EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1360

Odluka Komisije (EU) 2021/1360 оd 30. lipnja 2021. kojom se Nizozemskoj odobrava produljenje određenih rokova iz članaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2021/267 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 4640) (vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

C/2021/4640

OJ L 293, 16.8.2021, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1360/oj

16.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 293/14


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1360

оd 30. lipnja 2021.

kojom se Nizozemskoj odobrava produljenje određenih rokova iz članaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2021/267 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 4640)

(vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/267 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog nejenjavanja krize uzrokovane bolešću COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja, odgode određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu te produljenja određenih razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/698 (1), a posebno njezin članak 2. stavak 8. i članak 3. stavak 4.,

budući da:

(1)

Člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/267 produljuju se rokovi u kojima imatelj svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti („SSO”) treba obaviti periodično osposobljavanje, koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. Člankom 2. stavkom 3. te uredbe produljuje se valjanost odgovarajuće usklađene oznake „95” Unije.

(2)

Člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/267 produljuje se valjanost vozačkih dozvola, koja bi inače bila istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021.

(3)

Dopisom od 25. svibnja 2021. Nizozemska je podnijela obrazloženi zahtjev za produljenje određenih rokova iz članaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2021/267. Nizozemska je 7. lipnja 2021. dostavila dodatne informacije u prilog svojem zahtjevu.

(4)

Svojim obrazloženim zahtjevom Nizozemska traži produljenje razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/267, za potrebe te odredbe i za potrebe članka 2. stavka 3., za četiri mjeseca i produljenje razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. iz članka 3. stavka 1. te uredbe za četiri mjeseca.

(5)

Prema informacijama koje je dostavila Nizozemska, provedba periodičnog osposobljavanja i njegovo dokazivanje te označivanje usklađenom oznakom „95” Unije vjerojatno će i dalje biti neizvedivi i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19.

(6)

Prema navodima Nizozemske, zbog tih su se mjera morala obustaviti periodična osposobljavanja u razdoblju od 15. prosinca 2020. do 16. ožujka 2021. Iako su se periodična osposobljavanja u međuvremenu ponovno počela provoditi, i dalje je na snazi obveza prema kojoj sve osobe moraju održavati međusobni razmak od 1,5 metara u svakoj situaciji. Privatna poduzeća provela su te mjere zajedničkim protokolom.

(7)

Glavni je učinak tih mjera na periodična osposobljavanja taj da nastavne skupine sada moraju biti mnogo manje nego u uobičajenim situacijama. Naime, znatan dio periodičnih osposobljavanja uključuje obvezni praktični tečaj, koji se sada može održavati samo u malim skupinama. Prema informacijama koje je dostavila Nizozemska, zbog te se okolnosti znatno smanjio kapacitet za osposobljavanje u toj državi članici, zbog čega nije bilo moguće pravodobno provesti periodična osposobljavanja za velik broj vozača kamiona.

(8)

Prema navodima Nizozemske, privatna poduzeća morat će primjenjivati taj zajednički protokol u narednim mjesecima, što znači da će u bližoj budućnosti i dalje postojati znatna ograničenja u pogledu raspoloživog kapaciteta za osposobljavanje na tržištu.

(9)

U skladu s informacijama koje je dostavila Nizozemska, većina vozača kamiona u toj državi članici mora obnoviti svoje svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti („SSO”) do kraja 2021. Na temelju informacija koje je dostavilo nizozemsko tijelo zaduženo za registriranje osposobljavanja (CBR (2)), 150 000 vozača mora još 2021. sudjelovati u prosjeku na dvama tečajevima u trajanju od sedam sati, što znači da vozači kamiona u toj državi članici moraju do kraja godine obaviti još ukupno 300 000 tečajeva.

(10)

Osim toga, na temelju podataka koje je dostavila Nizozemska, znatan broj vozača autobusa imao je velikih poteškoća s dovršavanjem osposobljavanja prije 10. rujna 2020. zbog mjera ograničenja kretanja koje su bile na snazi u toj državi članici u proljeće 2020. Budući da je tim vozačima autobusa odobreno produljenje valjanosti njihovih SSO-a na temelju Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća (3), vozači autobusa trenutačno moraju sudjelovati na još približno 350 000 tečajeva, i to u vrlo ograničenom vremenskom okviru.

