Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/207A/01

Obavijest o otvorenom natječaju — EPSO/AD/284/14 – Pismeni prevoditelji za njemački jezik (DE) — EPSO/AD/285/14 – Pismeni prevoditelji za grčki jezik (EL) — EPSO/AD/286/14 – Pismeni prevoditelji za španjolski jezik (ES) — EPSO/AD/287/14 – Pismeni prevoditelji za švedski jezik (SV)

OJ C 207A , 3.7.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

CA 207/1


OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU

EPSO/AD/284/14 – PISMENI PREVODITELJI ZA NJEMAČKI JEZIK (DE)

EPSO/AD/285/14 – PISMENI PREVODITELJI ZA GRČKI JEZIK (EL)

EPSO/AD/286/14 – PISMENI PREVODITELJI ZA ŠPANJOLSKI JEZIK (ES)

EPSO/AD/287/14 – PISMENI PREVODITELJI ZA ŠVEDSKI JEZIK (SV)

2014/C 207 A/01

 

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira otvorene natječaje temeljene na testovima u svrhu dobivanja popisa uspješnih kandidata na temelju kojeg institucije zapošljavaju pismene prevoditelje (1) (AD 5).

Prema rezultatima navedenih natječaja sastavljaju se popisi uspješnih kandidata na temelju kojih se popunjavaju slobodna radna mjesta dužnosnika u institucijama Europske unije.

Prije podnošenja prijave kandidati moraju pažljivo pročitati Opća pravila primjenjiva na otvorene natječaje objavljena u Službenom listu Europske unije C 60 A od 1. ožujka 2014. i na internetskoj stranici EPSO-a.

Taj dokument sastavni je dio ove obavijesti i njime se pobliže objašnjavaju pravila koja se odnose na natječajni postupak te postupak prijave.

SADRŽAJ

I.

OPĆE INFORMACIJE

II.

OPIS RADNOG MJESTA

III.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

IV.

PRISTUPNI TESTOVI

V.

TESTOVI PISMENOG PREVOĐENJA

VI.

CENTAR ZA PROCJENU KANDIDATA

VII.

POPISI USPJEŠNIH KANDIDATA

VIII.

KAKO SE PRIJAVITI?

I.   OPĆE INFORMACIJE

1.

Traženi broj uspješnih kandidata

 

Opcija 1

Opcija 2

EPSO/AD/284/14 – DE

41

16

EPSO/AD/285/14 – EL

46

9

EPSO/AD/286/14 – ES

44

4

EPSO/AD/287/14 – SV

21

13

2.

Napomene

Svaki od tih natječaja sadržava dvije opcije. Kandidati se mogu prijaviti na samo jedan natječaj i samo jednu opciju.

Kandidati odabiru željeni natječaj u trenutku podnošenja elektroničke prijave. Nakon što prijavu odobre i potvrde elektroničkim putem, svoj izbor više ne mogu mijenjati.

Ti su natječaji namijenjeni kandidatima koji se i u pisanom i u usmenom izražavanju savršeno služe  (2) jezikom za koji se natječaj organizira (na razini materinjeg jezika ili jednakovrijednoj razini) te koji posjeduju temeljito znanje prvog i drugog izvornog jezika. Kandidatima koji ne posjeduju tu razinu znanja preporučujemo da se ne prijavljuju.

II.   OPIS RADNOG MJESTA

Razred AD 5 početni je razred za karijeru administratora u europskim institucijama, bilo lingvista bilo administratora drugog profila.

Posao je administratora lingvista (prevoditelj) doprinositi ispunjenju misije institucije ili tijela za koje radi jamčeći visoku kvalitetu prevedenih dokumenata u propisanim rokovima te pružajući jezične savjete.

Posao administratora lingvista (prevoditelj) uključuje prevođenje s najmanje dva izvorna jezika na svoj glavni jezik te reviziju i istraživanje termina. Često složena tematska područja uglavnom su političke, pravne, ekonomske, financijske, znanstvene i tehničke naravi te obuhvaćaju sva područja djelovanja Europske unije. Obavljanje tog posla zahtijeva intenzivnu upotrebu posebnih informacijskih i drugih uredskih alata.

III.   UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Na posljednji dan roka za podnošenje elektroničke prijave kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

1.

