EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1102

Odluka br. 1/2022 Odbora veleposlanika AKP-EU od 21. lipnja 2022. o izmjeni Odluke br. 3/2019 Odbora veleposlanika AKP-EU o donošenju prijelaznih mjera na temelju članka 95. stavka 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU [2022/1102]

ST/2101/2022/INIT

OJ L 176, 1.7.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1102/oj

1.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/88


ODLUKA br. 1/2022 ODBORA VELEPOSLANIKA AKP-EU

od 21. lipnja 2022.

o izmjeni Odluke br. 3/2019 Odbora veleposlanika AKP-EU o donošenju prijelaznih mjera na temelju članka 95. stavka 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU [2022/1102]

ODBOR VELEPOSLANIKA AKP-EU,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane (1), a posebno njegov članak 15. stavak 4. i članak 16. stavak 2. u vezi s člankom 95. stavkom 4.,

budući da:

(1)

Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane („Sporazum o partnerstvu AKP-EU”) potpisan je u Cotonouu 23. lipnja 2000. i stupio je na snagu 1. travnja 2003. U skladu s Odlukom br. 3/2019 Odbora veleposlanika AKP-EU (2) („odluka o prijelaznim mjerama”) Sporazum o partnerstvu AKP-EU primjenjuje se do 30. lipnja 2022.

(2)

Na temelju članka 95. stavka 4. prvog podstavka Sporazuma o partnerstvu AKP-EU pregovori o novom sporazumu o partnerstvu AKP-EU („novi sporazum”) započeli su u rujnu 2018. Novi sporazum neće se moći početi primjenjivati prije 30. lipnja 2022., datuma isteka postojećeg pravnog okvira. Stoga je potrebno izmijeniti odluku o prijelaznim mjerama kako bi se dodatno produljila primjena odredaba Sporazuma o partnerstvu AKP-EU.

(3)

Člankom 95. stavkom 4. drugim podstavkom Sporazuma o partnerstvu AKP-EU predviđeno je da Vijeće ministara AKP-EU donosi prijelazne mjere koje mogu biti potrebne dok novi sporazum ne stupi na snagu.

(4)

Na temelju članka 15. stavka 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU Vijeće ministara AKP-EU delegiralo je 23. svibnja 2019. ovlasti za donošenje prijelaznih mjera Odboru veleposlanika AKP-EU (3).

(5)

Stoga je primjereno da Odbor veleposlanika AKP-EU na temelju članka 95. stavka 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU donese odluku o izmjeni odluke o prijelaznim mjerama kako bi se primjena odredaba Sporazuma o partnerstvu AKP-EU produljila do 30. lipnja 2023. ili do stupanja na snagu novog sporazuma ili privremene primjene novog sporazuma između Unije i država AKP-a, ovisno o tome što nastupi ranije.

(6)

Odredbe Sporazuma o partnerstvu AKP-EU nastavit će se primjenjivati s ciljem održavanja kontinuiteta u odnosima između Unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država AKP-a, s druge strane. U skladu s time izmijenjene prijelazne mjere nisu namijenjene za unošenje izmjena u Sporazum o partnerstvu AKP-EU, kako je predviđeno u njegovu članku 95. stavku 3.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 1. Odluke br. 3/2019 Odbora veleposlanika AKP-EU datum „30. lipnja 2022.” zamjenjuje se datumom „30. lipnja 2023.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2022.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. lipnja 2022.

Za Vijeće ministara AKP-EU

Od Odbora veleposlanika AKP-EU

Predsjednik

Daniel Emery DEDE


(1)  SL L 317, 15.12.2000., str. 3. Sporazum o partnerstvu AKP-EU izmijenjen je Sporazumom potpisanim u Luxembourgu 25. lipnja 2005. (SL L 209, 11.8.2005., str. 27.) i Sporazumom potpisanim u Ouagadougouu 22. lipnja 2010. (SL L 287, 4.11.2010., str. 3.).

(2)  Odluka br. 3/2019 Odbora veleposlanika AKP-EU od 17. prosinca 2019. o donošenju prijelaznih mjera na temelju članka 95. stavka 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU (SL L 1, 3.1.2020., str. 3.).

(3)  Odluka br. 1/2019 Vijeća ministara AKP-EU od 23. svibnja 2019. o delegiranju Odboru veleposlanika AKP-EU ovlasti za odluku o donošenju prijelaznih mjera na temelju članka 95. stavka 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU (SL L 146, 5.6.2019., str. 114.).


Top