Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0053

Predmet T-53/17: Tužba podnesena 27. siječnja 2017. – Austrian Power Grid protiv ACER-a

OJ C 95, 27.3.2017, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 95/21


Tužba podnesena 27. siječnja 2017. – Austrian Power Grid protiv ACER-a

(Predmet T-53/17)

(2017/C 095/30)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Austrian Power Grid AG (Beč, Austrija) (zastupnici: H. Kristoferitsch i S. Huber, odvjetnici)

Tuženik: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi sljedeće dijelove odluke Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) br. 06/2016 od 17. studenoga 2016. o prijedlogu operatora prijenosnog sustava za električnu energiju za određivanje regija za proračun kapaciteta:

članak 1. odluke u vezi s

Prilogom I., člankom 1. stavkom 1. točkom (c);

riječi „također” i dijelom teksta koji glasi „radi dodjele kapaciteta na obuhvaćenim granicama zona trgovanja sve dok su ispunjeni zahtjevi opisani u članku 5. stavku 3. ovog dokumenta” u Prilogu I., članku 2. stavku 2. točki (e);

Prilogom I., člankom 5. stavkom 1. točkom (s);

Prilogom I., člankom 5. stavkom 3.;

Prilogom I., kartom br. 3;

člankom 2. odluke;

Prilogom IV.;

Prilogom V.;

ACER-u naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na ACER-ovoj nenadležnosti za uvođenje novih granica zona trgovanja i dodjele kapaciteta.

Tužitelj tvrdi da ACER nije nadležan za uvođenje novih granica zona trgovanja ili dodjele kapaciteta u postupku za određivanje regije za proračun kapaciteta („CCR”), kako se to navodi u članku 15. Uredbe (EU) 2015/1222 (1), odnosno u odluci na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 713/2009 (2). Tužitelj također tvrdi da napomena iz članka 2. sporne odluke (koja je sama po sebi nezakonita i pobija se u ovom postupku), prema kojoj je moguće preispitivanje te odluke, ne može nadomjestiti nepostojanje nadležnosti.

2.

Drugi tužbeni razlog, prema kojem pobijana odluka krši uredbe (EZ) br. 714/2009 i (EU) 2015/1222 u nekoliko elemenata.

Tužitelj tvrdi da je ACER pogrešno primijenio pravnu definiciju zagušenja i da spojni vod DE-AT nije zagušen pa zato i ne može biti predmet dodjele kapaciteta.

Tužitelj nadalje tvrdi da je dijeljenje zajedničkog tržišta električne energije Njemačke i Austrije u postupnosti suprotno zadanim ciljevima Uredbe (EZ) br. 714/2009 (3) i krši načelo prema kojem se unutarnja zagušenja ne smiju prenijeti na državne granice.

Tužitelj na kraju ističe da je odluka činjenično netočna i da pogrešno primjenjuje zakonske kriterije za stvaranje nove granice zone trgovanja, osobito zbog toga što granica DE-AT nije strukturno zagušena, ACER ne uzima u obzir alternativne granice zone trgovanja, na raspolaganju su stajale manje invazivne tehničke mjere, pobijana odluka ne uzima u obzir budući razvoj događaja, odluka krši odredbu da će zone trgovanja biti stalne i ACER pogrešno ocjenjuje narav kružnih protoka.

3.

Treći tužbeni razlog, prema kojem pobijana odluka krši primarno pravo Europske unije.

Tužitelj tvrdi da pobijana odluka krši načelo proporcionalnosti jer manje ograničavajuće, ali jednako prikladne mjere nisu bile uzete u obzir i nisu donesene.

Tužitelj nadalje navodi da pobijana odluka krši temeljne slobode jer umjetnim razdvajanjem zajedničkog austrijsko-njemačkog tržišta električne energije nastaje količinsko ograničenje trgovine električnom energijom između obiju država članica. U tom pogledu, tužitelj tvrdi da pobijana odluka krši slobodu kretanja robe zajamčenu člancima 34. i 35. UFEU-a. Tužitelj također tvrdi da ograničenja kapaciteta prijenosa do kojih dolazi zbog uvođenja granice zone trgovanja i mehanizma dodjele kapaciteta neopravdano nameću ograničenja tužiteljevoj slobodi pružanja usluga (članak 56. UFEU-a).

Na kraju, tužitelj ističe da pobijana odluka krši pravo tržišnog natjecanja Unije, s obzirom na to da je razdvajanje zajedničkog njemačko-austrijskog tržišta električne energije, uvođenjem zone trgovanja i mehanizma proračuna kapaciteta (CAM), zapravo podjela tržišta suprotna članku 101. UFEU-a.

4.

Četvrti tužbeni razlog, prema koje me je ACER donošenjem odluke počinio nekoliko postupovnih povreda.

S tim u vezi, tužitelj tvrdi da je ACER, zbog toga što je pogrešno utemeljio svoju odluku na članku 15. Uredbe (EU) 2015/1222, proveo pogrešan postupak za stvaranje novih granica zona trgovanja i za uvođenje CAM-ova.

Tužitelj nadalje tvrdi da se sa zahtjevom austrijskog regulatora, E-Control, kojim je zatražio da se izmijeni nacrt regija za proračun kapaciteta svih operatora prijenosnog sustava (All TSOs CCR Draft) nije postupalo u skladu s postupkom predviđenim člankom 9. stavkom 12. Uredbe (EU) 2015/1222.

Tužitelj također tvrdi da je ACER prekoračio svoju nadležnost kada je utvrdio da neobvezujuće mišljenje 09/2015 iz rujna 2015. ima obvezujući učinak. Isto tako, tužitelj tvrdi da je počinjena bitna povreda njegovih postupovnih prava, s obzirom na to da mišljenje koje je proglašeno obvezujućim nije bilo predmet postupka savjetovanja.

Tužitelj u nastavku navodi da u ACER-ovu pripremnom spisu za donošenje pobijane odluke nedostaju tehničke studije, analize i dubinske procjene. Tužitelj tvrdi da mu je Agencija pružila vrlo nepotpune informacije, zbog čega je povrijedila tužiteljevo pravo na potpun pristup spisu predmeta u skladu s člankom 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, ili pak da Agencija uopće nije pripremila i/ili nije upotrijebila tehničko stručno mišljenje i analize kako bi donijela pobijanu odluku na činjenično potkrijepljenom temelju (što bi također bila bitna povreda postupka).

Na kraju, tužitelj tvrdi da se pobijana odluka temelji na činjenicama koje nisu dovoljno razjašnjene jer je Agencija konkretno – ali ne samo to – propustila navesti primjedbe u pogledu toga gdje postoji strukturalno zagušenje na području zajedničkog njemačko-austrijskog tržišta i gdje bi se time moglo najučinkovitije upravljati; u kojem opsegu kružni protoci nastaju i utječu na njemačko-austrijsku granicu; koji učinak imaju trenutačne i predstojeće mjere u vezi s proširenjem mreže i poboljšanjem sigurnosti mreže; koliko električne energije koja preko drugih država članica ulazi u Austriju nastavlja teći odande u Njemačku.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi obveze obrazlaganja.


(1)  Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (SL L 197, str. 24.)

(2)  Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (SL L 211, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 1., str. 253.)

(3)  Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 (SL L 211, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 4., str. 8.)


Top