Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9582

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades) (Tekst značajan za EGP)2019/C 382/11

PUB/2019/96

OJ C 382, 11.11.2019, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 382/28


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades)

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 382/11)

1.   

Komisija je 31. listopada 2019. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. („SGRE”, Španjolska), pod kontrolom poduzetnika Siemens AG (Njemačka),

Senvion GmbH („Senvion”, Njemačka) europsko poduzeće za servisiranje vjetroelektrana na kopnu i upravljanje svom pripadajućom imovinom te objektima poduzetnika Senvion za proizvodnju lopatica vjetroturbina u Vagosu (Portugal) i Oliveiri de Frades (Portugal), a njime trenutačno upravlja Ria Blades S.A., (zajedno „ciljna djelatnost poduzetnika Senvion”).

Poduzetnik SGRE stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad ciljnom djelatnosti poduzetnika Senvion.

Koncentracija se provodi kupnjom imovine i udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

SGRE je dobavljač rješenja u području energije vjetra, a njegove su djelatnosti podijeljene u tri poslovna segmenta: kopnene vjetroelektrane, vjetroelektrane na moru i s time povezane usluge, SGRE je osnovan u travnju 2017. spajanjem poduzetnika Siemens Wind Power i Gamesa Corporación Tecnológica,

ciljne djelatnosti poduzetnika Senvion velik su dio djelatnosti servisiranja vjetroelektrana na kopnu grupacije Senvion, sve IP i IT djelatnosti grupacije Senvion te proizvodnja lopatica vjetroturbina u Vagosu (Portugal) i Oliveiri de Frades (Portugal), čime trenutačno upravlja Ria Blades S.A., društvo kći grupacije Senvion; djelatnosti servisiranja vjetroelektrana na kopnu sastoje se od različitih usluga, primjerice redovito održavanje, praćenje na daljinu, izmjena rezervnih djelova te kontrola lopatica, ciljne djelatnosti poduzetnika Senvion ne obuhvaćaju proizvodnju vjetroturbina grupacije Senvion ni ostalu proizvodnju lopatica vjetroturbina (samo dva navedena objekta za proizvodnju lopatica).

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


Top