Opći uvjeti

a)

državljanstvo države članice Europske unije

b)

uživanje svih građanskih prava

c)

ispunjenje svih zakonskih obveza u pogledu vojne službe

d)

ispunjenje uvjeta kojima se dokazuje primjerenost osobnosti za obavljanje predmetnih dužnosti

2.

Posebni uvjeti

2.1.

Akademske kvalifikacije

Kandidat posjeduje razinu obrazovanja koja odgovara završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine, za što mu je dodijeljena diploma.

2.2.

Profesionalno iskustvo

Profesionalno iskustvo nije potrebno.

2.3.

Znanje jezikâ

OPCIJA 1

 

Jezik 1

glavni jezik

savršeno znanje jezika natječaja

Jezik 2

prvi izvorni jezik (obvezatno različit od jezika 1)

temeljito znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika

Jezik 3

drugi izvorni jezik (obvezatno različit od jezika 1 i jezika 2)

temeljito znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika

OPCIJA 2

 

Jezik 1

glavni jezik

savršeno znanje jezika natječaja

Jezik 2

prvi izvorni jezik (obvezatno različit od jezika 1)

temeljito znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika

Jezik 3

drugi izvorni jezik (obvezatno različit od jezika 1 i od engleskog, francuskog i njemačkog jezika)

temeljito znanje jednog od službenih jezika Europske unije

 

U skladu s presudom Suda Europske unije (Veliko vijeće) u predmetu C-566/10 P, Talijanska Republika protiv Komisije, institucije EU-a žele, u okviru ovog natječaja, obrazložiti ograničenje izbora drugog jezika na ograničen broj službenih jezika EU-a.

 

Kandidati se stoga obavješćuju da je odluka o mogućnostima odabira drugog jezika u predmetnom natječaju donesena u interesu službe jer novi zaposlenici moraju biti sposobni odmah početi raditi i učinkovito komunicirati u svakodnevnom radu. U suprotnom bi učinkovito funkcioniranje institucija bilo ozbiljno ugroženo.

 

U skladu s dugogodišnjom praksom institucija Unije povezanom s upotrebom jezika u internoj komunikaciji te uzimajući u obzir potrebe službi u smislu vanjske komunikacije i obrade dokumenata, najčešće se upotrebljavaju engleski, francuski i njemački jezik. Osim toga, engleski, francuski i njemački jezik najrašireniji su strani jezici u Europskoj uniji i strani jezici koji se najčešće uče. Ta činjenica potvrđuje trenutačne obrazovne i profesionalne standarde prema kojima se od kandidata za zapošljavanje na radna mjesta u institucijama Europske unije očekuje da vladaju najmanje jednim od tih jezika. Stoga, u nastojanju da se interesi službe usklade sa sposobnostima kandidata, a pritom uzimajući u obzir posebno područje ovog natječaja, primjerenim se smatra organizirati testiranja na navedena tri jezika kako bi se zajamčilo da svi kandidati, bez obzira na svoj prvi službeni jezik, vladaju najmanje jednim od ta tri službena jezika na razini koja im omogućuje obavljanje njihova posla. Takvo testiranje posebnih kompetencija institucijama Unije pomaže procijeniti jesu li kandidati sposobni odmah učinkovito raditi u okruženju vrlo sličnom stvarnim uvjetima na radnome mjestu.

 

Zbog istih razloga preporučuje se da se ograniči izbor jezika na kojima kandidati komuniciraju s institucijom i na kojima ispunjuju prijavu za natječaj. Na taj se način osigurava i ujednačenost u uspoređivanju kandidata i provjeravanju njihovih prijava.

 

Nadalje, radi jednakog postupanja prema svima, svi kandidati, uključujući one čiji je prvi službeni jezik jedan od navedena tri, moraju proći određena testiranja na svojem drugom jeziku, koji odabiru između ta tri.

 

To ne dovodi u pitanje daljnje jezično usavršavanje u svrhu stjecanja sposobnosti rada na trećem jeziku u skladu s člankom 45. stavkom 2. Pravilnika o osoblju.

IV.   PRISTUPNI TESTOVI

Pristupni testovi polažu se na računalu, a testiranja organizira EPSO. Odbor za odabir odlučuje o težini testova i odobrava njihov sadržaj na temelju EPSO-ovih prijedloga.

1.

Poziv na testiranje

Na testiranje se pozivaju kandidati koji su na vrijeme potvrdili prijavu (vidi odjeljak VIII.).