(11)

Nadalje, u skladu s informacijama koje je dostavila Nizozemska, bilo bi vrlo teško nastaviti uredno obavljati sva periodična osposobljavanja. Broj osoba oboljelih od bolesti COVID-19 i dalje je visok u Nizozemskoj, a većina profesionalnih vozača još nije cijepljena. Na temelju informacija koje je dostavila ta država članica, to znači da u toj skupini ili među njihovih bliskim kontaktima i dalje postoje slučajevi zaraze, zbog čega su prisiljeni biti na bolovanju ili u karanteni. To ne znači samo to da ih njihovi kolege moraju zamjenjivati nego i to da imaju malo vremena na raspolaganju za sudjelovanje u periodičnim osposobljavanjima. Prijašnja iskustva pokazuju i da dostupni voditelji osposobljavanja moraju otkazivati mnoge dane predviđene za osposobljavanje, što se ne događa samo zbog toga što vozači u velikom broju neočekivano otkazuju dolaske na osposobljavanje nego i zbog toga što i među voditeljima osposobljavanja još uvijek ima slučajeva zaraza i odlazaka u karantenu.

(12)

Prema informacijama dobivenima od Nizozemske, ta država članica radi na provedbi programa kojim će se omogućiti provođenje periodičnog osposobljavanja za SSO-e u okviru samih poduzeća, što bi vozačima omogućilo da sudjeluju na osposobljavanjima unutar svojeg uobičajenog (zatvorenog) radnog okruženja. Međutim, očekuje se da će potrebno certificiranje voditelja osposobljavanja u okviru tog programa početi tek od 1. srpnja. U razdoblju nakon toga očekuje se da će mnogi voditelji osposobljavanja i vozači biti na ljetnom godišnjem odmoru jer je on obično povezan sa školskim praznicima u toj državi članici.

(13)

Prema informacijama koje je dostavila Nizozemska, obnavljanja vozačkih dozvola vjerojatno će i dalje biti neizvediva i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19.

(14)

Na temelju informacija koje je dostavila Nizozemska, u toj se državi članici SSO-i izdaju na vozačkoj dozvoli. Stoga bi većini vozača kamiona kojima bi 10. rujna 2021. istekli SSO-i na isti datum istekle i vozačke dozvole.

(15)

Prema navodima Nizozemske, produljenje roka na koji bi vozačke dozvole inače istekle osobito je neophodno onim osobama kojima za obnovu dozvola treba nalaz liječnika specijalista. Na temelju podataka koje je dostavila ta država članica, trenutačno postoji 61 687 otvorenih predmeta u kojima nizozemsko nacionalno tijelo nadležno za ispitivanja i dalje čeka zdravstvene nalaze liječnika ili specijalista. To je posljedica činjenice da znatan broj vozača i dalje ne može na vrijeme dobiti termin kod liječnika zbog pritiska pod kojim se nalazi zdravstveni sustav prouzročenog pandemijom bolesti COVID-19.

(16)

Prema informacijama koje je dostavila Nizozemska, brojevi pozitivnih rezultata testiranja i novih hospitalizacija u toj državi članici pali su, a brzina provedbe cijepljenja i dalje je u skladu s europskim prosjekom. Međutim, opća situacija povezana s bolešću COVID-19 u Nizozemskoj i dalje se smatra zabrinjavajućom jer u ovom trenutku 23 od 25 nizozemskih regija ima ocjenu razine rizika „težak rizik”, što je najviša razina. Preostale dvije regije imaju ocjenu rizika koja je niža za jednu razinu, tj. „ozbiljan rizik”. Pritisak pod kojim se nalazi zdravstveni sustav stoga je i dalje vrlo visok. Zbog toga će mjere uvedene radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19 vjerojatno i dalje biti na snazi još nekoliko mjeseci.

(17)

Prema procjenama Nizozemske, zatražena produljenja rokova za četiri mjeseca neophodna su za profesionalne vozače kako bi mogli obaviti tečajeve za obnovu znanja u odgovarajućim rokovima i kako bi se omogućilo rješavanje zaostatka a da se pritom ne prouzroče veliki poremećaji u prometnom sektoru.

(18)

Prema informacijama koje je dostavila Nizozemska, većina predmetnih vozača mora samo završiti tečajeve osposobljavanja koje su već započeli. Zatražena produljenja stoga ne bi trebala dovesti do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu.

(19)

Stoga bi Nizozemskoj trebalo odobriti produljenje razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. iz članka 2. stavka 1., za potrebe te odredbe i za potrebe članka 2. stavka 3., i iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/267 za četiri mjeseca.

(20)

Nizozemska se složila da se ova Odluka donese i priopći na engleskom jeziku,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nizozemskoj se odobravaju sljedeća produljenja razdoblja iz članka 2. stavaka 1. i 3. i iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/267:

(a)

produljenje razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/267, za potrebe članka 2. stavaka 1. i 3. te uredbe, za četiri mjeseca; i

(b)

produljenje razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. iz članka 3. stavka 1. te uredbe za četiri mjeseca.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Nizozemskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. lipnja 2021.

Za Komisiju

Adina-Ioana VĂLEAN

Članica Komisije


(1)  SL L 60, 22.2.2021., str. 1.

(2)  Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

(3)  Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.).


Top