EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1064

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1064/2013 оd 30. listopada 2013. o utvrđivanju koeficijenata koji se primjenjuju na žitarice koje se izvoze u obliku Scotch whiskyja za razdoblje 2013./2014.

OJ L 289, 31.10.2013, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1064/oj

31.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/46


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1064/2013

оd 30. listopada 2013.

o utvrđivanju koeficijenata koji se primjenjuju na žitarice koje se izvoze u obliku Scotch whiskyja za razdoblje 2013./2014.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 1670/2006 od 10. studenoga 2006. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1784/2003 u pogledu utvrđivanja i dodjele prilagođenih subvencija u vezi sa žitaricama izvezenim u obliku određenih jakih alkoholnih pića (2), a posebno njezin članak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1670/2006 predviđa se da količine žitarica koje su prihvatljive za subvenciju jesu količine koje su stavljene pod kontrolu i destilirane, ponderirane koeficijentom koji se za svaku dotičnu državu članicu određuje na godišnjoj razini. Koeficijentom se iskazuje prosječan omjer između ukupnih izvezenih količina i ukupnih količina dotičnih jakih alkoholnih pića stavljenih u promet, na temelju trenda zabilježenog za te količine tijekom broja godina koji odgovara prosječnom razdoblju starenja dotičnog jakog alkoholnog pića.

(2)

Na temelju podataka koje je Ujedinjena Kraljevina dostavila za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. prosječno razdoblje starenja Scotch whiskyja je 2012. iznosilo sedam godina.

(3)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 745/2012 (3) bespredmetna je jer se odnosi na koeficijente primjenjive za godinu 2012./2013. Stoga je potrebno utvrditi koeficijente za razdoblje od 1. listopada 2013. do 30. rujna 2014.

(4)

Člankom 10. Protokola br. 3 uz Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru isključuje se dodjela subvencija za izvoz u Lihtenštajn, Island i Norvešku. Osim toga, Unija je s određenim trećim zemljama sklopila sporazume o ukidanju izvoznih subvencija. Stoga na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1670/2006 to treba uzeti u obzir pri izračunu koeficijenta za razdoblje 2013./2014.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu ovoj Uredbi utvrđuju se koeficijenti predviđeni člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1670/2006 koji se u razdoblju od 1. listopada 2013. do 30. rujna 2014. primjenjuju na žitarice koje se u Ujedinjenoj Kraljevini koriste za proizvodnju Scotch whiskyja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2013. do 30. rujna 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2013..

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 312, 11.11.2006., str. 33.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 745/2012 od 16. kolovoza 2012. o utvrđivanju koeficijenata koji se primjenjuju na žitarice koje se izvoze u obliku Scotch whiskyja za razdoblje 2012./2013. (SL L 219, 17.8.2012., str. 13.).


PRILOG

Koeficijenti koji se primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini

Razdoblje primjene

Koeficijent koji se primjenjuje

na ječam prerađen u slad koji se koristi za proizvodnju viskija od slada

na žitarice koje se koriste za proizvodnju viskija od žitarica

Od 1. listopada 2013. do 30. rujna 2014.

0,667

0,515


Top