Važna napomena:

1.

potvrđivanjem prijave kandidati izjavljuju da ispunjuju opće i posebne uvjete iz odjeljka III.;

2.

da bi sudjelovali u testiranju, kandidati moraju rezervirati jedan od ponuđenih datuma, što moraju obvezatno učiniti u roku o kojem će biti obaviješteni preko EPSO računa.

2.

Vrsta testiranja i bodovanje

Riječ je o nizu testova temeljenih na pitanjima s višestrukim izborom odgovora kojima se ocjenjuju sljedeće kompetencije kandidata:

Test a)

verbalno zaključivanje

bodovanje: od 0 do 20 bodova

Test b)

numeričko zaključivanje

bodovanje: od 0 do 10 bodova

bodovni prag: 4 boda

Test c)

apstraktno zaključivanje

bodovanje: od 0 do 10 bodova

 

bodovni prag za testove a) i c) zajedno: 15 bodova

Test d)

razumijevanje jezika

bodovanje: od 0 do 12 bodova

bodovni prag: 6 bodova

Test e)

razumijevanje jezika

bodovanje: od 0 do 12 bodova

bodovni prag: 6 bodova

3.

Jezik testiranja

Jezik 1 za testove a), b) i c)

Jezik 2 za test d)

Jezik 3 za test e)

V.   TESTOVI PISMENOG PREVOĐENJA

1.

Poziv na testiranje

Testovima pismenog prevođenja, čiji sadržaj odobrava odbor za odabir, procjenjuju se posebne kompetencije kandidata:

koji su na svim pristupnim testovima prešli bodovni prag,

koji su bili među kandidatima (3) koji su na testovima a), c), d) i e) postigli najveći broj bodova, i

za koje se provjerom informacija koje su dostavili u elektroničkoj prijavi (4) utvrdilo da ispunjuju opće i posebne uvjete iz odjeljka III.

Pristupni test b) eliminacijski je, ali se postignuti bodovi ne ubrajaju u ukupnu ocjenu na temelju koje se odabiru kandidati koji će biti pozvani na testove pismenog prevođenja.

Za svaki natječaj i opciju broj kandidata koji će biti pozvani na testove pismenog prevođenja odgovara broju koji je približno 3 puta veći od traženog broja uspješnih kandidata navedenog u ovoj obavijesti, ali ne više od 4 puta veći od traženog broja uspješnih kandidata (5). Taj broj bit će objavljen na internetskoj stranici EPSO-a (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Testovi pismenog prevođenja bit će organizirani u ispitnim centrima država članica.

2.

Vrsta testiranja i bodovanje

f)

test pismenog prevođenja s jezika 2 na jezik 1 (uz korištenje rječnika)

Trajanje: 60 minuta

g)

test pismenog prevođenja s jezika 3 na jezik 1 (uz korištenje rječnika)

Trajanje: 60 minuta

Svaki se test pismenog prevođenja ocjenjuje na temelju ljestvice od 0 do 80 bodova.

Bodovni prag za svaki test: 40 bodova

Ako kandidat ne postigne bodovni prag na testu f), njegov se pismeni prijevod na testu g) ne pregledava.

VI.   CENTAR ZA PROCJENU KANDIDATA

1.

Poziv na testiranje

Kandidati koji prijeđu bodovni prag i istovremeno postignu jednu od najboljih ocjena na testovima pismenog prevođenja bit će pozvani na sudjelovanje u testiranju u centar za procjenu kandidata, koje se u načelu održava u Bruxellesu u jednom danu.

Za svaki natječaj i opciju broj kandidata koji će biti pozvani u centar za procjenu kandidata odgovara broju koji je približno 2 puta veći od traženog broja uspješnih kandidata navedenog u ovoj obavijesti o natječajima i bit će objavljen na internetskoj stranici EPSO-a (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Centar za procjenu kandidata

Testiranje u centru za procjenu namijenjeno je ocjenjivanju općenitih sposobnosti kandidata (6) na njihovu prvom jeziku uz pomoć sljedećih elemenata, čiji sadržaj odobrava odbor za odabir:

h)

strukturirani intervju

i)

rad u skupini

j)

usmena prezentacija

Svaka od općih kompetencija testirat će se prema sljedećoj shemi:

 

Strukturirani intervju

Rad u skupini

Usmena prezentacija

Analiziranje i rješavanje problema

 

x

x

Komunikacija

x

 

x

Usmjerenost na kvalitetu i rezultate

x

 

x

Učenje i razvoj

x

x

 

Određivanje prioriteta i organiziranje rada

 

x

x

Otpornost

x

 

x

Rad s drugima

x

x

 

Sposobnost vođenja

x

x

 


3.

