Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1227

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1227/2013 оd 29. studenoga 2013. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na zahtjeve za izvozne dozvole za određene mliječne proizvode namijenjene izvozu u Dominikansku Republiku u okviru kvote iz Uredbe (EZ) br. 1187/2009

OJ L 320, 30.11.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1227/oj

30.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 320/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1227/2013

оd 29. studenoga 2013.

o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na zahtjeve za izvozne dozvole za određene mliječne proizvode namijenjene izvozu u Dominikansku Republiku u okviru kvote iz Uredbe (EZ) br. 1187/2009

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 1187/2009 od 27. studenoga 2009. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu izvoznih dozvola i izvoznih subvencija za mlijeko i mliječne proizvode (2), a posebno njezin članak 31. stavak 3.,

budući da:

(1)

U poglavlju III. odjeljku 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009 utvrđen je postupak za dodjelu izvoznih dozvola za određene mliječne proizvode namijenjene izvozu u Dominikansku Republiku u okviru kvote otvorene za tu zemlju.

(2)

Pravilima iz tog odjeljka, kako je izmijenjen Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 990/2013 (3), subjektima se omogućuje da od 1. do 10. studenoga podnesu zahtjeve za izvozne dozvole ako u okviru kvote bude raspoloživih količina i nakon razdoblja podnošenja zahtjeva za dozvole kako je navedeno u članku 29. prvom stavku Uredbe (EZ) br. 1187/2009. Člankom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 990/2013 određeno je da za godinu kvote 2013./2014. ukupna preostala količina iznosi 9 018 tona.

(3)

Zahtjevima podnesenima od 1. do 10. studenoga 2013. za preostalo razdoblje tekuće godine kvote 2013./2014. obuhvaćene su količine manje od raspoloživih. Stoga je u skladu s člankom 31. stavkom 3. četvrtim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1187/2009 primjereno raspodijeliti preostalu količinu. Izdavanje izvoznih dozvola za tu preostalu količinu treba biti uvjetovano obavješćivanjem nadležnog tijela o dodatnoj količini koju je predmetni subjekt prihvatio i polaganjem sredstva osiguranja od strane zainteresiranih subjekata,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prihvaćaju se zahtjevi za izvozne dozvole podneseni od 1. do 10. studenoga 2013. za preostalo razdoblje tekuće godine kvote 2013./2014.

Količine obuhvaćene zahtjevima za izvozne dozvole iz prvog stavka za proizvode iz članka 27. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1187/2009 množe se s koeficijentom dodjele 73,918032.

Izvozne dozvole za količine koje premašuju količine za koje su podneseni zahtjevi i koje su dodijeljene u skladu s koeficijentom iz drugog stavka izdaju se nakon što ih subjekt prihvati u roku od tjedan dana od dana objave ove Uredbe i podložno polaganju odgovarajućeg sredstva osiguranja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 318, 4.12.2009., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 990/2013 od 15. listopada 2013. kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1187/2009 o izvozu mlijeka i mliječnih proizvoda u Sjedinjene Američke Države i Dominikansku Republiku (SL L 275, 16.10.2013., str. 3.).


Top