Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1130(01)

Odluka Vijeća ministara Energetske zajednice D/2013/03/MC-EnC o produljenju trajanja Ugovora o Energetskoj zajednici

OJ L 320, 30.11.2013, p. 81–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1130/oj

30.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 320/81


ODLUKA VIJEĆA MINISTARA ENERGETSKE ZAJEDNICE

D/2013/03/MC-EnC

o produljenju trajanja Ugovora o Energetskoj zajednici

VIJEĆE MINISTARA ENERGETSKE ZAJEDNICE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Energetske zajednice (dalje u tekstu „Ugovor”), a posebno njegov članak 97.,

(1)

budući da je Ugovor potpisan 25. listopada 2005. i stupio na snagu 1. srpnja 2006.;

(2)

budući da je, u skladu s njegovim člankom 97., Ugovor sklopljen na razdoblje od 10 godina od dana stupanja na snagu te da je za njegovo produljenje potrebna odluka Vijeća ministara;

(3)

budući da je Energetska zajednica dokazala da je učinkovit okvir za regionalnu suradnju u području energetike;

(4)

budući da Energetska zajednica pozorno prati dostignuća energetske politike Europske unije te da je preuzela obveze koje traju nakon 2016.;

(5)

budući da su produljenje Ugovora otvoreno podržale institucije Europske unije (1), kao i stalna skupina na visokoj razini na svojim sastancima od 19. lipnja23. listopada 2013.;

DONOSI OVU ODLUKU:

Članak 1.

Produljenje trajanja Ugovora o Energetskoj zajednici

Trajanje ugovora produljuje se na razdoblje od 10 godina.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova odluka stupa na snagu nakon njezina donošenja.

Sastavljeno u Beogradu 24. listopada 2013.

Za Vijeće ministara

Z. MIHAJLOVIĆ


(1)  Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 7. Odluke 2006/500/EZ, 10.3.2011, COM(2011) 105 završna verzija; Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija o sigurnosti opskrbe energijom i međunarodnoj suradnji – Energetska politika EU-a: Povezivanje s partnerima izvan naših granica 7.9.2011, COM(2011) 539 završna verzija; Zaključci sastanka Vijeća Europske unije od 24. studenoga 2011. o jačanju vanjske dimenzije energetske politike EU-a.


Top