Bodovanje

Od 0 do 80 bodova za sve opće kompetencije zajedno (10 bodova po kompetenciji)

Bodovni prag: 40 bodova za svih 8 općih kompetencija

4.

Ponderiranje

Ukupna ocjena temeljena na rezultatima svih testova pismenog prevođenja (posebne kompetencije) i na rezultatima testiranja svih elemenata u centru za procjenu kandidata (opće kompetencije) dobiva se na sljedeći način:

Posebne kompetencije: testovi f) i g): 65 % ukupne ocjene

Opće kompetencije: elementi h), i) i j): 35 % ukupne ocjene

VII.   POPISI USPJEŠNIH KANDIDATA

1.

Uključenje na popis

Odbor za odabir na popis uspješnih kandidata uključuje imena kandidata:

koji su prešli bodovne pragove i istovremeno postigli najbolje ocjene na svim testovima pismenog prevođenja i za sve elemente koji se procjenjuju u centru za procjenu (7),

i koji na temelju popratne dokumentacije ispunjuju sve uvjete za sudjelovanje u natječaju.

Popratna dokumentacija provjerava se prema uspješnosti kandidata padajućim redoslijedom dok broj kandidata koji se mogu uključiti na popis uspješnih kandidata i koji doista ispunjuju sve uvjete za sudjelovanje u natječaju ne dosegne prethodno utvrđeni prag.

Popratna dokumentacija kandidata ispod praga ne provjerava se. Ako se nakon provjere popratne dokumentacije utvrdi da izjave (8) iz elektroničke prijave kandidata nisu potkrijepljene relevantnom popratnom dokumentacijom, dotični se kandidat isključuje iz natječaja.

2.

Razvrstavanje

Kandidati su na popisima uspješnih kandidata razvrstani prema natječaju, opciji i abecednom redu.

VIII.   KAKO SE PRIJAVITI?

1.

Elektronička prijava

Kandidati moraju ispuniti elektroničku prijavu slijedeći postupak opisan na internetskoj stranici EPSO-a, a posebno u Vodiču za prijavu.

Rok za prijavu (uključujući potvrđivanje prijave): 5. kolovoza 2014. u 12.00 (podne), prema briselskom vremenu.

2.

Potpuna dokumentacija za prijavu

Kandidati koji su pozvani u centar za procjenu kandidata sa sobom moraju ponijeti (9) potpunu dokumentaciju za prijavu (ispis elektroničkog obrasca za prijavu s vlastoručnim potpisom i popratnu dokumentaciju).

Postupak: vidi točku 2.1.7. Općih pravila primjenjivih na otvorene natječaje.


(1)  Svako upućivanje na osobu muškog spola u ovoj obavijesti smatra se upućivanjem i na osobu ženskog spola.

(2)  Vidi Zajednički europski referentni okvir za jezike (CECR) – (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp) – bodovni prag za radno mjesto prevoditelja: jezik 1 = C2, jezik 2 = C1, jezik 3 = C1

(3)  Ako se za zadnje slobodno radno mjesto natječe više kandidata s jednakim brojem bodova, svi će biti pozvani na test iz pismenog prevođenja.

(4)  Te se informacije provjeravaju na temelju popratne dokumentacije prije sastavljanja popisa uspješnih kandidata (vidi odjeljak VII. točku 1. i odjeljak VIII. točku 2.).

(5)  Ti se pragovi mogu iznimno prekoračiti ako je to nužno radi razvrstavanja kandidata s jednakim brojem bodova ili kako bi se zajamčila pravednost neutralizacije.

(6)  Definicija tih kompetencija navedena je u točki 1.2. Općih pravila primjenjivih na otvorene natječaje.

(7)  Ako se za zadnje slobodno radno mjesto natječe više kandidata s jednakim brojem bodova, svi će biti uključeni u popis uspješnih kandidata.

(8)  Vjerodostojnost izjava koje se odnose na opće uvjete provjerava EPSO, a vjerodostojnost izjava koje se odnose na posebne uvjete odbor za odabir.

(9)  O datumu testiranja u centru za procjenu kandidata kandidati će biti pravodobno obaviješteni preko EPSO računa.


Top