Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0304

Predmet C-304/18: Tužba podnesena 4. svibnja 2018. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

OJ C 221, 25.6.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806080491931562018/C 221/153042018CJC22120180625HR01HRINFO_JUDICIAL20180504131421

Predmet C-304/18: Tužba podnesena 4. svibnja 2018. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

Top

C2212018HR1310120180504HR0015131142

Tužba podnesena 4. svibnja 2018. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

(Predmet C-304/18)

2018/C 221/15Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung, F. Tomat, agenti)

Tuženik: Talijanska Republika

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Talijanska Republika time što je odbila staviti na raspolaganje vlastita tradicionalna sredstva u iznos od 2120309,50 eura u vezi s obavijesti o nenaplativosti IT(07)08-917, povrijedila obveze koje je dužna ispuniti na temelju članka 8. Odluke Vijeća 94/728/EZ Euratom ( 1 ), članka 8. Odluke Vijeća 2000/597/EZ Euratom ( 2 ), članka 8. Odluke Vijeća 2007/436/EZ Euratom ( 3 ) i članka 8. Odluke Vijeća 2014/335/EU ( 4 ) te članaka 6., 10., 11. i 17. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1552/1989 ( 5 ), članaka 6., 10., 11. i 17. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 ( 6 ) i članaka 6., 10., 12. i 13. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 609/2014 ( 7 );

Talijanskoj Republici naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Dokazima kojima raspolaže Komisija, koji se temelje na obavijestima i informacijama koje je dala Talijanska Republika tijekom predsudkog postupka, upućuje se na to da su u okviru operacije borbe protiv prijevara čiji je cilj bio borba protiv nezakonitog trgovanja stranim prerađenim duhanom tijekom 1997. talijanska tijela utvrdila predmetnu carinsku obvezu, iskazala je na posebnim računima te naknadno dužnika obavijestile o iznosu dugovanih carina. Budući da je predmetno dugovanje bilo iskazano na posebnim računima (računima B) i nije bilo osporeno, talijanska tijela trebala su ga pravodobno naplatiti što međutim nisu učinila. Talijanska tijela čekala su da se s time povezani kazneni postupci pokrenuti protiv dužnikâ dovrše prije pokretanja postupka naplate, a oni su bili pokrenuti otprilike 6 godina poslije nastanka i utvrđivanja duga.

Carine su vlastita sredstva Unije te ih se mora naplatiti od država članica i staviti na raspolaganje Komisiji. Obveza država članica da utvrde prava Unije na vlastita sredstva nastaje u trenutku kada se udovolji zahtjevima predviđenima carinskim propisima (određivanje iznosa carina koje proizlaze iz carinske obveze i identiteta carinskog obveznika).

Uredba o stavljanju na raspolaganje usto propisuje da države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da iznos utvrđenih prava bude stavljen na raspolaganje Komisiji. Države članice oslobađaju se obveze stavljanja na raspolaganje Komisiji iznosa koji su jednaki utvrđenim pravima samo kada se naplata ne može izvršiti zbog više sile ili kada proizlazi da postoji apsolutna nemogućnost naplate zbog razloga koji se ne mogu pripisati državama članicama. Ako država članica Komisiji ne stavi na raspolaganje iznos utvrđenih vlastitih sredstava, a da nije ispunjen jedan od uvjeta predviđenih Uredbom o stavljanju na raspolaganje, ta država članica povrjeđuje obveze koje je dužna ispuniti na temelju propisa Unije. Svako kašnjenje sa stavljanjem na raspolaganje vlastitih sredstava dovodi do toga da za odnosnu državu članicu nastaje obveza plaćanja zateznih kamata za svoje vrijeme kašnjenja.

Budući da su talijanska tijela u biti kasnila 6 godina sa pokretanjem postupaka naplate predmetnog duga i da se to kašnjenje može pripisati isključivo talijanskim tijelima, Talijanska Republika ne može tvrditi da je poduzela sve potrebne mjere kako bi osigurala da iznos utvrđenih prava bude stavljen na raspolaganje Komisiji. Talijanska tijela su uvijek odbijala staviti na raspolaganje Komisiji utvrđeni iznos.

Komisija stoga tvrdi da je u predmetnom slučaju Talijanska Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 8. Odluke o vlastitim sredstvima te članaka 6., 10., 11. i 17. (koji su postali članci 6., 10., 12. i 13.) Uredbe o stavljanju na raspolaganje.


( 1 ) 94/728/EZ, Euratom: Odluka Vijeća od 31. listopada 1994. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 293, str. 9.)

( 2 ) 2000/597/EZ, Euratom: Odluka Vijeća od 29. rujna 2000. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 253, str. 42.)

( 3 ) 2007/436/EZ, Euratom: Odluka Vijeća od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, str. 17.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1. svezak 15., str. 141.).

( 4 ) 2014/335/UE, Euratom: Odluka Vijeća od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske Unije (SL L 168, str. 105.)

( 5 ) Uredba (EEZ, Euratom) br. 1552/89 Vijeća od 29. svibnja 1989. o provedbi Odluke br. 88/376/EEZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (SL L 155, str. 1.)

( 6 ) Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke br. 94/728/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (SL L 130, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 1., str 12.)

( 7 ) Uredba Vijeća (UE, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinačeno) (SL L 168, str. 39.)

Top