EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2154

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2154 оd 16. prosinca 2019. o otvaranju carinskih kvota za 2020. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

C/2019/8887

OJ L 327, 17.12.2019, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2154/oj

17.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/66


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2154

оd 16. prosinca 2019.

o otvaranju carinskih kvota za 2020. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (1), a posebno njezin članak 16. stavak 1. točku (a),

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2004/859/EZ od 25. listopada 2004. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Kraljevine Norveške o Protokolu 2. uz bilateralan Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške (2), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Odlukom zajedničkog odbora EGP-a br. 140/2001 od 23. studenoga 2001. o izmjeni protokola 2. i 3. uz Sporazum o EGP-u o prerađenim i drugim poljoprivrednim proizvodima (3) utvrđuju se trgovinski aranžmani između Unije i Kraljevine Norveške za određene poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode između ugovornih stranaka.

(2)

Odlukom zajedničkog odbora EGP-a br. 140/2001 predviđa se primjena nulte carinske stope na vode s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane vode, razvrstane u oznaku KN 2202 10 00, i druga bezalkoholna pića koja ne sadržavaju proizvode iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404 ili masti dobivene iz proizvoda iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404, razvrstana u oznake KN 2202 91 00 i 2202 99.

(3)

Nulta carinska stopa Unije za te vode i druga pića privremeno je, na neodređeno razdoblje, ukinuta za Norvešku Sporazumom u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Kraljevine Norveške o Protokolu 2. uz bilateralan Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške (4) („Sporazum u obliku razmjene pisama”). U skladu sa Sporazumom u obliku razmjene pisama bescarinski uvoz robe s oznakama KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 i ex 2202 99 podrijetlom iz Norveške dopušten je samo u granicama bescarinskih kvota. Carina se plaća na uvoz kojim se premašuju bescarinske kvote.

(4)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1968 (5) o otvaranju carinskih kvota za 2019. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 otvorene su carinske kvote za 2019. za uvoz u Uniju robe podrijetlom iz Norveške i razvrstane u oznake KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 i ex 2202 99.

(5)

Sporazumom u obliku razmjene pisama zahtijeva se, ako carinska kvota utvrđena u Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1968 bude iscrpljena do 31. listopada 2019., da se carinska kvota koja se primjenjuje od 1. siječnja sljedeće godine uveća za 10 %.

(6)

Godišnja carinska kvota za 2019. za predmetne vode i pića, otvorena Provedbenom uredbom (EU) 2018/1968, i koja je iznosila 20,936 milijuna litara, iscrpljena je 4. rujna 2019. Stoga bi trebalo otvoriti povećanu godišnju carinsku kvotu za predmetne vode i pića za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. U skladu sa Sporazumom u obliku razmjene pisama za 2020. bi se trebala otvoriti kvota veća za 10 %, što iznosi 23,029 milijuna litara.

(7)

Carinskom kvotom otvorenom ovom Uredbom trebalo bi upravljati u skladu s relevantnim pravilima utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (6).

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora o horizontalnim pitanjima u vezi s trgovinom prerađenim poljoprivrednim proizvodima koji nisu navedeni u Prilogu I.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. bescarinske kvote utvrđene u Prilogu otvorit će se za robu podrijetlom iz Norveške koja je navedena u tom prilogu, u skladu s ondje navedenim uvjetima.

2.   Pravila o podrijetlu utvrđena u Protokolu 3. uz bilateralan Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške primjenjuju se na robu navedenu u Prilogu ovoj Uredbi.

3.   Za uvezene količine iznad kvote utvrđene u Prilogu primjenjuje se preferencijalna stopa carine od 0,047 EUR/l.

Članak 2.

Bescarinskim kvotama iz članka 1. stavka 1. upravlja Komisija u skladu s člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2019.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 1.

(2)  SL L 370, 17.12.2004., str. 70.

(3)  SL L 22, 24.1.2002., str. 34.

(4)  SL L 370, 17.12.2004., str. 72.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1968 оd 12. prosinca 2018. o otvaranju carinskih kvota za 2019. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 13.12.2018., str. 9.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).


PRILOG

Bescarinske kvote za 2020. godinu koje se primjenjuju na uvoz određene robe podrijetlom iz Norveške u Uniju

Redni br.

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Opis robe

Kvota

09.0709

2202 10 00

 

—vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromama

23,029 milijuna litara

ex 2202 91 00

10

— bezalkoholno pivo koje sadržava šećer

ex 2202 99 11

11

19

—pića na osnovi soje s masenim udjelom bjelančevina od 2,8 % ili većim koja sadržavaju šećer (saharozu ili invertni šećer)

ex 2202 99 15

11

19

—pića na osnovi soje s masenim udjelom bjelančevina manjim od 2,8 %; pića na osnovi orašastih plodova iz poglavlja 8. Carinskog zakonika Unije, žitarica iz poglavlja 10. Carinskog zakonika Unije ili sjemenja iz poglavlja 12. Carinskog zakonika Unije koja sadržavaju šećer (saharozu ili invertni šećer)

ex 2202 99 19

11

19

— druga bezalkoholna pića koja sadržavaju šećer (saharozu ili invertni šećer)


Top