EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0110(01)

Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije

C/2017/9156

OJ C 7, 10.1.2018, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 7/3


Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije

(2018/C 7/03)

U skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1) Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije (2) mijenjaju se kako slijedi:

Na stranici 125. napomena uz podbrojeve KN-a „2710 19 11 do 2710 19 29 srednja ulja” zamjenjuje se sljedećim tekstom:

2710 19 11 do 2710 19 29

srednja ulja

Vidjeti dodatnu napomenu 2 (c) uz ovo poglavlje.

Kerozin se upotrebljava za niz različitih potreba, primjerice kao gorivo za zrakoplovne motore ili za grijanje.

Kerozin je srednje ulje opsega destilacije u skladu s metodom EN ISO 3405 (ekvivalentno ASTM D 86 metodi) od 130 °C do 320 °C.

Slike priložene ovoj napomeni s objašnjenjima samo su indikativne prirode u odnosu na kromatograme jedne od kategorija proizvoda koji se razvrstavaju u svaki od tri predmetna podbroja.”

Na stranici 125. napomena uz podbroj „2710 19 21 gorivo za mlazne motore (‚jet’)” zamjenjuje se sljedećim tekstom:

2710 19 21

gorivo za mlazne motore (‚jet’)

U ovaj se podbroj razvrstava mlazno gorivo kerozinskog tipa. To mlazno gorivo zadovoljava odredbe dodatne napomene 2 (c) uz ovo poglavlje.

Plinsko-kromatografski profil mlaznog goriva kerozinskog tipa, na primjer najčešće korištenog mlaznog goriva A-1, karakterističan je za ulje dobiveno destilacijom sirove nafte te drugim petrokemijskim postupcima. Dužina niza alkana varira između otprilike 10 i 18 ugljikovih atoma. Volumni udio aromatskih spojeva može biti do 25 %. Njegova točka zapaljenja u pravilu je iznad 38 °C, u skladu s metodom ISO 13736. Točka smrzavanja obično nije viša od –40 °C.

Mlazno gorivo može sadržavati sljedeće aditive: antioksidanse, inhibitore korozije, inhibitore smrzavanja, boje za obilježavanje.

PLINSKO-KROMATOGRAFSKI PROFIL MLAZNOG GORIVA TIPA A-1 (KEROZIN) SimDis ASTM D 2887 prošireno (ekvivalentno ISO 3924 metodi)

Image

Image

Na stranici 127. napomena uz podbroj „2710 19 25 ostalo” zamjenjuje se sljedećim tekstom:

2710 19 25

ostalo

U ovaj se podbroj razvrstava kerozin, osim mlaznog goriva. Kerozin iz ovog podbroja u skladu je s odredbama dodatne napomene 2 (c) uz ovo poglavlje.

Plinsko-kromatografski profil „ostalog” kerozina karakterističan je za ulje dobiveno destilacijom sirove nafte.

U ovaj se podbroj također razvrstavaju:

ulja koja se upotrebljavaju u svjetiljkama, s niskim sadržajem aromatskih spojeva i olefina radi sprječavanja stvaranja čađe tijekom izgaranja;

ulja s uskim opsegom destilacije, s plinsko-kromatografskim profilom koji se sastoji samo od dijelića slike plinske kromatografije nastavku.

U nekim su slučajevima prisutni kemijski markeri.

Ovaj podbroj ne uključuje mješavine kerozina s drugim mineralnim uljima ili organskim otapalima.

PLINSKO-KROMATOGRAFSKI PROFIL KEROZINA OSIM MLAZNOG GORIVA (JET) SimDis ASTM D 2887 prošireno (ekvivalentno ISO 3924 metodi)

Image

Image

Na stranici 129. napomena uz podbroj „2710 19 29 ostalo” zamjenjuje se sljedećim tekstom:

2710 19 29

ostalo

U ovaj se podbroj razvrstavaju srednja ulja osim kerozina iz podbrojeva 2710 19 21 i 2710 19 25. Ulja iz ovog podbroja u skladu su s odredbama dodatne napomene 2 (c) uz ovo poglavlje.

