EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1675

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1675 оd 29. rujna 2022. o utvrđivanju reprezentativnih cijena, uvoznih carina i dodatnih uvoznih carina koje se primjenjuju na melasu u sektoru šećera od 1. listopada 2022.

SL L 252, 30.9.2022, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2023; stavljeno izvan snage 32023R2092

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1675/oj

30.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1675

оd 29. rujna 2022.

o utvrđivanju reprezentativnih cijena, uvoznih carina i dodatnih uvoznih carina koje se primjenjuju na melasu u sektoru šećera od 1. listopada 2022.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezine članke 183. i 193.a,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 951/2006 (2) predviđeno je da se uvozna cijena CIF za melasu standardne kvalitete određene člankom 27. te uredbe smatra „reprezentativnom cijenom”.

(2)

Pri utvrđivanju reprezentativnih cijena u obzir se moraju uzeti svi podaci iz članka 29. Uredbe (EZ) br. 951/2006, osim u slučajevima koji su predviđeni člankom 30. te uredbe, i te bi se cijene, ako je to primjenjivo, trebale odrediti u skladu s metodom predviđenom člankom 33. te uredbe.

(3)

Cijene koje se ne odnose na standardnu kvalitetu trebale bi se povećati ili smanjiti s obzirom na kvalitetu ponuđene melase, u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 951/2006.

(4)

U skladu s člankom 40. Uredbe (EZ) br. 951/2006, ako reprezentativna cijena melase iz članka 34. stavka 2., uvećana za uvoznu pristojbu za melasu iz šećerne trske obuhvaćenu oznakom KN 1703 10 00 ili za melasu iz šećerne repe obuhvaćenu oznakom KN 1703 90 00, premašuje za predmetni proizvod 8,21 EUR/100 kg, uvozne se carine suspendiraju i zamjenjuju iznosom razlike koji utvrđuje Komisija.

(5)

U slučaju suspenzije uvoznih carina u skladu s člankom 40. Uredbe (EZ) br. 951/2006, trebalo bi utvrditi posebne iznose za te carine istodobno kad i reprezentativne cijene.

(6)

Ako za predmetni proizvod postoji razlika između inicijalne cijene i reprezentativne cijene, trebalo bi utvrditi dodatne uvozne carine u skladu s člankom 39. Uredbe (EZ) br. 951/2006.

(7)

Reprezentativne cijene, uvozne carine i dodatne uvozne carine za melasu obuhvaćenu oznakama KN 1703 10 00 i 1703 90 00 trebalo bi utvrditi u skladu s člancima 34. i 40. Uredbe (EZ) br. 951/2006.

(8)

Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1733 (3) stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(9)

Budući da je potrebno osigurati što skoriju primjenu te mjere nakon što ažurirani podaci postanu dostupni, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Reprezentativne cijene, uvozne carine i dodatne uvozne carine koje se primjenjuju na uvoz melase obuhvaćene oznakama KN 1703 10 00 i 1703 90 00 utvrđene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2016/1733 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Wolfgang BURTSCHER

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera (SL L 178, 1.7.2006., str. 24.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1733 оd 28. rujna 2016. o utvrđivanju reprezentativnih cijena i dodatnih uvoznih carina koje se od 1. listopada 2016. primjenjuju na melasu u sektoru šećera (SL L 262, 29.9.2016., str. 27.).


PRILOG

Reprezentativne cijene, uvozne carine i dodatne uvozne carine koje se primjenjuju na melasu u sektoru šećera od 1. listopada 2022.

(u EUR)

Oznaka KN

Iznos reprezentativne cijene za 100 kg neto predmetnog proizvoda

Iznos uvozne carine za 100 kg neto predmetnog proizvoda (1)

Iznos dodatne carine za 100 kg neto predmetnog proizvoda

1703 10 00  (2)

22,96

0

1703 90 00  (2)

14,30

0


(1)  Taj iznos zamjenjuje, u skladu s člankom 40. Uredbe (EZ) br. 951/2006, stopu carine Zajedničke carinske tarife utvrđenu za te proizvode.

(2)  Za standardnu kvalitetu kako je određena člankom 27. Uredbe (EZ) br. 951/2006.


Top