Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AE5038

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi interoperabilnog sustava ePoziv (eCall) u cijeloj Europskoj uniji“ COM(2013) 315 final — 2013/0166 (COD) i o „prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća koji se odnosi na zahtjeve za homologaciju za uvođenje sustava ePoziv u vozila te izmjena Direktive 2007/47/EZ“ COM(2013) 316 final — 2013/0165 (COD)

OJ C 341, 21.11.2013, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 341/47


Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi interoperabilnog sustava ePoziv (eCall) u cijeloj Europskoj uniji“

COM(2013) 315 final — 2013/0166 (COD)

i o „prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća koji se odnosi na zahtjeve za homologaciju za uvođenje sustava ePoziv u vozila te izmjena Direktive 2007/47/EZ“

COM(2013) 316 final — 2013/0165 (COD)

2013/C 341/11

Glavni izvjestitelj: Thomas McDONOGH

Dana 1. srpnja, odnosno 5. srpnja 2013., sukladno članku 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Europski parlament i Vijeće odlučili su savjetovati se s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o

Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju interoperabilnog sustava ePoziv (eCall) u cijeloj Europskoj uniji

COM(2013) 315 final — 2013/0166 (COD).

Dana 27. lipnja, odnosno 1. srpnja 2013., sukladno članku 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Vijeće i Europski parlament odlučili su se savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o sljedećem dokumentu:

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća koji se odnosi na zahtjeve za homologaciju za uvođenje sustava ePoziv u vozila te izmjena Direktive 2007/47/EZ

COM(2013) 316 final — 2013/0165 (COD).

S obzirom na hitnu prirodu posla, Europski gospodarski i socijalni odbor imenovao je g. McDonogha glavnim izvjestiteljem na svom 492. plenarnom zasjedanju koje je održano 18. i 19. rujna 2013. (sjednica od 19. rujna) i usvojio sljedeće mišljenje s 141 glasa za i 1 suzdržanim.

1.   Zaključci i preporuke

1.1

Odbor navodi da je 2012. godine na europskim cestama 28 000 osoba izgubilo živote te da ih je 1,5 milijuna ozlijeđeno. Odbor čvrsto vjeruje da je smanjenje nesreća na cestama od iznimne važnosti za društvo te podržava ambiciozan cilj Komisije da u razdoblju od 2011. do 2020. godine umanji broj nesreća iz 2010. godine na pola.

1.2

Odbor pozdravlja predloženu Odluku i Uredbu Komisije o uvođenju sustava ePoziv kako bi se osiguralo opremanje svih novih modela putničkih vozila i profesionalnih vozila lake kategorije uređajem za elektronički poziv na br. 112 od listopada 2015. godine nadalje, te stvaranje potrebne infrastrukture za odgovarajući prijam i postupanje s ePozivima u pozivnim centrima za hitne situacije (Pozivni centri za javnu sigurnost) osiguravajući usklađenost, interoperabilnost i kontinuitet usluge ePoziv u cijeloj Europskoj uniji.

1.3

EGSO se slaže sa zaključcima ocjene učinka sustava ePoziv u kojima stoji da je obavezno uvođenje sustava ePoziv bio jedini način da građani Unije od njega imaju koristi. Odbor je u brojnim mišljenjima Komisiji dao do znanja da dobrovoljan pristup neće imati uspjeha.

1.4

EGSO navodi da će se prijedlog primjenjivati samo na nove modele vozila registrirane od 1. listopada 2015. nadalje te da će se postojeći modeli moći i dalje proizvoditi i prodavati bez sustava ePoziv i nakon tog datuma. Iako sagledava moguće financijske troškove za proizvođače motornih vozila, Odbor ih poziva da što prije ugrade tehnologiju za ePoziv i u već postojeće modele vozila koji će se proizvoditi nakon listopada 2015. godine.

1.5

Odbor primjećuje da u prijedloge nisu uključene odredbe o tehnologiji za ePoziv za motocikle ni vozila na dva kotača s pogonom. Kako su vozači i putnici tih tipova vozila u većoj opasnosti od smrti i ozljeda EGSO poziva proizvođače i države članice da u sustav ePoziv uključe i vozila na dva kotača s pogonom što je moguće prije.