Obično se proizvodi iz tog podbroja dobivaju jednim ili više kemijsko-fizikalnih procesa kojim se može znatno izmijeniti njihov kemijski sastav kako bi ih se učinilo prikladnima za određene oblike industrijskih primjena. U određenim slučajevima izmjene u molekularnoj strukturi tih proizvoda moguće je otkriti primjenom plinske kromatografije ili ispitivanja SimDis, a za druge je vrste proizvoda potrebno preciznije određivanje (npr. plinskom kromatografijom – masenom spektrometrijom).

Primjer SimDis profila takvih ulja jest profil n-parafina prikazan u nastavku:

PLINSKO-KROMATOGRAFSKI PROFIL N-PARAFINA SimDis ASTM D 2887 prošireno (ekvivalentno ISO 3924 metodi)

Image

Image

Još jedan primjer proizvoda iz tog podbroja su proizvodi dobiveni postupkom koji se sastoji od više koraka, a koji uključuje:

ekstrakciju linearnih parafina;

hidrogenizaciju ostataka preostalih nakon ekstrakcije parafina;

frakcioniranje s pomoću destilacije hidrogeniziranih ostataka preostalih nakon ekstrakcije parafina u proizvodima koji sadržavaju frakcije ugljika s manjim brojem atoma ugljika.

Ti se proizvodi sastoje od zasićenih ugljikovodika, većinom razgranatih i cikličkih, pri čemu je udio aromatskih spojeva znatno manji od 1 %. Primjer SimDis profila za tu vrstu proizvoda prikazan je u nastavku:

ASTM D 2887 prošireno (ekvivalentno ISO 3924 metodi)

Vrelište (°C)

Image

SIMDIS ASTM D 2887 prošireno, korelacija s ASTM D 86

Ostatak

Vrelište

Ostatak

Vrelište

Ostatak

Vrelište

Ostatak

Vrelište

Maseni udio %

°C

Maseni udio %

°C

Maseni udio %

°C

Maseni udio %

°C

Početno vrelište

234,2

30,0

241,1

70,0

246,5

Konačno vrelište

255,9

5,0

240,0

40,0

242,2

80,0

247,0

 

 

10,0

240,9

50,0

243,4

90,0

250,8

 

 

20,0

241,0

60,0

243,8

95,0

254,5

 

 

Primjenom tehnike plinske kromatografije – masene spektrometrije moguće je ostvariti profil poput primjera prikazanog u nastavku:

 

x-os: vrijeme (u minutama)

 

y-os: relativna brojnost

Image

Totalni ionski kromatogram primjenom PK-MS

Ovaj je profil dobiven pri sljedećim eksperimentalnim uvjetima:

Stupac

Zebron ZB5-MS (ili slično)

Duljina stupca

30 m

Unutarnji promjer

0,25 mm

Debljina filma

0,25 μm

Raspon mase

35 – 600

Izvor iona

250 °C

Početno vrijeme

3 min.

Omjer razdiobe

1:60

Temperatura ubrizgivača

250 °C

Volumen injektiranja

1 μL

Prijenosni vod

275 °C

Temperaturni program:

 

Početna temperatura

40 °C

Početno vrijeme

3 min.

Prirast 1

2,5 °C/min do 270 °C

Završno vrijeme

10 min.

Taj profil prikazuje sljedeću distribuciju:

FRAKCIJE UGLJIKA

 

C10

C11

C12

C13

C14

Ukupno

n-parafini

0,1

0,6

4,8

1

0

6,5

Monometilni parafini

0

1,5

14,2

15,7

1,8

33,2

Ostali izo-parafini

0

0,9

10,6

20,1

0,6

32,2

Ciklo-parafini

0

1,2

6,1

16,3

0,3

24,0

Dekalin

0,2

2

1,4

0,6

0

4,2

Ukupno

0,3

6,2

37,1

53,7

2,7

100


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(2)  SL C 76, 4.3.2015., str. 1.


Top