EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2529

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2529 оd 17. listopada 2022. o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj uredbi

C/2022/7247

SL L 328, 22.12.2022, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2529/oj

22.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/74


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2529

оd 17. listopada 2022.

o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj uredbi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3., članak 8. stavak 3., članak 9. stavak 5., članak 35. stavke 1., 2. i 3., članak 36. stavak 6., članak 39. stavak 3., članak 43. stavak 12., članak 44. stavak 5., članak 45. stavke 5. i 6., članak 46. stavak 9., članak 50. stavak 11., članak 52. stavak 9., članak 57. stavak 3., članak 58. stavak 5., članak 59. stavak 3. i članak 67. stavke 1. i 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđuje se novi pravni okvir za zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) kako bi se poboljšalo ostvarivanje ciljeva Unije utvrđenih u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Tom se uredbom dodatno utvrđuju ti ciljevi Unije koje treba ostvariti u okviru ZPP-a te određuju vrste intervencija i zajednički zahtjevi Unije koji se primjenjuju na države članice, a državama članicama omogućuje fleksibilnost u izradi intervencija koje trebaju utvrditi u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027.

(2)

Uredbom (EU) 2021/2115 utvrđene su vrste intervencija za izravna plaćanja. Stoga se njome stavlja izvan snage Uredba (EU) br. 1307/2013 s učinkom od 1. siječnja 2023.

(3)

U tom kontekstu Komisija je Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/126 (3) donijela u skladu s Uredbom (EU) 2021/2115 dodatne zahtjeve za izradu intervencija koje treba odrediti u strateškim planovima u okviru ZPP-a. Tom delegiranom uredbom zamjenjuju se pravila koja su trenutačno utvrđena u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 639/2014 (4).

(4)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 639/2014 trebalo bi staviti izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2023. Međutim, u skladu s člankom 154. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/2115 trebala bi se nastaviti primjenjivati na zahtjeve za potporu koji se odnose na godine zahtjeva koje počinju prije 1. siječnja 2023.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

Delegirana uredba (EU) br. 639/2014 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2023.

Međutim, nastavlja se primjenjivati na zahtjeve za potporu koji se odnose na godine zahtjeva koje počinju prije 1. siječnja 2023.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. listopada 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 608.

(2)  Uredba (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 435, 6.12.2021., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (SL L 20, 31.1.2022., str. 52.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 639/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj uredbi (SL L 181, 20.6.2014., str. 1.).


Top