadi do približno 35 kg.

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, naočale i rukavice.

15. travnja 2024.

Prasad (odbijena)

10 000 BU


(1)  1 BU je količina enzima koja oslobađa 1 nanomol reducirajućih šećera (izraženi kao ekvivalenti glukoze) iz supstrata beta glukana ječma po sekundi pri 50 °C i pH 4,8.

(2)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top