1.6

Odbor ponovno poziva Komisiju da što prije podnese prijedloge za izričito poboljšanje aktivne i pasivne sigurnosti vozila s pogonom na dva kotača.

1.7

EGSO izražava zadovoljstvo zbog uspjeha uspostavljanja tijela za sigurnost u cestovnom prometu u brojnim državama članicama koja će pružati uvid u postupak provođenja nacionalne strategije za sigurnost u cestovnom prometu, davati savjete u području politike za sigurnost u cestovnom prometu i promicati najbolje prakse sigurnosti u cestovnom prometu. Odbor smatra da je potrebno uspostavljanje Europske agencije za sigurnost u cestovnom prometu koja bi pomogla pri usklađivanju sigurnosti u cestovnom prometu diljem EU-a te vodila provođenje sigurnosnih pravila kao i usluge ePoziv. U radu ovog tijela sudjelovali bi stručnjaci za sigurnost na cestama koje bi imenovale države članice.

1.8

Odbor skreće pozornost Komisije na svoja prijašnja mišljenja u kojima se raspravljalo o sigurnosti u cestovnom prometu te u kojima je izražena potreba za obaveznim uvođenjem sustava ePoziv (1).

2.   Kratki sadržaj mišljenja

2.1   ePoziv

ePoziv je tehnologija čija je svrha da se u slučaju nesreće automatski, ili po potrebi ručno, uputi hitan poziv iz vozila na broj 112 za hitne intervencije diljem EU-a. U slučaju ozbiljne nesreće sustav ePoziv automatski bira europski jedinstveni hitni broj 112. Sustav centrima za hitne situacije javlja točno mjesto nesreće čak i ako je vozač bez svijesti ili u nemogućnosti da uputi poziv. Komisija je 2011. godine usvojila Preporuku 2011/750/EZ u kojoj stoji da operateri mobilne telefonije trebaju osigurati sposobnost svoje mreže da prenese ePoziv.

2.2   Samo 0.7 % vozila unutar EU-a trenutno je opremljeno privatnim sustavima za ePoziv, a ta brojka jedva da raste. Ovi privatni sistemi Europskoj uniji ne nude interoperabilnost niti kontinuitet.

2.3   Nacrt Uredbe

Nacrtom uredbe želi se odrediti uvjete za homologaciju tehnologije za ePoziv te naložiti njezino obavezno ugrađivanje u nove modele putničkih automobila i gospodarskih vozila lake kategorije od listopada 2015. godine nadalje. Prijedlog iznosi obaveze proizvođača i država članica, uvjete privatnosti i zaštite podataka korisnika, vozila na koja se taj prijedlog odnosi te datum primjene.

2.4   Nacrt odluke

Nacrtom odluke želi se osigurati da u slučaju nesreće svi pozivni centri za hitne intervencije (Pozivni centri za javnu sigurnost) obavezno rješavaju pozive u trenutku njihove aktivacije, bilo automatskim putem ili ručno. Komisija želi osigurati da se u Europskoj uniji do 1. listopada 2015. godine uspostavi usluga ePoziv odnosno da se pozivi šalju, prenose i da se na njih odgovara.

2.5   Odredbe uredbe:

U predloženoj uredbi uspostavljeni su među ostalim i ovi pravni zahtjevi:

2.5.1

Proizvođači putničkih automobila i vozila lake kategorije moraju osigurati da od listopada 2015. godine novi modeli vozila budu proizvedeni i opremljeni u skladu s odobrenim sustavom ePoziv.

2.5.2

Države članice trebaju osigurati da od 1. listopada 2015. godine novi modeli vozila koji su uključeni u Uredbu dobiju homologaciju EZ-a za cijelo vozilo.

2.5.3

Prije izdavanja certifikata o homologaciji, tijela za homologaciju moraju osigurati da su vozila u skladu s propisanim standardima.

2.5.4

Proizvođači moraju jamčiti da vozila opremljena tehnologijom ePoziv neće biti moguće neprestano pratiti.

2.5.5

Potreban je dovoljan broj mehanizama protiv nadzora, a korisnike treba informirati o načinu na koji će se postupati s podacima koje sustav koristi.

2.5.6

Komisija se ovlašćuje za usvajanje delegiranih akata u svrhu uspostavljanja tehničkih potreba za sustave u vozilu, određivanja uvjeta u odnosu na privatnost korisnika i na temelju analize troškova i koristi, izuzimanja određenih kategorija putničkih automobila i gospodarskih vozila lake kategorije.

3.   Opće napomene

3.1

Odbor navodi da je 2012. godine na europskim cestama 28 000 osoba izgubilo živote, a da ih je 1,5 milijuna ozlijeđeno. U trenutku nesreće kada se uputi poziv centrima za hitne intervencije svaka minuta je bitna kako bi se spasili životi i umanjila ozbiljnost ozljeda. Međutim, ozlijeđene osobe nisu uvijek u fizičkoj mogućnosti da upute poziv centrima za hitne situacije.

3.2

Tehnologija za ePoziv rješava ovaj problem na način da odmah upozorava centre za hitne intervencije čak i ako je vozač bez svijesti ili na drugi način u nemogućnosti da uputi poziv. EGSO također navodi da se od tehnologije za ePoziv očekuje da će za 40 % na gradskim područjima i za 50 % na ruralnim područjima ubrzati dolazak timova hitne pomoći, te da će nakon početka široke uporabe spasiti više stotina života svake godine u Europi, umanjujući ozbiljnost ozljeda i trauma u desetcima tisuća slučajeva.

3.3

Brojne države članice uspostavile su tijela za sigurnost u cestovnom prometu uz nadzor na nacionalnoj razini kako bi ocijenila strategiju za sigurnost u cestovnom prometu te savjetovala svoje vlade o prioritetnim akcijama. Europska agencija za sigurnost u cestovnom prometu koja bi imala jasan nadzor nad svim područjima sigurnosti u cestovnom prometu EU-a (infrastruktura, vozila i cestovni korisnici) mogla bi poboljšati provođenje usklađene strategije EU-a za sigurnost u cestovnom prometu. Takva bi agencija mogla imati određene zadatke u vezi s određivanjem, specifikacijom, utvrđivanjem i promicanjem najboljih praksi kao i s poboljšanjem prekogranične razmjene informacija i suradnje.

4.   Posebne napomene

4.1

Prijedlog se odnosi samo na zahtjev za homologaciju novih putničkih automobila i gospodarskih vozila lake kategorije te neće nametati zahtjev da se tehnologija za ePoziv prilagodi za vozila koja još nisu registrirana, što znači da se već postojeći modeli tih vozila mogu nastaviti proizvoditi i prodavati bez sustava ePoziv. Odbor napominje da se zbog ove politike usluge ePoziv neće u potpunosti koristiti ni do 2033. godine. Iako razumije potrebu za sagledavanjem mogućih financijskih troškova i problema u dizajnu s kojima se proizvođači motornih vozila mogu suočiti, Odbor bi želio da oni što prije ugrade tehnologiju ePoziv i u već postojeće modele vozila koji će se proizvoditi nakon listopada 2015. godine.

4.2

Uredba o zahtjevima za homologaciju EZ-a za uvođenje sustava ePoziv u vozila neće se primjenjivati na vozila s pogonom na dva kotača (motocikle, itd.). Opasnost od ozbiljnih ozljeda za vozače vozila na dva kotača s pogonom veća je za 18 do 20 puta nego za vozače automobila. Potrebna je posebna pažnja kako bi se riješili problemi sigurnosti u cestovnom prometu za ovu visokorizičnu kategoriju. Uz uvođenje tehnologije za ePoziv prijeko su potrebni i prijedlozi za poboljšanje aktivne i pasivne sigurnosti vozila na dva kotača s pogonom.

U Bruxellesu, 19. rujna 2013.

Predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Henri MALOSSE


(1)  SL C 80, 30.3.2004, str. 77, SL C 168, 20.7.2007, str. 71, SL C 77, 31.3.2009, str. 70, SL C 48, 15.2.2011, str. 27 i SL C 132, 3.5.2011, str. 94.


Top